N-VA: 'Gedenk slachtoffers wereldoorlog met vredesbos'

LEBBEKE - Volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot (N-VA) stelt voor een weide in de Lebbeekse Hof-ter-Varentstraat in te richten als vredesweide/vredesbos, om de burgers te herdenken die daar in 1914 door de Duitsers vermoord werden. De gemeenteraad bespreekt het voorstel vanavond.

De Eerste Wereldoorlog kende voor tal van Lebbeekse families een dramatisch begin. Op 4 september schoten de Duitsers in de Hof-ter-Varentstraat -oudere Lebbekenaars noemen de plaats de 'Vellekens- dertien jonge Lebbekenaars dood en begroeven ze ter plekke. Die dag werden in de gemeente in totaal 24 jonge mannen geëxecuteerd.

De aanleiding? Toen een kolonne Duitse soldaten vanuit Opwijk richting Dendermonde marcheerde, werd ze bij de huidige bakkerij Van Peteghem en de Hof-ter-Varentstraat beschoten, wellicht door Belgische soldaten die bij burgers ingekwartierd lagen. Er vielen gewonden en een Duits officier werd gedood. Uit wraak sloegen de Duitsers de inboedel van de huizen kort en klein. Dertien jonge mannen werden meegetroond naar een weide, waar ze een put moesten graven die hun eigen graf zou worden. De Duitsers zetten achteraf hun opmars naar Dendermonde verder en dreven een groep Lebbekenaars als menselijk schild voor zich uit. Later kregen de slachtoffers een rustplaats op het kerkhof.

Het drama heeft decennia lang de Lebbekenaars getekend. 'Mij ook', zegt kunstschilder en ereburger Tuur De Rijbel (85). 'Ik was er toen nog niet, maar het bleef sterk leven in de familie van mijn moeder. Drie van haar broers - Arthur, Leopold en Octaaf Verhulst - en nog andere familieleden behoorden immers tot de slachtoffers. Telkens als ik als kleine jongen aan de hand van moeder in de Vellekens ging wandelen, kwamen de gruwelen ter sprake.'

Met de herdenking van de Grooten Oorlog in zicht, stelt N-VA Lebbeke voor om de weide om te vormen tot een gedenkplaats. 'Laat er ons een vredesweide of -bos of een geboortebos van maken', zegt volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot. 'Een monument in het teken van Nooit meer oorlog. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft een speciaal fonds opgericht om herdenkingsinitiatieven te steunen. De plek kan uitgroeien tot een plaats van verpozing en tegelijk een buffer vormen bij de realisatie van het RUP Gurstenvelt.'“Lebbeke leeft boven zijn stand”

Met een score van 5.5 op 10 haalt Lebbeke de minimumnorm niet die gehanteerd wordt bij overheidsexamens (60%) .

De voorliggende cijfergegevens moeten wij bekijken in vergelijking met gelijkaardige gemeenten, wij kunnen Lebbeke immers niet vergelijken met Gent of Sint Laureins;

Dit gebeurt met een vaste cluster van 21 gemeenten, op basis van een set criteria van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Hierin worden een aantal indicatoren bekeken zoals de uitstaande schuld en de schuld per inwoner, en hierin scoort Lebbeke bij de allerslechtsten en stond in 2009 op de allerlaatste plaats.
De schuld per inwoner bedraagt 1466€, tegenover 903 € van het gemiddelde van de cluster.
Lebbeke int zowat 20 soorten belastingen.

De onroerende voorheffing bedraagt 1450 opc. en treft die gezinnen die een eigen woning hebben; met dit cijfer zit Lebbeke bij de top.

Inzake personenbelasting was de last 8 %, maar twee maanden voor de parlementsverkiezingen van juni 2010 kondigde het gemeentebestuur een verlaging aan naar 7.5 %, een verlaging die pas in 2012 van toepassing wordt, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen (dus 5 jaar 8% en 1 jaar 7.5% !)

Ondanks de score van 5.5/10 wordt er gesteld dat de bewindsploeg goede punten scoort omwille van het schuldbeheer; Merkwaardig !

De schulden stegen van het jaar 2000 tenopzichte van nu met 32.59 % Er is inderdaad een schuldenafbouw ten opzichte van 2006, maar dit is voor een groot gedeelte te danken aan de Vlaamse Regering die hiervoor 100 €per inwoner ter beschikking stelde, wat voor Lebbeke op ongeveer 1.800.000 € neerkomt.

