Andre Segers fervent wandelaar in Voeren

Eigenlijk heb ik mijzelf nog niet deftig voorgesteld. Op dit filmpje getrokken tijdens de nieuwsjaarreceptie in Lebbeke stel ik mij eventjes kort voor aan de leden.
Alleen was het spijtig dat de rol film wat te snel op was ... allé mijn fotograaf had zijn toestelletje nog niet onder de knie en wat te snel opgegeven, of te vroeg gestopt. Mja, de volgende keer beter zeker ?

N-VA Congres Hasselt, een verslag.

Zaterdag laatstledende zijn wij, samen met vele honderde aanwezigen, op het partijcongres van N-VA in de Grenslandhallen te Hasselt.De Limburgers waren de gastheren voor dit geweldige congres dat gecombineerd werd met Plopsa indoor voor de kinderen.
De N-VA is immers een gezinspartij. Dit congres was de afsluiter van onze précampagne ( “meer Vlaanderen minder Crisis” ).Met een alternatieve actie in Wallonie werd eveneens het nieuws gehaald ( préjuges ).De parlementsleden Helga Stevens, Mark De Mesmaeker, Geert Bourgeois, Jan Peumans, Frieda Brepoels en Bart De Wever gaven ons een boeiende uiteenzetting in de aanloop van de Vlaamse en Europese verkiezingen op 7 juni 2009.

Ook werd uitgehaald naar de Open VLD en de CD&V: Wij zijn de enige partij die WOORD gehouden heeft.

Daarnaast werden ook de Jongeren van N-VA ( Jong N-VA ) in de bloemetjes gezet.
Ze zijn in volle groei. Voor Sebastian Luyten was het zijn laatste dag als Nationaal voorzitter van de Jongeren. Voo Regio Dender werd Jeroen Huylebroeck afgevaardigd.De N-VA staat op de politieke kaart in VLAANDEREN.

De N-VA is nodig voor de échte Vlamingen en voor een zelfstandig Vlaanderen.We zijn bij bepaalde dossiers belangrijke grondleggers geweest.Ik verwijs bv naar het Vlaams inburgeringsbeleid van Marino Keulen ( De N-VA heeft dit uitgestippeld op ons Congres in Leuven ( zaterdag 4 en zondag 5 mei 2002 )
Ik besluit met de woorden van Geert Bourgeois die de N-VA en Obama citeert “Ja, wij kunnen hét ook”

Hierbij vind je nog een filmpje van de Vlaamse Leeuw op het Congres. Je herkent de n-va’er Andre Segers.


Pieter Paul Moens en Andre Segers Deze video staat ook al op Mario Rottiers zijn blog.

72ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Op het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest was ook Jong N-VA Dender van de partij, vertegenwoordigd door Pieter Paul Moens (Lebbeke) en Mario Rottiers (Dendermonde)!

Pieter Paul Moens, Mario Rottiers

Het zangfeest was in de eerste plaats een feestelijk gebeuren waarbij prachtige Vlaamse liederen door jong en oud werden meegezongen. Uiteraard stond deze editie ook in het teken van de nakende verkiezingen. Vooral de CD&V was hierbij kop van jut, daar zij de Vlaamse kiezers hebben voorgelogen en bedrogen.
Met een uitgesproken Vlaams programma hebben zij een sterk mandaat van de kiezer gekregen, maar toen het er echt op aan kwam hebben zij Vlaanderen in de steek gelaten en gekozen voor het Belgische Staatsmanschap.
Tot tweemaal toe hebben zij een regering gevormd met een Vlaamse minderheid en hun zogezegde staalharde garanties met de Walen dat deelakkoorden konden gesloten worden voor die reeds lang broodnodige staatshervorming, bleken niets dan loze woorden en gebakken lucht.


