Marcel Vermeir ter nagedachtenis

° 3.12.1940
+ 22.09.2009

Graag wil ik samen met jullie even stilstaan bij de figuur van Marcel Vermeir, die in de nacht van maandag op dinsdag 22 september om 6 u ’s morgens is overleden na een slepende ziekte op 68- jarige leeftijd.Marcel was een geboren en getogen Wiezenaar, iets waarop hij uitermate fier was. Even fier als op het feit dat hij Vlaming was, Vlaming in hart en nieren.

Hij was
- stichter en erevoorzitter van Meelestraut Keirremis; in 2008 was Marcel “Buur van het jaar”.
- stichter van de Vlaamse Club Wieze;
- zanger en dirigent van het koor HH St Salvator; iets wat hij na zijn keeloperatie in 2004 met veel spijt maar noodgedwongen moest opgeven;
- samen met grootvader Jef Uyttersprot was hij oprichter van de Volksunieafdeling Wieze-Denderbelle in 1962. Sinds de fusie was Marcel keer op keer kandidaat voor de Volksunie bij de gemeenteraadsverkiezingen en dit voor het eerst in 1976. Hij werd voor het eerst verkozen in 1988 .

Na de splitsing van de partij koos hij konsequent voor de N-VA, waarvan hij een van de steunpilaren werd.Na de verkiezingen van 2006 zou hij mijn mentor zijn in de gemeenteraad. Een lange slepende ziekte heeft dit gedwarsboomd. Zijn belangstelling en inzet kunnen wij als volgt samenvatten:
- zijn gezin, op de eerste plaats met echtgenote Julienne , zijn 3 zonen en 4 kleinkinderen;
- Wieze: hij koesterde zijn dorp in alle facetten, verdiepte zich in het dialect en geschiedenis;
- Vlaamse beweger: de IJzerbedevaart was zijn jaarlijkse hoogdag;Zijn Vlaamse overtuiging zette hij om in politiek engagement
- Muziek en cultuur: als zanger-dirigent, als duivenmelker (of is dit eerder een sport?),en het toneel.Hij werd ziek in 2007, kort na de installatie van de huidige gemeenteraad.

Zijn laatste tussenkomsten zullen mij, en misschien ook jullie bijblijven oa:

- zijn krachtig protest tegen de schietstand te Wieze,
- zijn protest tegen de verkeersovertredingen in de Aalstersestraat of Meelestraut, van vrachtwagens. Vanuit zijn ziekenzetel hield hij een mini-enquête over de veiligheid in zijn straat.
Graag wens ik mijn waardering en dank uit te spreken voor hetgeen hij voor ons en de gemeenschap betekende en wensen wij zijn vrouw en familie alle sterkte toe.

Goedele Uyttersprot
N-VA Gemeenteraadslid Lebbeke
24.9.09

8ste Spaghettizwier

Spaghettifestijn N-VA Lebbeke Naar jaarlijkse gewoonte mochten wij honderden bezoekers ontvangen

Spaghettifestijn: aanschuiven aan de kassa

September 2009; Spaghettifestijn N-VA Lebbeke: voorzitter Hugo De Mol overhandigt de reuze-ontbijtkorf aan winnaar Johan Hiel.

Actie tegen jeugdbeleid

Lebbeke- De Lebbeekse jongeren voeren actie tegen het volgens hen " belabberde jeugdbeleid". Ze delen rouwkaartjes uit om aan te klagen dat het beleid op sterven na dood is. " Het wordt hoog tijd dat de schepen van Jeugd een reanimatieplan opstart". klikt het bij de actievoerders.

De jongeren houden de symbolische rouwactie om aandacht te vragen voor de noden van de jeugd. " Het jeugbeleid is zo goed als dood in onze gemeente", zegt Vincent De Wolf van jong N-VA" Hier zou veel meer moeten bewegen, met een jeugdwerking waar vaart achter zit. Maar het gemeentebestuur is te weinig geïnteresseerd in de noden van de jongeren." £

Eén van de pijnpunten is het jeugdontmoetingscentrum JOC aan de Leo Duboisstraat. Dat wordt volgens de jongeren veel te weinig gebruikt als ontmoetingsplaats voor jongeren." Het gebouw is er wel, maar er is amper iets te doen", klikt het." In vergelijking met buurtgemeenten hinkt Lebbeke op dit vlak serieus achterop. In Dendermonde hebben zelfs bijna alle deelgemeenten een jeugdhuis en die draaien goed." Ook de vraag naar een fuifzaal blijft.

Proefproject

" De jongeren mochten bij wijze van proefproject één keer fuiven in het nieuwe gemeenschapscentrum De Biekorf en na evaluatie zou beslist worden of dit voor herhaling vatbaar is. Maar die evaluatie is er nog altijd niet, laat staan dat er werk gemaakt wordt van een alternatieve fuifzaal." Volgens de jongeren wordt de jeugdraad bovendien niet serieus genomen en is de jeugddienst onderbemand. " De jeugddienst is van goede wil, maar krijgt de nodige ondersteuning" zegt De Wolf." Bovendien moet door een gebrek aan voldoende personeel geknipt worden in activiteiten. Succesvolle intiatieven als Bellerock en Roefel worden afgevoerd of ingekrompen."