Er worden trouwens nieuwe schulden in het vooruitzicht gesteld gebouwen ten belope van ruim 2 mio €. Het overgrote deel van de investeringen gebeurt in dezelfde sector.

Door de hoge schuldengraad blijft er weinig ruimte voor belangrijke initiatieven als nieuwe voet- en fietspaden, voor de dorpskernhernieuwing van Wieze en Denderbelle,speelpleinen, wegen en verkeersveiligheid,…

Zie ook bijlagen, met een nominatieve lijst van de 21 gemeenten uit de cluster en een analyse van deze gegevens.

Voor N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze
Karel Uyttersprot

Lebbeke en den Grooten Oorlog N-VA Vredesweide/Vredesbos

Nu al worden volop voorbereidingen getroffen voor 100 jaar Wereldoorlog I of ‘den Grooten Oorlog’, die van 1914 tot 1918 de wereld in de ban hield. In totaal sneuvelden zowat 8,5 à 10 miljoen soldaten en werden er miljoenen burgerslachtoffers gemaakt.

Ook Lebbeke ondervond de gruwelen van deze Grooten Oorlog. Op 4 augustus trokken Duitse soldaten ons land binnen. In de vroege ochtend van 4 september marcheerden zij van Opwijk richting Dendermonde, met op kop soldaten, Uhlanen, te paard. Ter hoogte van de maalderij Hofman, nu Bakkerij Van Peteghem en de Hof ter Varentstraat, werd er op de Duitsers geschoten, vermoedelijk door Belgische soldaten die in deze buurt ingekwartierd lagen bij burgers. Er vielen verschillende gewonden en een Duitse officier werd gedood. De Duitsers beschuldigden de burgers van de aanslag. Uit weerwraak werd de inboedel van de huizen langs de huidige Brusselsesteenweg, tussen de Hof ter Varentstraat en de huidige Colruyt, toentertijd de Kazzèrekes genaamd, vernield.

Er werden die dag in Lebbekje 24 jonge mannen gevangen genomen en gedood. Dertien onder hen werden meegetroond naar een verder liggende weide omgeven door knotwilgen aan de Veldekens, nu Hof ter Varentstraat en Veldekensstraat. Daar dienden zij een put te graven om vervolgens op een gruwelijke wijze te worden geëxecuteerd en afgeslacht. De onschuldige slachtoffers werden in de, door henzelf gedolven, put begraven. De Duitse troepen zetten hun opmars naar Dendermonde voort en lieten hen voorafgaan door burgers van Lebbeke, die dienden als menselijk schild tegen nieuwe aanslagen. Nadien werden Lebbekenaren op transport gezet naar Duitsland .

Karel Uyttersprot : “N-VA Lebbeke stelt voor om dit terrein om te vormen tot een gedenkplaats, onder de vorm van een vredesweide/vredesbos of geboortebos, die ons herinnert aan de eerste wereldbrand. Een Vredesbos in het teken van “Nooit meer Oorlog”, met een gedenkplaat die jong en oud vertelt over de gruwelen van de oorlog en de onschuldige slachtoffers."


Tuur De Rijbel, ereburger van Lebbeke en gerenommeerd kunstschilder, 85 jaar
: “hier werden 3 ooms van mij gedood: Arthur, Leopold en Octaaf Verhulst. De broers van mijn moeder, die allen samen op de Brusselsesteenweg, nu 116, in de Kazèrekes woonden. Ook andere familieleden waren bij de slachtoffers. Ook al ben ik na de oorlog geboren, als kleine jongen heb ik de verhalen en de gruwelen talloze keren horen vertellen. De knotwilgen die de weide omheinden hebben in mijn later werk steeds een prominente rol gespeeld. “

N-VA Lebbeke stelt voor dat de nodige initiatieven worden genomen om dit terrein te verwerven, te beschermen en van een gedenkplaat te voorzien. De beplanting kan in het teken staan van het begin van WOI, ‘100 jaar Grooten Oorlog’. Minister Geert Bourgeois heeft een speciaal fonds opgericht om herdenkingsinitiatieven te ondersteunen en er zijn ook contacten met de voorzitter van de Heemkring Lebbeke, de heer Jozef Dauwe. Dit voorstel wordt ook aan de Gemeenteraad voorgelegd.


