Beter parkeren op het Dorp - Denderbelle

Beste persmedewerker,

Op het Dorp te Denderbelle kan het parkeren veel beter geordend worden.
Nu staan wagens dikwijls langs het voetpad geparkeerd, waardoor het aantal parkeerplaatsen zeer beperkt is.

N-VA gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot stelt daarom voor om kleine parkeermarkeringen aan te brengen, zodat men haaks dient te parkeren, zowel op het’ Klein Dorp’ aan het voetpad langs de kerk, als langs de kant van café De Ster.

Op deze wijze wordt het parkeren veel beter geordend zonder kosten.
Wij zijn verheugd dat deze vraag door het gemeentebestuur positief werd beantwoord.

In bijlage vindt u de vraag van Goedele aan het gemeentebestuur.

Mvg
Voor N-VA Lebbeke,
Het bestuur.

toegevoegde vraag voor gemeenteraad over parkeeraanduiding op het Dorp in BelleGeachte heer burgemeester,

Betreft: inrichting Dorp Denderbelle.

De dorpskern van Denderbelle bleef sinds mensenheugenis ongewijzigd.
Zij geeft een weinig opbeurende aanblik en heeft zeker geen aantrekkingskracht.
Een dorpskernvernieuwing , gekoppeld aan een goede link met het Speelplein is dringend noodzakelijk.

Ook de parkeermogelijkheden op het Dorp te Denderbelle kunnen een flink stuk geoptimaliseerd worden mits een goede indeling.
Momenteel parkeren de automobilisten zich dikwijls in de langsrichting van de stoep, waardoor heel wat parkeermogelijkheden verloren gaan.
Daarom stellen wij voor om parkeermarkeringen aan te brengen op het ‘Klein’ Dorp ter hoogte van de Kerk en op ‘Groot’ Dorp (oa ter hoogte van De Ster) die haaks staan op de stoep en gevel.
Vooral bij aktiviteiten op het Speelplein en bij belangrijke gebeurtenissen in de kerk, zoals begrafenissen, huwelijken,.. is dit belangrijk.
Deze optimalisatie van de parkeermogelijkheden kan snel gebeuren en heeft in een voorlopige fase geen enkele financiële impact.
Wij stellen voor deze markering te beperken tot de boordstenen en een klein stukje op het wegdek, en dit om de aanblik van het Dorp niet teveel te storen.

Mogen wij u beleefd vragen
- deze parkeeroptimalisatie te willen onderzoeken en
- ons de planning van de dorpskernvernieuwing te laten weten.
Met oprechte hoogachting,

Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid
19.1.2010

Spelende kinderen vormen geen geluidshinder-politiereglement
In augustus 2007 werd door Goedele Uyttersprot, N-VA raadslid, een wijziging van het politiereglement gevraagd, dat de bepaling zou bevatten dat spelende kinderen niet kunnen beschouwd worden als “geluidshinder”. Er werd beloofd dat bij de wijziging van het politiereglement dit voorstel zou opgenomen worden.
En inderdaad het nieuwe politiereglement, art 1.5.2 , 5° lid zegt: “ spelende kinderen, in zoverre de spelen de openbare rust niet verstoren, bijvoorbeeld door het gebruiken van geluidsversterking en/of motoren” worden als niet-hinderlijk beschouwd.

Dank zij deze bepaling kunnen kinderen op speelpleinen, jeugdpleinen,… ongestoord spelen. Uiteraard dienen zij rekening te houden met het tijdstip, en de reglementering die geldt voor het gebruik van muziek- en geluidsinstallaties,..

N-VA Lebbeke is dan ook verheugd dat deze aanpassing wordt ingevoerd.

Voor N-VA Lebbeke,
Het bestuur

Nieuwjaarsreceptie 2010 Met Vlaams Vice-President Geert Bourgeois


Minister Geert Bourgeois was gastspreker op de NJ Receptie van N-VA LebbekeAndré van dienst


N-VA raadslid Goedele Uyttersprot bedankt de minister men een fles bubbels


Bestuur N-VA Lebbeke in aanwezigheid van vice-ministerpresident Geert Bourgeois en volksvertegenwoordiger Lieven Dehandschutter;namen vlnr : Karel Uyttersprot, Anneken Vervliet, Goedele uyttersprot, Bea Van Damme, Geert Bourgeois, Andre Segers, Elsje Sinnaeve, Hugo De Mol, Pieter Paul Moens, Lieven Dehandschutter, Erik De Smedt, Leo Callaert, Duncan Braeckeveltniet op de foto bestuursleden Hubert Bosmen en Vincent De Wolf , voorzitter Jong N-VA.


Ruim 100 N-VA-ers en sympatisanten woonden de Nieuwjaarsreceptie bij van N-VA Lebbeke (17.1.10)


Leo vertelt de minister dat ’t Wielebelleke reeds 33 jaar onafgebroken het wel en wee over de Lebbeekse politiek vertelt.

't Wielebelleke Regioblad Lebbeke januari 2010

't Wielebelleke Regioblad Lebbeke ( januari 2010 ) PDF formaat

Nieuwjaarsreceptie N-VA Lebbeke met minister Geert Bourgeois

Beste persmedewerker,

Wij wensen u en uw ganse familie een gezond en vreugdevol 2010! Een jaar met veel nieuws en waarin goed nieuws, ook nieuws is.Wij wensen u veel journalistieke ijver en vreugde, en een goede, vrij- en ongebonden verslaggeving.

Ook wij wensen het jaar goed in te zetten en nodigen u en uw lezers dan ook graag uit op zondag 17 januari 2010 in Zaal Ons Huis, 10u30,op de Nieuwjaarsreceptie van N-VA Lebbeke met als gastspreker minister Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse regering, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse Rand.

Iedereen is van harte welkom en de inkom is gratis !

N-VA Bestuur Lebbeke