Extra punt gemeenteraad Lebbeke mei 2009

1) Betreft: grote opruimbeurt en vernieuwing speelpleinen Lebbeke

De grote vakantie staat voor de deur, voor vele kinderen een leuke tijd om te spelen en te ravotten.
Onze gemeente telt een (beperkt) aantal speelterreinen, waar zij hun gang kunnen gaan.Een aantal speelterreinen en speeltuigen zijn echter aan een grondige opknapbeurt toe. Bepaalde terreinen liggen er echt slecht bij.


Zo telt het speelplein Meysveld slechts twee speeltoestellen en ligt het terrein er belabberd en gevaarlijk bij, wat mag blijken uit bijgevoegde foto’s.

Aan het gemeentebestuur wordt dan ook gevraagd om alle speelterreinen tegen 1 juli te willen opruimen, te vernieuwen en uit te breiden met meer en degelijke speeltoestellen


Noot : ‘ het gemeentebestuur beloofde tijdens de gemeenteraad van mei 2009, werk te zullen maken van het onderhoud en uitrusting van de speelterreinen’

N-VA pleit voor veilige, netten en goed uitgeruste speelterreinen.


Dit is geen overbodige luxe: de terreinen dienen degelijk te worden onderhouden, uitgerust te worden van de nodige speeltuigen en dit onder regelmatig toezicht.OCMW raadslid Els Sinnaeve, N-VA, toont op het speelterrein Meysveld de problemen aan: slechts twee, slechte banken, autobanden en afval in de beek, een waterplas, omgeven door groen maar zonder afsluiting, slechts twee oude speeltuigen,….Zij beklemtoont : dit kan en moet veel beter.

2) Betreft: Parkeersituatie Hof Ter Burstbaan;

Sinds de verbreding van de Hof Ter Burstbaan is ook parkeren in deze staat toegelaten.

Er stellen zich echter problemen wanneer er voertuigen langs beide zijden van de straat geparkeerd staan.
Dit heeft voor gevolg dat men tussen de wagens moet slalommenen dat de hulpdiensten niet doorkunnen als er wagens staan langs beide zijden van de weg.

Daarom stellen wij voor dat het parkeren slechts langs een zijde van de straat wordt toegestaan.

Mogen wij vragen het politiereglement in die zin aan te passen.

Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid N-VA

Die politiekers, allemaal dezelfden?!Fabrieken sluiten, banken beven en begeven, begrotingen als ze er al zijn ontsporen en regeringen blokkeren, maar de topprioriteit van Open VLD en LDD is de politieke dwerg Dirk Vijnck. De CD&V zijn dan weer “duivensjappers”volgens de o zo betrouwbare leider van de Open VLD.

Ga met die mannen naar de kermis zeg! Alhoewel, een kermis zou ik het nu niet bepaald noemen. Op een kermis valt er plezier te beleven. Wat nu gebeurd, meer, wat er niet gebeurd is om je te ergeren.

Gaan wij, de N-VA het dan ineens allemaal oplossen? Bijlange niet, en zeker niet in het huidig Belgisch bestel. Wat wij wel zeggen is dat we een uitweg bieden naar een geleidelijke verbetering. Waar de o zo veel belovende grote politieke groepen jarenlang hun best voor gedaan hebben om de boel grondig te verknoeien kunnen wij niet in een-twee-drie oplossen.

Ik zou echt aan iedereen eens willen vragen om eventjes de tijd te nemen en na te denken over wat de partijen die al vele jaren denken dat ze ons land besturen, welke beloftes ze nu echt waargemaakt hebben. Vijf minuten politieke moed?? Hallo??

Overloop met mij even onze N-VA speerpunten.

- Vlaams investeringsplan : De Vlaamse regering moet investeren in onze economie, de federale regering moet sparen voor onze pensioenen. Of anders gezegd: de Vlaamse begroting moet investeren in ziekenhuizen, scholen en mobiliteit én moet niet langer het gat dichtrijden op de federale begroting.

- Vlaams inburgeringsbeleid : De N-VA wil dat nieuwkomers zich verplicht inburgeren zodat ze met ons kunnen samenleven en werken. Inburgeren in het land van herkomst, een inburgeringsexamen, maar ook meer kansen op de arbeidsmarkt wanneer het inburgeringstraject succesvol werd beëindigd.