Bronnen : Bronnen:mondelinge overlevering en getuigenissen van o.a. Tuur De Rijbel, het boek ’Mijn dagboek’, Armand Du Bois, toenmalig burgemeester Lebbeke, uitg.A.Tirez-De Laey Lebbeke; publikaties Heemkring Lebbeke, nr 2, juni 1992, G.Ravijts, p 43; nr 3 september 1992, J.Mertens, p 80-81; nr 4 december 1996, G.Ravijts, p120; nr 2, juni 2001, A.Vermeiren, p62 en nr 1, maart 2004, K.Tirz, p3.

Voor N-VA Lebbeke, 23.3.2012
Karel Uyttersprot
karel.uyttersprot@n-va.be

Zwaar vervoer mag wel van Sint-Gillis naar Denderbelle maar niet andersom

LEBBEKE/DENDERMONDE - In het grensgebied tussen Sint-Gillis-Dendermonde en Denderbelle zaaien verkeersborden verwarring. Een zware vrachtwagen mag vanuit Denderbelle de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde niet in, diezelfde vrachtwagen mag uit de tegengestelde richting Denderbelle wel binnenrijden

‘Merkwaardig', oordeelt N-VA-Lebbeke. ‘Want dit betekent dat vrachtwagens, autocars en ander transport van meer dan 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer weliswaar, Dendermonde niet binnen kunnen via de Denderbellestraat. Ze moeten maar een uitweg zoeken via de Dries in Denderbelle. En hoe dan verder? Langs de smalle Belle- of Blijstraat? Anderzijds mag transport van dat slag Denderbelle wel binnen, maar dat kan niet uit Dendermonde komen, want in de Denderbellestraat zijn dergelijke voertuigen taboe.

‘De toestand heeft te maken met een belangrijk discussiepunt rond het doortrekken van de N41', zegt volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot (N-VA). ‘Die weg kruist de Hoge Brug en voorziet, in de jongste voorstellen, een op-/afrit richting Dendermonde. Maar blijkbaar laat de stad geen vrachtwagens of (school)bussen toe. Dus zou alle zwaar verkeer zich een uitweg via het grondgebied van Denderbelle moeten zoeken.'

Overleg gevraagd

N-VA-voorzitter André Segers dringt aan op overleg tussen beide gemeenten, om deze voor hem niet te begrijpen verkeersreglementering uit te klaren.

De Lebbeekse burgemeester François Saeys (Open VLD) zegt de zaak te onderzoeken tijdens de herziening van het mobiliteitsplan die momenteel loopt, maar stelt vast dat Dendermonde zwaar verkeer mijdt ten koste van Denderbelle. Piet Buysse (CD&V) verduidelijkt dat de maatregel deel uitmaakt van een aantal ingrepen op de mobiliteit in de stad. Eén ervan, naast een logische snelheidsbeperking, is het weren van zwaar verkeer uit straten die daartoe niet uitgerust zijn. ‘Lebbeke kan een gelijkaardige oefening maken', zegt hij. ‘Zwaar verkeer zou bijvoorbeeld al vroeger, vanaf Wieze, naar de N47 afgeleid kunnen worden.'

Nieuwsblad - Pierre Van Rossem - zaterdag 24 maart 2012

"Mobiliteit (?) in Lebbeke" en de N41 (4) 3.5t Denderbelle/Dendermonde

Met de rubriek “Mobiliteit (?) in Lebbeke ”* willen wij de aandacht trekken op een aantal anomalieën rare zaken die wij in het straatbeeld tegenkomen of die ons gesignaleerd worden.

3.5 t vanuit Denderbelle niet toegelaten in Dendermonde !

Komt men van Denderbelle, Hoge Brug, richting Denderbellestraat te Dendermonde, dan zien wij op de grens een verkeersbord waaruit blijkt dat vervoer van + 3.5t verboden is.

Komt men omgekeerd van Dendermonde, richting Denderbelle, dan staat er een bord dat van daaruit 3.5 t wél toegelaten is.

