Campagne 2009


"Goedele samen met André Segers, ondervoorzitter N-VA Lebbeke en kandidaatbij de verkiezingen van 7 juni 2009."

André, Pieter en Goedele

Andre Segers en webmaster Pieter

Zang en Kwisavond Jong N-VA Lebbeke

Zang en Kwisavond Jong N-VA Lebbeke

André Segers N-VA kandidaat Lebbeke op 7 juni

Beste Persmedewerker;

Betreft: verkiezingen 7 juni 2009 André Segers

André Segers, ondervoorzitter N-VA Lebbeke zal de blauw-witte kleuren van onze gemeente verdedigen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, op de N-VA lijst .
In bijlage maken wij u zijn CV over.

André Segers werd door de Partijraad aangeduid, op voordracht van de afdeling Lebbeke.Deze geboren en getogen Erembodegemse-Aalstenaar woont reeds enkele jaren in Lebbeke en is aktief in heel wat organisaties en verenigingen. Naast het N-VA programma in het algemeen is hij ook de “motards” sterk genegen.

Zijn gsm : 0497/045 653

Voor het N-VA bestuur,

Hugo De Mol,Voorzitter

Ruimere kinderbijslag voor 16-21 jarige gehandicapten

Beste Persmedewerker,

PERSMEDEDELING Ruimere kinderbijslag voor 16-21 jarige gehandicapten
Initiatief van Pieter Paul Moens

Kinderen, geboren na 1992 en die te kampen hebben met een handicap, kunnen genieten van een verhoogd kindergeld. Jongeren, geboren voor 31.12.1992 vielen, om budgettaire redenen, uit de boot. Pieter Paul Moens (20 j) bond de kat de bel aan.

André Segers, ondervoorzitter N-VA Lebbeke verduidelijkt:” Pieter Paul Moens lijdt zelf aan een handicap. Hij lijdt aan het Aspergersyndroom, een vorm van Autisme.

Het loutere feit van voor of juist na 1 januari 1993 geboren te zijn, was bepalend of men het verhoogde kindergeld kreeg of niet.Hij nam het initiatief deze discriminatie weg te werken via een parlementaire tussenkomst van N-VA volksvertegenwoordiger Sarah Smeyers.

Minister Sociale zaken Onkelinx en staatssecretaris Fernandez hedden hier oor naar en zullen , jongeren, ook geboren voor 31.12.92 dit verhoogde kindergeld toekennen. Het gaat om zowat 4000 jongeren die hiervan zullen genieten.

Het is de tweede maal dat Pieter Paul Moens erin slaagt om een belangrijk initiatief voor gehandicapten op de agenda te krijgen.

Vorig jaar was hij initiatiefnemer voor een ‘Auti-pas’, een pas die personen die aan autisme lijden, steeds bij zich zouden dragen zodat hulpverleners zouden weten hoe te reageren in geval van problemen. Dit voorstel is nog in behandeling. En nu neemt hij het weer op voor deelgenoten van tussen de 16 en de 21 jaar voor een verhoogd kindergeld.”

Pieter Paul Moens is 2 ° jaarsstudent aan de Hogeschool Gent Campus Aalst, waar hij een ICT-informaticaopleiding volgt, hij is tevens aktief binnen Jong N-VA Lebbeke en Jong N-VA Dender.

Voor N-VA Lebbeke
Hugo De Mol , Voorzitter
André Segers, Ondervoorzitter GSM 0479 045 653

“ Waardig afscheid nemen”

Vorig jaar diende de N-VA Lebbeke een voorstel in om op de kerkhoven van Lebbeke, Denderbelle en Wieze een luifel aan te brengen, werd in de begroting opgenomen om dit jaar uit te voeren. Deze luifels moeten de familie en vrienden van overledenen beschermen tegen regen of zon (als die er is). N-VA Lebbeke is dan ook verheugd dat dit voorstel wordt uitgevoerd

als ge’t maar weet

N-VA : De immigratieproblematiek positief benaderd
De N-VA doet het !

Ze geeft een degelijk antwoord op de retoriek van het Vlaams Belang, en op de zinloze strijd van Filip Dewinter.
VLAAMS BURGERSCHAP - INBURGERING ALS SLEUTEL TOT PARTICIPATIE EN WERK- VISIE EN ACTIEPUNTEN VAN DE N‐VA


De N‐VA blijft niet stilzitten en neemt de handschoen opnieuw op. Dat is nodig!

