Lebbeke : Schulden- en belastingskampioen !

Hierbij geven wij een overzicht van de uitstaande schulden van 21, met Lebbeke vergelijkbare, gemeenten. De bron is onverdacht: het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Op dit ogenblik zijn de cijfers bekend per eind december 2009*. En wat stellen wij vast ? Lebbeke ‘klimt’ naar de 21 ° en dus allerlaatste plaats en is dus absoluut schuldenkampioen .

Op de referentiedatum bedraagt de schuld 28 238 206 € (of 1 139 126 406 Belgische franken = bijna één miljard honderdveertig miljoen frank !).

Dit is een last van 1. 587 € per persoon, jong of oud groot en klein. De gemiddelde schuld van de 21 gemeenten bedraagt amper 903 € per persoon ! (zie bijlage) Dit betekent dat Lebbeke ieder jaar ongeveer 3 100 000 € moet afbetalen aan kapitaal en intresten aan de banken(de verliezen als gevolg van de Dexia-problemen is hierin nog buiten beschouwing gelaten). Merkwaardig is ook dat van de 5 gemeenten die het slechtst presteren op de 21, er 4 gemeenten zijn met de VLD in de meerderheid en drie op de vijf gemeenten, waaronder Lebbeke, hebben zelfs een VLD burgemeester !

Wanneer wij de belastingen per inwoner bekijken in vergelijking met dezelfde officiële referentiegroep, dan stellen wij vast dat Lebbeke het hier ook slecht doet: de op één na hoogste lasten !

Top 5 met de laagste belasting/inwoner in euro

1.Haaltert :436
2.Stabroek :483
3.Gistel :507
4.Berlare :521
5.Brakel:523

Top 5 hoogste lasten

17.Sint-Gillis-Waas:596
18.Denderleeuw:583
19.Landen:622
20.Lebbeke:631
21.Wachtebeke:632

gemiddeld 21 gemeenten:559

Deze hoge schuldenlast legt een hypotheek op de toekomst, zelfs verre toekomst, en laat weinig ruimte voor nieuwe initiatieven zoals veilige voet- en fietspaden, verkeersveiligheid, speelpleinen, accommodatie voor de jeugd,…

Ondertussen heeft de “VLD-SPA,Spirit-De Ploeg “ meerderheid de opcentiemen op de personenbelasting voor 2012 van 8 naar 7.5% gebracht;

leuk zou je denken, maar niet toevallig het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen.

De rekening wordt doorgeschoven naar later.

Namens het N-VA bestuur,

André Segers
Voorzitter

*(bron: Agentschap Binnenlands Bestuur.Situatie eind 2009)

Bijlage 1 : Uitstaande schuld eind 2009 Overzicht 21 gemeenten
Bijlage 2 : Uitstaande schulden eind 2009 2 Beste en slechtste gemeenten.
Bijlage 3 : Uitstaande schuld Lebbeke eind 2009