Toch wel merkwaardig!  • Op dit ogenblik kunnen vanuit Denderbelle, de vrachtwagens van +3.5 t, maar evenmin de autobussen of ander vervoer van 3.5 t , NIET richting Dendermonde rijden, maar moeten zij op dat kruipunt rechts de Dries op, en dan ? Via de Bellestraat of Blijstraat?

  • Omgekeerd mogen vrachtwagens van + 3.5 t Denderbelle wel binnen, maar zijn kunnen NIET uit Dendermonde komen want in de Denderbellestraat zijn zij verboden…

Karel Uyttersprot : Laat dit nu juist een belangrijk punt van discussie zijn rond de N41 , die de Hoge Brug kruist en een op/afrit voorziet oa richting Dendermonde, maar blijkbaar laat de stad geen camions of bussen(ook geen schoolbussen +3.5t !) toe …Een moeilijk houdbare situatie waardoor alle zwaar verkeer , vrachtwagens, autobussen,…verplicht worden op grondgebied van Denderbelle een uitweg te zoeken.

Dendermonde mijdt zo zwaar verkeer op haar domein ten laste van Belle.

N-VA Denderbelle-Lebbeke- Wieze is dan ook van oordeel dat het hoog tijd wordt dat de bevoegde bestuursverantwoordelijken van beide gemeenten samen zitten om dergelijke, onbegrijpelijke verkeersreglementering op te lossen, aldus André Segers.

*“Mobiliteit(?) in Lebbeke”; Zo wezen wij reeds op ontoegankelijke parkeerplaatsen in Wieze (1), op vrachtwagens die langdurig parkeren op de Brusselsesteenweg (2), en de onbereikbare postbus aan het Gemeentehuis van Lebbeke(3). Wij zullen het gemeentebestuur hierop wijzen, en het kan niet moeilijk zijn om dit, en vele andere kleine mobiliteitsproblemen, zonder kosten, op te lossen

Namens N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze

André Segers - voorzitter
Karel Uyttersprot - communicatieverantwoordelijke 0497/522 800

10 jaar N-VA Lebbeke en één jaar nieuw bestuur

N-VA Lebbeke bestaat 10 jaar. Zij was een van de eerste afdelingen in Vlaanderen, na de splitsing van de Volksunie in N-VA en Spirit.

Momenteel is de N-VA, na een trage start de meest succesvolle partij in Vlaanderen en van het land.

Vorig jaar in februari 2011 trad in Lebbeke een nieuwe bestuursploeg aan , na interne verkiezingen overeenkomstig de statuten.
André Segers werd voorzitter in opvolging van Hugo De Mol, die verkozen werd tot arrondissementeel voorzitter.

André Segers
: “ het was even wennen, maar het bestuur draait op volle toeren. Ik kon natuurlijk rekenen op de ervaring en inzet van een trouwe kern.

2011 was dan ook een boeiend jaar, maar 2012 wordt een spannend jaar! Onze afdeling groeide in één jaar tijd opnieuw met ruim 30 % nieuwe leden.

Hiermee zijn wij bij de absolute top binnen de provincie. Zij komen uit alle deelgemeenten en uit alle categorieën. Maar vooral jonge mensen sluiten zich spontaan aan.

Een groot deel het succes van N-VA Lebbeke wordt verklaard door het feit dat de N-VA nationaal de wind in de zeilen heeft en ook door de aanwezigheid van federaal volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot. Hij is in het federaal parlement woordvoerder voor N-VA in de commissies Bedrijfsleven en Handels&Economisch Recht, maar volgt uiteraard ook lokale dossiers op .

Door de groei van de afdeling zagen wij ons zelfs verplicht om ons bestuur uit te breiden. Nieuwe mensen kwamen de ploeg versterken: Peter Huyck, 45j, kaderlid bij een groot doe-het zelf bedrijf en verantwoordelijke ruimtelijke ordening, Hilde Pauwels, 56j, verpleegkundige uit Denderbelle en Idris Van Nuffel, 30j , stafmedewerker van een groot automobielbedrijf in Brussel.”

Via een “ Traject 2012 “ worden de afdelingen door het nationaal N-VA bestuur begeleid in de opmaak van hun programma waarmee zij op 14.10.2012 naar de verkiezingen trekken.