Goede moed

De jongeren hopen met hun protestactie dat er nieuw leven geblazen wordt in het jeugdbeleid. " We hadden nochtans goede moed bij de start van de legislatuur, maar de voorbije jaren bleven initiatieven uit" , zegt De Wolf." We hopen dat de schepen van Jeugd dit probleem erkent en in de toekomst actief wil meewerken aan een echt jeugbeleid."Schepen van Jeugd Ronny Heuvinck ( sp.a ) betreurt de actie. " De verwijten zijn niet allemaal terecht", stelt hij. " We nemen de jeugdraad wel serieus, maar het moet van de twee kanten komen. En op de jeugdienst vonden wat wissels plaats, zodat het wat tijd kostte om weer op volle toeren te draaien. Bovendien worden er regelmatig nieuw initiatieven opgezet, denk maar aan het eerste kleutersportkamp. Voor een fuifzaal is er geen geld, maar er is wel het engagement om één keer per jaar een fuif met optreden te laten plaatsvinden in De Biekorf."Nele Dooms - Dendermonde - HLN - woensdag 23 september 2009

Jong N-VA Lebbeke is in rouwJong N-VA deelt dit weekend rouwkaartjes uit. Hiermee willen wij de aandacht vestigen op het belabberde jeugdbeleid dat er in de gemeente heerst. Het jeugdbeleid is er zo goed als dood.

Het JOC staat er quasi ongebruikt bij, initiatieven als Bellerock en de Roefel worden afgevoerd of tot een minimum herleid en van een gemeentelijke fuifzaal is al lang geen sprake meer. In vergelijking tot de buurgemeenten hinkt Lebbeke ver achterop wat het jeugdbeleid betreft.
In Dendermonde hebben zelfs bijna alle deelgemeenten een jeugdhuis!

Jong N-VA Lebbeke betreurt het dan ook dat er door de Lebbeekse schepen van Jeugd, Ronny Heuvinck (SP.A), niet meer initiatieven genomen worden.

De personeelsleden op de jeugddienst zijn wel van goede wil maar missen, volgens ons, de nodige ondersteuning. We stellen vast dat deze dienst onderbemand is waardoor zij noodzakelijkerwijs heeft moeten knippen in haar activiteiten.

Met deze actie vragen wij dan ook aan de schepen van Jeugd om met een reanimatieplan naar voor te komen. Lebbeke zou nog veel meer bewegen met een jeugdbeleid waar vaart achter zit. We verwachten dan ook dat de Schepen van Jeugd dit erkent en actief wilt meewerken aan een echt jeugdbeleid!

Meer informatie:
Vincent De Wolf
Voorzitter
0472/35.39.52
lebbeke@jongnva.be

Bidprentje

Wat bezielt die man ?

Welk 'bieken' heeft er onze burgemeester nu gestoken om, onder het mom van zijn 11-juli toespraak, zo chagrijnig uit de hoek te komen ?
Een 11-juli-toespraak van onze blauwe burgemeester die eventjes de Vlaming komt uithangen staat als tang op een varken.

"Onze rijkdom koesteren" ,zegt de brave man. Hoezo ? Welke Rijkdom ? ik heb onze opmerking van het zwaar gemeentelijk structureel deficit niet weten weerleggen !

"Inhumaan"? in 't Vlaams : onmenselijk. Wat een dooddoener. Gaat hij de volgens ons toch niet zo domme inwoners nu nog schrik aanjagen ook ?

"Contraproductief" ? Wij voeren geen afbraakoppositie maar trachten bij te sturen door degelijke interpellaties en voorstellen.

"Zeemansbenen"? Goeien doemp, zeg. Ik zie mij echt niet op dat krakkemikkige bootje zitten met zo'n kapitein.

"Werken met visie"? Welke visie ? Ik zou graag weten wat zijn echte doelstellinen zijn!

"Teamgeest" ? Welk team ' Union fait la farce' zou hier mer op zijn plaats zijn.

"Verantwoordelijkheidszin"? Het OCMW zou nogal werk hebben als wij onze privézaken zo 'verantwoordelijk' zouden aanpakken.

De burgemeester is van het principe 'wie niet met mij is, is tegen mij" Inspraak ? Vergeet het. Respect voor iemandds mening die niet echt de zijne is ? Vergeet het.

Elementaire beleefdheid ? Vergeet het. Burgemeester is hij reeds, maar als hij nu eens zou openstaan voor andere meningen en zich gewoon wat socialer en vriendelijker zou opstellen, zou hij heel misschien de titel van 'burgervader' verdienen.

André Segers
segers.andre@gmail.com