't Oud Gemeentehuis te Wieze wordt gerenoveerd

N-VA Wieze/Lebbeke bijzonder verheugd.

’t Oud Gemeentehuis, gelegen op het Dorp te Wieze is een geklasseerd gebouw, evenals het dorpsplein .
Deze herberg staat sinds september 2009 leeg en staat in verval.
Deze morgen had, op initiatief van volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot een overleg plaats over de toekomst en bestemming van dit gebouw op het kabinet van vice- ministerpresident Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed. Aanleiding was de plannen tot verkoop door de eigenaar.
Naast de bevoegde kabinetsmedewerker namen ook de heer Jozef Dauwe-deputé van de provincie Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur, de diensten van Onroerend Erfgoed, de geëngageerde Wiezenaar Rik Vermeir, de eigenaar van het gebouw de NV Diepensteyn en Karel Uyttersprot, deel aan het overleg.

De NV Diepensteyn, beter bekend als de brouwerij Palm, deelde hierop mee dat zij afziet van de aangekondigde verkoop van het pand maar, in tegenstelling tot vroegere berichten over gaat tot restauratie van het pand. Het zal zijn oorspronkelijke bestemming, namelijk café met vergaderruimte terugkrijgen.


Karel Uyttersprot: “Dit is buiten verwachting. Na de vorige berichten was het onzeker wat de toekomst zou zijn. Vanuit die onzekerheid heb ik, in samenwerking met het kabinet van minister Bourgeois, alle betrokkenen samengebracht. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd met de aangekondigde renovatie. De café zal veel ruimer zijn, de vergaderaccommodatie wordt aangepakt en het blijft een gezellige dorpscafé. Belangrijk is ook het feit dat de eigenaar een beroep doet op ambachts- en stielmannen uit de streek voor de verbouwing en renovatie van het dak, het sanitair,de ramen,het kaleien van de gevel, de verwarming,…en dit met respect voor het geklasseerde gebouw. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat onze actie vruchten afwerpt”.

NV Diepensteyn wil zich engageren voor de noodzakelijke restauratieve werken maar wenst hiervoor ook garanties voor de financiering van de restauratieve werken. Als geklasseerd gebouw kan de eigenaar een beroep doen op betoelaging vanuit de diensten van het kabinet van minister Bourgeois terwijl ook de provincie en de gemeente, zoals gebruikelijk, hun duit in het zakje doen.
Iedereen is dan ook zeer tevreden met de nieuwe wending en de plannen van NV Diepensteyn.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

Maak van Dendermondse gevangenis een gesloten jeugdinstellingDeze morgen bracht een delegatie van N-VA mandatarissen en bestuursleden een bezoek aan de gevangenis van Dendermonde. De klemtoon hierbij lag voornamelijk op de toekomstige bestemming van de oude gevangenis, nadat de nieuwe gevangenis in gebruik is genomen.

Uit parlementaire vragen die ik hierover stelde aan de bevoegde ministers is er nog geen nieuwe bestemming bepaald. N-VA legt de nadruk op Dendermonde als penitentiair centrum en pleit om, na een grondige renovatie, de gevangenis aan te wenden als gesloten jeugdinstelling.
De noodzaak aan opvangplaatsen en de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen zijn hierbij belangrijk. Bij de renovatiewerken moet maximaal samengewerkt worden met Monumentenzorg gezien zowel de buiten- als de binnenzijde van het gebouw is beschermd.

N-VA delegatie:
De volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers (voorzitter commissie Justitie), Karel Uyttersprot (oa plv commissie Financiën en Begroting , ook bevoegd voor Regie der Gebouwen), Miranda Van Eetvelde (commissie Sociale zaken).
Schepen en stafleden: Marius Meremans, schepen Stad Dendermonde, Bart Nobels, voorzitter N-VA Dendermonde en Stefaan Ghesquière, stafmedewerker Justitie.

a) Inleiding


Dendermonde is een belangrijk penitentiair centrum. Al sinds 1863 is de huidige gevangenis aanwezig in de Stad. Ook in de toekomst blijft Dendermonde belangrijk als detentiehuis. In het “Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” voorziet justitie de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde, ter vervanging van de bestaande. Het gevangeniswezen blijft dan ook een belangrijke bron van werkgelegenheid voor Dendermonde en omstreken.