Alle thema’s komen aan bod: wonen, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, milieu, sport, cultuur, mobiliteit, fiscaal- en financieel beleid, erfgoed, gezin, verenigingsleven…

Karel Uyttersprot werd door het nationaal N-VA bestuur aangewezen als voorzitter voor het luik ‘Lokale Economie’ en dit op basis van zijn jarenlange ervaring bij Voka , Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

André Segers: “Ook in Lebbeke wordt er via werkgroepen hard gewerkt aan een degelijk en concreet programma. Momenteel heeft N-VA Lebbeke één gemeenteraadslid, Goedele Uyttersprot en twee OCMW-raadsleden, Hugo De Mol en Els Sinnaeve. Wij hopen op 14.10.2012 onze aanwezigheid in de gemeenteraad een flink stuk te verhogen en zo ook meer impact krijgen op het bestuur.

N-VA trekt naar de verkiezingen onder de slogan: “De kracht van verandering” en is klaar om in de nieuwe legislatuur, eventueel deel te nemen aan , maar zeker te wegen op het beleid.

Namens N-VA bestuur Lebbeke-Denderbelle-Wieze

Toekomst van eindejaarsevenement is onzeker

Het kerstdorp dat tijdens de eindejaarsperiode op de Grote Plaats in Lebbeke stond, oogst na evaluatie bakken kritiek. Zowel organisatorisch als financieel was het gebeuren allesbehalve wat het moest zijn, zo menen oppositiepartijen CD&V en N-VA. Burgemeester François Saeys (Open Vld) voert het evenement niet meteen af. "Pas na grondige analyse wordt beslist of de schaatsbaan terugkeert of niet", stelt hij.

Lebbeke maakte er haar handelsmerk van dat er tijdens de eindejaarsperiode geschaatst kon worden op de Grote Plaats. Toch werd de ijspiste enkele jaren geleden afgevoerd. Maar de voorbije eindejaarsperiode koos het gemeentebestuur ervoor om toch opnieuw een schaatsbaan te realiseren, zij het deze keer met kunstijs.

De schaatsbaan moest het middelpunt worden van een sfeervol kerstdorp rond de kerk. Op de Grote Plaats zouden standjes van plaatselijke verenigingen staan en een verwarmde feesttent. "Maar zowel financieel als op vlak van opkomst en tevredenheid van de bezoekers is dit initiatief een flop", stelt gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot die de evaluatierapporten opvroeg.

Ook CD&V boort het kerstdorp de grond in. "Het bestuur maakt organisatorisch en financieel geen al te beste beurt", zegt fractieleider Kris De Smet. "Het Dorpsplein werd niet omgetoverd tot een sfeervol decor. De traditionele kerstboom moest plaats ruimen voor een mastodont van een tent met een prijskaartje van liefst 15.000 euro."

40.000 euro verlies

De kunstschaatspiste, een investering van 20.000 euro, lokte amper 1.500 schaatsers. Dat terwijl de ijspiste in openlucht vijf jaar geleden nog 14.000 bezoekers lokte. "De hele organisatie klokte af met een verlies van meer dan 40.000 euro", zegt De Smet. "Dit kost de gemeente 35 euro per schaatser per schaatsbeurt, terwijl het toegangsgeld slechts 3,5 euro bedroeg."
Uit de evaluatie blijkt ook dat er op technisch vlak diverse problemen waren. "Ondanks goede voornemens waren er opnieuw klachten van lawaaioverlast", zegt De Smet. "Alleen de drankverkoop aan de chalets en wat muzikale optredens brachten een lichtpunt."

N-VA wijst bovendien op de milieu-impact van het gebeuren. "Lebbeke wil een groene gemeente zijn, maar een verwarmde tent midden in de winter is niet meteen milieuvriendelijk. De warmte vliegt er langs vensters en deuren buiten,", zegt voorzitter André Segers. "Om maar te zwijgen van de enorme kostprijs." De opppositiepartijen doen het voorstel om in de toekomst een kerstdorp op de Grote Plaats uit te bouwen met chalets in openlucht, wat sfeervolle straatverlichting, versierde kerstbomen, glühwein en vrolijke kerstmuziek. "Dat kan bijzonder sfeervol zijn en zal ongetwijfeld volk lokken", klinkt het.