NODIG omdat opnieuw Filip Dewinter het monopolie opeist over dit thema. "Islamisering en migratie is ons monopolie", luidde het bij de VB’er in de uitzending van Terzake (vrijdag 27 februari 09). De N‐VA neemt de handschoen op en plaatst tegenover het islamobservatorium van het Vlaams Belang het Vlaams Expertisecentrum voor Inburgering en Diversiteit van de N‐VA.

NODIG omdat ook in Nederland het maatschappelijk debat opnieuw oplaait. Na Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders noemt de PVDA nu ook man en paard in de controversiële integratienota “Verdeeld Verleden, Gedeelde Toekomst”. Wouter Bos verklaarde na een bewogen PVDA‐congres dat hij “blij is dat we proberen een beschaafde vorm van nationalisme te ontwikkelen”.

NODIG
omdat de N‐VA de ogen weigert te sluiten voor de druk die de aanwezigheid van talrijke mensen met verschillende achtergronden stelt voor de sociale samenhang van onze samenleving. Samenlevingsproblemen moeten bij naam worden genoemd en aangebrachte oplossingen moeten tegelijk correct en haalbaar zijn. Zo werd zeer recent nog onder de noemer van politieke correctheid slechts zelden het verband gelegd tussen wachtrijscholen en concentratiescholen.

NODIG omdat de N‐VA niet met een dubbele standaard (cfr. Joost Zwagerman) wil meten. Denk maar aan de manier waarop critici hun gang kunnen gaan over Christendom of Islam. Of de houding t.a.v. rituele slachtingen versus folkloristische gebruiken zoals blokstaarten, vinkenzetten of levende visjes inslikken. Welk signaal sturen we uit wanneer we er een dubbele moraal op nahouden in dergelijke discussies?

En NODIG omdat het federale België niet langer tot een migratie‐ en asielbeleid komt en er geen koppeling komt tussen de nationaliteitsverwering en het Vlaams inburgeringsbeleid.


Eigenlijk is het heel simpel. Immigratie kan je niet voorkomen. De wereldgrenzen zijn niet meer gesloten zoals honderd jaar geleden. De mobiliteit is bijna onbegrensd. Het is dan ook begrijpelijk dat de sociaal zwakkeren in de wereld een betere haardstede opzoeken.

Maar vanuit onze invalshoek moet je durven opkomen voor je eigenheid, en je niet neerleggen bij het lakse beleid van de Belgische regering. We leven nu eenmaal niet in een vrije en blije wereld waar de overheid iedereen kan ondersteunen. Ook immigranten hebben plichten. Als ze naar hier uitwijken omdat het hier beter is, moeten ze beseffen dat ze zich zullen moeten aanpassen aan ons. Dat ze moeten integreren. Dat ze moeten inburgeren. Vlaamse burgers worden en zich gedragen zoals Vlaamse burgers.

Een inclusief beleid zal daartoe helpen. Vlaanderen sluit niet uit. Maar om dat allemaal mogelijk te maken moet je een sterke N-VA hebben die mee aan het roer staat en helpt het beleid bij te sturen.

Als immigranten naar hier komen, is het niet om de armoede van hun land van herkomst naar hier over te hevelen. Vlaanderen is niet het land waar je zo maar naartoe komt om dan met je handen in je zakken te wachten op steun. Je moet je ook durven vuil maken, hard werken, je opwerken. Net zo hard werken als alle Vlamingen in de voorbije eeuwen gedaan hebben.En dat is het fundamentele verschil tussen N-VA en het simplisme van het Vlaams Belang. Filip Dewinter maakt het weeral duidelijk : tegen de EU, tegen de Islam, tegen ... tegen alles. Hij is tevreden als hij op het gemoed van de burger kan werken, hem kan opjutten, om toch maar dat misnoegde stemmetje binnen te halen en dan zelf nog eens vier jaar op rozen te zitten.Alleen weigert hij zelf om zijn handen vuil te maken. Hij is een luiwammes. Hij blijft doodleuk in de oppositie zitten, en legt keer op keer de schuld bij de andere Vlaamse partijen : "Want zij vertikken het om het Vlaams Belang programma uit te voeren !"

Filip Dewinter gedraagt zich zo typisch Belgisch !