- Vlaams energiebeleid : De hoge energieprijzen zijn een gevolg van een slecht werkende energiemarkt. Naar analogie met de Telenet-operatie breken we de markt open met een eigen Vlaamse energiemaatschappij die bovendien investeert in groene, hernieuwbare energie.
- Vlaamse kinderbijslag : In afwachting van een eigen systeem krijgt elk gezin een aanvullende kinderbijslag van 500 euro per kind tot en met de leeftijd van drie jaar.


- Vlaamse hospitalisatieverzekering: De N-VA wil de gezondheidsfactuur betaalbaar houden en dure hospitalisatiepremies vervangen door een goedkope Vlaamse hospitalisatieverzekering die alle normale medische kosten dekt. Zo leggen we de basis van een eigen Vlaamse sociale zekerheid.

Hier mag je ons, mij echt op aanspreken. Dit zijn zaken waar we voor staan mochten we de kans krijgen op de verwezenlijking ervan. Slaagkans kan echter alleen met jullie massale steun. Dus hou je niet in op zondag 7 juni, doe nu eens echt je goesting en stem N-VA.

Andre Segers
15de plaats Vlaams Parlement.
0497 045653
segers.andre@gmail.com

FRANSTALIGE BEZETTERS IN DE VLAAMSE RAND

Afgelopen week was er héél wat te doen in DE VLAAMSE rand rond de VLAAMSE hoofdstad Brussel.

Het eerste punt is

- Het versturen van 2-talige oproepingsbrieven voor de Faciliteiten gemeente’s (Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek ) door FDF voorzitter Olivier Mainigain ( burgemeester Sint-Lambrechts-Woluwe ).Dit zijn juist de 3 burgemeesters die nog niet zijn benoemd door Minister Marino Keulen, die in 2006 verkozen zijn.Voor mij en De N-VA is het moment gekomen om deze 3 Franstalige burgemeesters af te zetten en een tuchtprocedure te starten. Ben Weyts en Mark Demesmaeker hebben zich hierover deze week uitgesproken. ( Klik Hier )

- Punt 2 is dat de Franstalige lijst voor Europees parlement ( namelijk Union Francophone* ), een actie wouden doen in HALLE. De actie was om Franstalige affiches van de kandidaten te plakken op officiële borden. De Franstalige kregen eerder in de maand een verbod om te plakken in het arrondissement Halle-Vilvoorde door verschillende gemeenteraden. Deze actie van de Union Francophone is namelijk mislukt.
Tal van VLAAMSE actievoerders hebben hier namelijk een stokje voor gestoken. De N-VA schepen en Vlaams Parlementslid Mark De Mesmaeker was één van de actievoerders. Er klonk tijdens tegen actie een duidelijk strijdlied” DE VLAAMSE LEEUW

In dit document is duidelijk te zien dat in mijn gemeente LEBBEKE het aantal Nederlandstaligen verminderd in % tegenover het aantal anderstalige welke vermeerderd. Wij pleiten ervoor dat ieder nieuwe anderstalige in Lebbeke een verplichte inburgeringscursus moet volgen.

Ik zelf,geboren in Pamel ( Vlaams Brabant ) blijf strijden tegen de verfransing en zet mij in voor de VLAAMSE rand rond Brussel , met als enig logisch gevolg de splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde.

André Segers.

Red De Solidariteit actie scheiding Belgie

Vandaag stond dit in het Laatste Nieuws ” 200 koppels 'hertrouwen' zaterdag op Brusselse Grote Markt” .

Dit gebeurd weer vlak voor de regionale verkiezingen om de eenheid van België te weerspiegelen.

De “koppels” staan symbool voor het huwelijk van Vlaanderen met Wallonië in 1830.

Andre Segers stelt dé perfecte oplossing voor :

,,Kunnen wij geen scheidingsdag organiseren. Hierbij zou de opkomst zeker
gegarandeerd zijn, omdat er toch veel koppels scheiden ook. Het bisdom zal wel sponseren. Dit past zeker in het kader van de solidariteit. “


Tijd dus voor een scheiding van Wallonie en Vlaanderen.