Sponsorgeld

Burgemeester François Saeys geeft toe dat er wat problemen waren. "Zo kregen we de eerste weken slechte schaatsen en het duurde even om die te vervangen", klinkt het. "Op vlak van kindernamiddagen is een andere planning nodig om meer kinderen te lokken." Ook over de kostprijs zijn er bemerkingen. "Vroeger konden we rekenen op 20.000 euro aan sponsorgeld, dat was er nu niet. En daar komt nog eens een mindere opbrengst van 10.000 euro van schaatsbeurten bij", zegt Saeys. Toch wil de burgemeester zich nog niet uitspreken over de toekomst van het initiatief. "Of de schaatsbaan terugkomt, zal pas beslist worden na grondiger onderzoek", zegt hij.

Het Kerstdorp werd Kerstflop over gans de lijn ! Kost per schaatsbeurt: 35 € pp

Het Kerstdorp te Lebbeke vond plaats van 16.12.2011 tot 2.1.2012 op de Grote Plaats, in een grote, verwarmde tent.
Waar er vroeger een echte ijspiste in open lucht werd opgesteld, werd er geopteerd voor een schaatsbaan in kunststof.

Raadslid Goedele Uyttersprot (N-VA) vroeg het financieel verslag op evenals de evaluatierapporten : Zowel financieel als naar belangstelling en tevredenheid van de bezoekers was dit een flop over de hele lijn.

Klantentevredenheid : de ijspiste in kunststof was een miskleun.
Een ouder: onze kinderen haalden hun neus op als we vertelden dat we naar de ijspiste zouden gaan;

Een andere ouder: onze kinderen wilden al na een korte periode de piste verlaten, in tegenstelling met vroeger was de goesting vlug over.

Financieel was het aderlating ten koste van de belastingbetaler:
het initiatief kostte zowat 55 000 €, zonder personeelskosten. Tijdens de openingsuren waren er permanent 4 a 5 medewerkers present. Houdt met hiermee rekening evenals met de ontvangsten ( 11 000 €), dan kost dit Kerstdorp 52 200 € aan de Lebbeekse belastingbetaler.

Ter herinnering, Lebbeke heeft de grootste schuld en hoogste belasting/inwoner in vergelijking met zijn gemeentecluster, dwz met 21 vergelijkbare gemeenten.

De opkomst was dan ook een dieptepunt. Voor 5 jaar telde men nog 14 000 bezoekers, voor 2011 was dit amper nog +-10 %: ” Aantal schaatsers over de volledige periode =+/- 1500” aldus het verslag.

Of 35 € per schaatser per schaatsbeurt ! De toegangsprijs bedroeg 3.5 € (excl kortingen).

Op technisch vlak waren er ook heel wat problemen. Er was een diefstal en er werd een kabel van 35A aangesloten op een van 16A, zonder beveiliging ertussen; gevolg gesmolten kabel en een geluk dat er geen brand is uitgebroken.

Milieu-impact : Lebbeke pretendeert een groene gemeente te zijn, maar plaatst midden in de winter een verwarmde tent, waar de warmte langs vensters en ramen buiten vliegt, wat neerkomt op verwarming in open lucht. Dat kostenplaatje is dan ook niet min.

N-VA voorzitter André Segers : “ In functie van onze ecologische voetafdruk het was helemaal misplaatst , om die reuzetent constant te verwarmen. In deze tijden waar sommigen een probleem hebben om de mazouttank voor de winter gevuld te krijgen met zeer dure brandstof gaat ons gemeentebestuur eventjes de grote jan uithangen met ons centen en er zo maar voor 3.460,13 Euro mazout doorjagen!Gerekend aan 0,9142 Euro /liter is dat pakweg 3785 liter tijdens de duur van het kerstdorp!

Uit het financieel verslag kennen we wel de kosten van de brandstof maar nog niet de post “Verwarming tent: Nog geen factuur ontvangen”.

Er zijn zeer veel mensen die zeer blij zouden zijn mochten zij hun mazouttank mogen vullen met een deel van deze verspilling die wij allemaal “mogen” meebetalen.”

N-VA Lebbeke heeft waardering voor de inzet van alle medewerkers en verenigingen die hun beste beentje hebben voorgezet voor het welslagen van dit initiatief.

Echter totaal verkeerde opties van de beleidsverantwoordelijken hebben van dit Kerstdorp een Kerstflop gemaakt.