Nu er een nieuwe gevangenis komt in Dendermonde, wil N-VA het debat openen over de herbestemming van de bestaande gevangenis. Momenteel is er nog niets bepaald voor de nieuwe toekomst van het huidige gebouw. N-VA stelt dan ook voor om de gevangenis van Dendermonde om te vormen tot een gesloten jeugdinstelling voor jeugddeliquenten. Dit komt tegemoet aan de noodzaak voor bijkomende plaatsen voor jonge criminelen. In 2010 deelde de toenmalige Minister van Justitie mee dat er in dat jaar maar liefst 1180 keer een minderjarige diende worden geweigerd omdat er geen plaats was. Bovendien sluit een gesloten jeugdinstelling aan bij de huidige functie van het gebouw en bij de lange geschiedenis van Dendermonde als penitentiair centrum. Ook stimuleert dit de werkgelegenheid in de streek. Tot slot zou de inplanting van een gesloten instelling ook voor een geografische spreiding van gesloten jeugdinstellingen zorgen, waardoor bezoek door familie van de jongeren vergemakkelijkt wordt. Naast Ruiselede in West-Vlaanderen, Everberg in Vlaams Brabant, Mol in Antwerpen en Tongeren in Limburg, zou er nu ook Dendermonde in Oost-Vlaanderen bijkomen.

b) Infrastructuur

Het is duidelijk dat een verouderde gevangenis niet meteen in gebruik kan genomen worden als gesloten instelling. De huidige infrastructuur, die recent nog in het nieuws kwam, dient grondig gerenoveerd te worden alvorens ze in gebruik genomen kan worden. Bovendien zijn de vereisten voor een gesloten jeugdinstellingen anders dan de infrastructuur voor volwassen gedetineerden. Voor de verbouwingswerken dient uiteraard rekening te worden gehouden met het gegeven dat de gevangenis van Dendermonde van binnen en buiten een geklasseerd gebouw is. Dit wordt dan ook de uitdaging van dit project. In nauw overleg met Monumentenzorg dient bekeken worden welke aanpassingen aan het gebouw nodig zijn.

De geklasseerde status van het gebouw mag echter geen reden zijn om niet voor een gesloten jeugdinstelling te gaan. Het gebouw biedt nu al in grote mate de vereiste infrastructuur, de bereikbaarheid en de veiligheid die voor een dergelijke instelling vereist is. Het ombouwen van een geklasseerde gevangenis naar een gesloten jeugdinstelling is ook niet nieuw. Zo werd recent de oude gevangenis van Tongeren omgebouwd. De ervaringen uit Tongeren zullen dan ook waardevol zijn voor Dendermonde.

Vandaag verblijven er in Dendermonde ongeveer 230 gedetineerden. Rekening houdend met de nodige aanpassingswerken zou Dendermonde als gesloten jeugdinstelling dienst kunnen doen voor 100 tot 150 plaatsen, dit in functie van de noden.

c) Werkgelegenheid

Vandaag werken er ongeveer 130 personen in de gevangenis van Dendermonde. Hierbij dienen ook de begeleidende personen van ondermeer de VDAB worden geteld. Rekening houdend met de bijzondere noden van een gesloten jeugdinstelling kan Dendermonde als gesloten instelling dan ook gemakkelijk aan een 150 personen werk verschaffen. Dit is voor N-VA een belangrijk argument in de beslissing om de gevangenis een nieuwe bestemming te geven.

Geert Bourgeois en gedenktekens oorlog Dendermonde, Oudegem en Wieze

Minister Geert Bourgeois heeft de Oorlogsgedenktekens van Dendermonde, Oudegem en Wieze voorlopig beschermd. Dit is een eerste fase tot definitieve bescherming.

Dendermonde: monument WOI en WOII gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad (Heldenplein) en monument voor de slachtoffers van Oudegem (Ouburg).

Lebbeke: monument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Wieze -) (Kerkhofstraat).


Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA is verheugd met deze beslissing. “Ons onroerend erfgoed is immers het waardevol historisch patrimonium dat de vorige generaties ons hebben nagelaten, en dat wij, als goede rentmeesters, aan de volgende generaties in een zo goed mogelijke staat moeten doorgeven.”

In principe volgt nu, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming van de heldenmonumenten en gedenktekens.