Gemeente Lebbeke sluit deuren met kettingen

N-VA stelt zich vragen naar de veiligheid Lebbeekse overheidsgebouwen

Een zestal weken geleden was het Administratief Centrum aan de Leo Duboisstraat het voorwerp van een blikseminslag.
Hierdoor werd het controlesysteem en de slotvergrendeling buiten werking gesteld.

Ruim 6 weken later is dit systeem nog altijd niet hersteld en moeten elke avond de deuren vergrendeld worden met ketting en slot!!!

Dit lijkt wel 19e- eeuws, een echte klucht, ware het niet dat de zaak ernstig is.

Na de problemen in het GC De Biekorf, waar maandenlang geen afdoende sluiting van de ingangsdeuren was en na de diefstal van het geld met kluis en al, is nu ook het gemeentelijk Administratief Centrum “vrij toegankelijk”.

De N-VA Lebbeke stelt zich dan ook ernstige vragen bij de veiligheid van de gemeentelijke gebouwen.

Dit is zeker een aanfluiting van goed bestuur!!

Wij vernemen dat dinsdag aanstaande 11 augustus uiteindelijk de nodige herstellingen zullen uitgevoerd worden.

Namens het N-VA bestuur

Hugo De Mol
Voorzitter