N-VA vraagt dat ook of het niet veel sfeervoller zou zijn, om de chalets van het kerstdorp buiten in open lucht te plaatsen, zoals dit trouwens overal het geval is.

Zie maar naar Brussel, Luik, Keulen, en dichter bij huis in Dendermonde.
Een grondige evaluatie en een betere planning is dan ook noodzakelijk.

Namens het N-VA bestuur,

André Segers,Voorzitter
Gsm 0470 58 65 01

N41 - alternatief traject blijft buiten Belle

De N-VA van Denderbelle-Lebbeke-Wieze tekende reeds op 24.01.2012 bij de Procoro, de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, bezwaar aan tegen de voorliggende plannen en stelt een alternatief tracé (Dijktracé) voor dat Denderbelle ontziet , ter vervanging van de voorliggende tracé van de N41 .
Het alternatief plan loopt ten noorden van de Dries en op het kruispunt Dries-Hoge Brug en Denderbellestraat loopt de weg op de Dijk ten noorden van Belle broek richting Oudegem ( zie in bijlage), tracé rood-blauw-rood. Het grote verschil met het geselecteerde tracé (= paars= dromedaristracé) is dat het de voornaamste bezwaren tegen dit tracé opvangt .Het verschil met het noordelijke tracé (rood) bestaat er in dat het korter is en geen twee overbruggingen over de spoorweg in Oudegem behoeft .

Karel Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger , geboren en getogen Bellenaar: ” “ Met dit alternatief tracé (Dijktracé) zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben gezocht, via een 20-tal contact- en overlegrondes met de belanghebbenden, naar een consensusmodel met een zo groot mogelijk draagvlak.

Het voorliggend voorstel kwam tot stand in samenspraak met de mensen uit het meest bedreigde gebied en is voor een groot deel van de hand van een van de bewoners, een burgerlijk ingenieur.

Het tracé werd persoonlijk afgetoetst met buurtbewoners, lokale actievoerders, bedrijven en hun organisatie (oa plaatsbezoek met mobiliteitsverantwoordelijken Voka en Barry-Callebaut ). Ik ben het , samen met vertegenwoordigers van de buurt, gaan presenteren en toelichten aan de bevoegde overheden en beleidsverantwoordelijken, aan deputé RO Marc De Buck (juli 2011) en aan de provinciale directie RO .”

N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze vraagt dat dit tracé ten gronde zou onderzocht worden. Dit leidt niet noodzakelijk tot vertraging: N-VA is van oordeel dat een goed plan, dat kan rekenen op een breed draagvlak, beter is dan een plan dat een stuk van de gemeente Denderbelle amputeert en aanleiding geeft tot tal van tijdrovende procedures.

Tenslotte betreurt N-VA dat deze soms eenvoudige en voor hand liggende voorstellen nooit werden onderzocht.

Namens het N-VA bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger 0497/522 800
Andre Segers, voorzitter 0470/58 65 01

Noordelijk tracé als compromis

LEBBEKE - De voltallige gemeenteraad van Lebbeke heeft zich unaniem uitgesproken tegen de doortrekking van de N41. Samen met haar bezwaarschrift dient de gemeente ook een voorstel in om een meer noordelijk tracé uit te stippelen. Oppositiepartij N-VA tekende samen met burgerlijk ingenieur Jan Mys zelf een alternatief uit. «Een weg die Denderbelle en het broek ontziet en nauwer aansluit bij bedrijven VPK en Desso», klinkt het.

De plannen voor de doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst werden onlangs door het provinciebestuur voorgesteld. Maar in Lebbeke kan het tracé op totaal geen bijval rekenen.De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) stelde alvast een bezwaar op. Het tracé zou de leefbaarheid van Denderbelle in het gedrang brengen, er is geen oplossing voor het zwaar vervoer van chocoladefabriek Barry Callebaut en de verkeersoverlast op de Dendermondsesteenweg zal toenemen.

«Bovendien is het voorgestelde tracé zo bochtig dat er ongevallen zullen gebeuren. Dat werd al bewezen op het deel van de N41 tussen Lebbeke en Dendermonde dat een gelijkaardig traject heeft», zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). «Ook op de watertoets komt geen degelijk antwoord. Terwijl Denderbelle Broek in de toekomst alleen maar meer water zal moeten opgevangen, wordt de capaciteit van dit overstromingsgebied nog eens verkleind.»