Andre Segers

brief naar de voorzitters van de politieke partijen van Lebbeke

Hugo De Mol Lebbeke, 9 mei 2009
Voorzitter N-VA Lebbeke
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke

Aan de heer voorzitters van de politieke partijen van Lebbeke

Geachte Heren,

Nog iets minder dan 1 maand scheiden ons van de verkiezingen. De militanten van de verschillende partijen zijn druk in de weer om folders te bussen, mensen te bezoeken, borden te plaatsen en affiches aan te plakken. Ieder doet dit in volle overtuiging voor zijn partij. Respect voor het werk van anderen dienen al deze militanten met zich mee te dragen.

Aangaande dit laatste punt schrijf ik deze brief naar de voorzitters van de politiek partijen van Lebbeke. Een aantal borden die door militanten van onze afdeling zijn geplaatst zijn beschadigd. Wie dit heeft gedaan is niet duidelijk. Maar het getuigt alleszins van een slechte smaak en weinig respect voor andermans werk. Men mag dan al niet akkoord gaan met onze partijstandpunten, maar dit moet ze bestrijden op het politieke vlak.

Aan onze militanten wordt steeds de boodschap door gegeven om dit respect te tonen voor het werk van andere miltanten. Ik ben in de overtuiging dat deze boodschap ook door jullie wordt meegegeven aan de plakploegen.

Indien andere partijen ook het slachtoffer worden van deze praktijken, is het best dat wij hiervoor de krachten bundelen. Misschien is het interessant om in aanloop naar de volgende verkiezingen eens samen te komen om afspraken te maken.

Met vriendelijke groeten

Hugo De Mol

Bourgeois: "Steun VRT aan Belgavox-concert kan niet"


Gewezen mediaminister Geert Bourgeois (N-VA) is er niet over te spreken dat de openbare omroep VRT het gratis Belgavox-concert steunt. "Het gaat om een initiatief dat de Belgischeidentiteit wil versterken.

De VRT moet strikt neutraal zijn en zichonthouden van elke politieke stellingname", zegt Bourgeois. Het gratis Belgavox-concert vindt op 17 mei plaats aan de voet van het Atomium.

Filip Kowlier, Toots Thielemans, Machiavel, An Pierlé, Gabriel Rios en Jasper Steverlinck zijn slechts enkele namen die op de affiche staan.
Het concert wil "bijdragen tot het versterken van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturelediversiteit in België", staat op de website van de vzw Belga-Vox, de initiatiefnemer van het concert.

De vzw wil "helpen bij het versterken vande Belgische identiteit". Verschillende partners steunen het concert. De VRT-radiozender Radio 1 is één van de hoofdsponsors.
Bovendien mag JackoBond als winnares van het VRT-televisieprogramma 'zo is er maar één' optreden op het Belgavox-concert.

Volgens N-VA-parlementslid Bourgeois neemt de VRT met die steun een politieke stelling in, wat strijdig is met de beheersovereenkomst en de mediadecreten. "Ik vind dit absoluut niet kunnen. De VRT moet politiek strikt neutraal zijn.

De openbare omroep is hiermee een gevaarlijke weg aan het opgaan en is haar eigen toekomst aan het bezwaren", meent Bourgeois. Hij wil Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) over de kwestie ondervragen.

Bericht van BELGA van 12/05

CD&V doet wat N-VA al 2 jaar geleden wou doen

Ik lees met stomverbazing onderstaand citaat op de website van De Standaard...

Kinderbijslagen zijn nog altijd een federale bevoegdheid. De
Vlaamsechristendemocraten willen die bevoegdheid wel regionaliseren, maar
anderzijdswillen ze de staatshervorming, die daarvoor nodig is, niet afwachten.

N-VA pleit al langer voor een overheveling van sociale hefbouwen naar de deelstaten onderandere de sociale uitkeringen en het kinderbijslag.

Waarom wilt de CD&V het ineens wél realiseren zonder de staatshervorming, en kwam dit de laatste twee jaar niet ter sprake?.