Op het zangfeest werd dan ook uitdrukkelijk gevraagd aan de aanwezigen om op 7 juni hun stem te geven aan de politici die woord blijven houden en kiezen voor Vlaanderen!
Op het Zangfeest waren ook nog andere leden van Lebbeke aanwezig, o.a Hubert en Lutgart.

The Daily Telegraph

De Daily Telegraph noemt België een sociale hangmat voor Wallonië, "waar de overheidssector alleen maar dient om de echte werkloosheidscijfers te camoufleren met een pletwals van bureaucratie en nepbanen". En om dat te financieren moet men wel beroep doen op de belastingsinkomsten van de florerende Vlaamse economie, aldus de Daily Telegraph. Geen wonder dat de Vlamingen uit deze eenzijdige relatie willen stappen omdat zij geacht worden de slechtdraaiende Waalse economie zonder pruttelen te blijven subsidiëren.

"Mogelijk de beste manier voor de Vlamingen om de Belgische staat het voetje te lichten is om die massaal te negeren. Om niet langer belastingen te betalen en niet meer te stemmen..." "De Vlamingen", zo besluit de Daily Telegraph, "moeten niet formeel hun onafhankelijkheid uitroepen. Het enige wat ze in dit stadium moeten doen is de geldstroom naar Wallonië stoppen en de Belgische regering behandelen met de minachting en verachting die ze verdient".

“Valentijnsaktie van N-VA, voor meer Welvaart en meer Vlaanderen”

Beste persmedewerker,

Deze morgen organiseerde N-VA voor het 2de jaar op rij een speciale Valentijnsactie: vanaf 6u45 werden aan het station van Dendermonde op liefdevolle wijze een chocolade hartje uitgedeeld aan de vele pendelaars, maar met de duidelijke boodschap dat meer en een sterker Vlaanderen een uitweg kan zijn uit de huidige economische impasse! Deze actie gaat bovendien gepaard met een advertentie in de gratis krant Metro.

Marius Meremans, Andre Segers, Mario Rottiers

Wim Mommaers, Bart Nobels, Marius Meremans, Mario Rottiers, Jeroen Huylebroeck, Andre Segers

Op de pralineverpakking en in de advertentie nodigt N-VA-voorzitter Bart De Wever de lezers uit voor een “afspraakje”. Meer bepaald nodigt hij 12 mensen uit op een etentje om samen met hem van gedachten te wisselen over hoe een sterker Vlaanderen ons sneller uit de economische crisis zou kunnen helpen.

Hoogachtend,

Mario Rottiers
Voorzitter Jong N-VA Dender
Gsm: 0479/92.45.61

Valentijnsactie 2009 : Aan Tafel met Bart

Bart De Wever in de finale

Gisteren werd de finale gespeeld van de "Slimste Mens van de Wereld" (VRT).

Onze partijvoorzitter Bart De Wever behaalde de finale en stond in de laatste uitzending rechtover twee sterke deelnemers : Freek Braeckman en Lieven Verstraete (beiden van de VRT).Je kan hier de laatste minuut van het spel zien, met als slot de eindstand waarbij zowel Freek Braeckman als Bart De Wever eindigden met elk één seconde over.

Spannend !

En hij haalt goede punten op het web, zelfs vindt men hem al weer aanvaardbaar, tot en met een sterk product-placement via de VRT.

Dat Bart De Wever zich kan verdedigen in tal van programma's (zelfs bij de RTBf) en zijn mannetje staat, is al lang duidelijk. Er is zelfs iemand die spreekt over de strijd der titanen.

N-VA nieuwsjaarfuif 2009 Antwerpen


Matthias Diependaele, Sebastian Luyten, Kim Geybels, Pieter Paul Moens, Erwin Verbeken, Kim Van Cauteren, Arnout Coel, Lieven De Rouck

Vlnr Hadewych Uyttersprot, Geert Antonio, Vincent De Wolf, Goedele Uyttersprot


Goedele Uyttersprot, Kim Moens, Wolfram Macharis, Joris Van Hedent , Hilke Moens