Waarom heeft de CD&V de boot afgehouden toen het kartel nog bestond?.Raar, iets beloven, niet uitvoeren en een volgende campagne de niet ingeloste belofte weer bovenhalen en wéér beloven…Ik denk bij mijn eigen :

"Wie gelooft die ménsen Nog ?! "Wél de N-VA houdt woord, maar CD&V klampt
aan het postje.
Eind Januari pleitte de N-VA en de gezinsbond voor een Vlaams Kinderbijslag.... Dit stond zelfs in de nieuwjaarsspeech van onze voorzitter Bart De Wever.

Andre Segers

N-VA Lebbeke betreurt onverdraagzaamheid

Op verschillende plaatsen in de regio Aalst, maar ook te Lebbeke, Wieze, zijn de N-VA verkiezingsborden het doelwit van graffiti en anderen beschadigingen.

De affiches van voorzitter Bert De Wever en van de Lebbeekse kandidaat André Segers* werden te Wieze, Aalstersestraat, beschadigd (zie foto).
Recent nog was André Segers het slachtoffer van verbaal geweld omwille van zijn kandidatuur bij de verkiezingen van 7 juni as.
Het bestuur van N-VA Lebbeke betreurt deze onverdraagzaamheid.

Misschien zijn zij het gevolg van de recente opiniepeilingen (oa HLN), die voor N-VA zeer hoopvol zijn, of van de positieve beoordeling van de werking van N-VA in het Vlaams en Europees Parlement.
De N-VA fractie , met fractieleider Jan Peumans,werd door De Standaard als de meest actieve aanzien en Frieda Brepoels kraag voor haar werk in het Europees Parlement van De Morgen een quotering van 3 sterren, het maximum.

Als democratische partij biedt de N-VA zich aan met een duidelijk programma, waarin meer bevoegdheden voor Vlaanderen, centraal staat.“Afrit Vlaanderen, uitrit crisis” is dan ook een veelbetekenende slogan.

Wij hebben er geen enkele moeite mee dat men er een andere mening op nahoudt, maar willen dit bespreken met tegenstanders op een volwassen en eerlijke mannier.
De beste mannier in ons democratisch bestel is nog altijd dat politieke partijen hun programma voorleggen aan de kiezer.Deze beslist.

Hou je er een bepaalde mening op na, neem dan deel aan de verkiezingen.N-VA Lebbeke hoopt dat dit incident een alleenstaand feit is. Afgezien van deze incidenten zal N-VA Lebbeke een brief richten aan de verschillende partijvoorzitters met de vraag en de wens voor een ‘propere’ campagne, met respect voor ieders mening.

Voor het N-VA bestuur Lebbeke
Hugo De Mol, Voorzitter

* André Segers staat op de lijst N-VA, op de 15° plaats, voor het Vlaams Parlement (gsm: 0497/04 56 53)

Bart De Wever en Mark De Mesmaeker in Halle


Via een omwegje ben ik in het bezit gekomen van deze foto's. Bart De Wever is op 05-05-2009 naar N-VA Halle geweest om er zijn visie over het politieke gebeuren van het laatste jaar eens weer te geven.

Volgens dat ik vernomen heb was hij niet in zijn goede doen, hij had koorts en stond te zweten als een ... en moest dan ook regelmatig wat vocht tot zich nemen ... eh volgens dat ik gehoord heb was het eerst water en daarna ... Cola.Hij was echt niet in zijn goede doen.


Na de voorstelling van Ben Weyts en de uitleg van Mark Demesmaeker, kwam Bart De Wever aan het woord die nog eens haarfijn uitlegde wat zijn politieke visie was van de toekomst van de partij, hoe de voorbije twee jaar verlopen waren en zijn wedervaren in zijn contacten met de collega's politici van de andere partijen, de pers, en zelfs de burgers vrienden uit het zuiden van het land.
Mja, de klank is niet optimaal. Voor wie het niet goed hoort : Bart legt uit hoe verraderlijk de vragen van de RTBf waren, iets in de aard van :"Is het waar dat je gestopt bent met je vrouw klop te geven ? "

Als je eventjes nadenkt, zowel met een "Ja" of een "Neen" ben je altijd gezien, ...

Spijtig dat ik er niet bij was.