Dijktracé

Het gemeentebestuur blijft tegen de N41 gekant. «Maar als de weg er dan toch moet komen,kies dan voore en ander tracé», zegt Saeys. «De provincie moet haar huiswerk herdoen en het noordelijk tracé, dat nooit degelijk onderzocht is, bekijken.»

N-VA gaat in dat voorstel nog een stap verder. Lebbeeks volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot en Denderbellenaar en burgerlijk ingenieur Jan Mys zetten alles op alles op een alternatief dat ze het ‘Dijktracé’ noemen.

«Het huidig voorstel kruist eerst de Dries in Denderbelle en dan de Hogebrug op amper zeventigmeter van het kruispunt met de Kruisstraat en loopt door watergevoelig gebied », schetst Mys. «Ons traject ontziet dit. De N41 komt dan toe op het kruispunt van Dries en Hogebrug en loopt dan verder op de binnendijk rond Denderbellebroek.

Zo blijft dit overstromingsgebied volledig behouden en wordt Denderbelle niet afgesneden. » Volgens N-VA zijn er nog voordelen. «Met dit traject sluit de N41 direct aan bij VPK en Desso. Zo zijn er geen extra wegen nodig om deze bedrijven te ontsluiten naar de N41», zegt Uyttersprot.

«Het oorspronkelijk noordtracé kruist de spoorweg aan Oudegem twee keer, maar de weg kan er ook parallel mee lopen. Ons traject situeert zich volledig op bestaande bermen. Buurtbewoners in Denderbelle zijn alvast te vinden voor dit traject.»

Raad van State


N-VA diende een bezwaar in en stuurt het voorstel mee naar de provincie.«We hopen echt dat dit bestudeerd wordt», zegt Mys. «We beseffen dat er een milieueffectenrapport nodig is. Maar dat is misschien wel sneller klaar dan sowieso voor het huidig voorstel kiezen.

Tegenstanders trekken naar de Raad van State en dan zijn we weer voor jaren vertrokken.» Ondertussen nam het gemeentebestuur een advocatenbureau onder de arm. «Onze advocaten pluizen alles uit en zullen dan een gefundeerd bezwaarschrift opstellen », zegt Saeys.«We beseffen dat dit een gevecht van David tegen Goliath is, maar we leggen ons er niet bij neer.»Ingenieur werkt alternatief tracé uit

«Het tracé dat nu op tafel ligt, is zo bochtig dat er ongevallen zullen gebeuren. Dat werd al bewezen op het deel van de N41 tussen Lebbeke en Dendermonde dat een gelijkaardig traject heeft», zegt burgemeester François Saeys (Open Vld) van Lebbeke.

«Ook op de watertoets komt geen degelijk antwoord.»Dijktracé

Volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot (N-VA) en Denderbellenaar en burgerlijk ingenieur Jan Mys hebben een alternatief dat ze het ‘Dijktracé’ noemen. «Het huidig voorstel kruist eerst de Dries in Denderbelle en dan de Hogebrug op amper zeventig meter van het kruispunt met de Kruisstraat en loopt door watergevoelig gebied», schetst Mys.

«Ons traject ontziet dit. De N41 komt dan toe op het kruispunt van Dries en Hogebrug en loopt dan verder op de binnen dijk rond Denderbellebroek. Zo blijft dit overstromingsgebied volledig behouden en wordt Denderbelle niet afgesneden.»

Volgens N-VA zijn er nog voordelen. «Met dit traject sluit de N41 direct aan bij bedrijven VPK en Desso.Zo zijn er geen extra wegen nodig om deze bedrijven te ontsluiten naar de N41», zegt Uyttersprot.

«Het oorspronkelijk noordtracé kruist de spoorweg aan Oudegem twee keer, maar de weg kan er ook parallel mee lopen. Ons traject situeert zich volledig op bestaande bermen. Buurtbewoners in Denderbelle zijn alvast te vinden voor dit traject. »

Nele Dooms - Het Laatste Nieuws Regio Dendermonde 3/03/2012

N-VA stelt alternatief traject voor

LEBBEKE - N-VA Lebbeke stelt een alternatief tracé voor dat Denderbelle ontziet. ‘Het tracé', zegt voorzitter André Segers, ‘loopt ten noorden van de Dries.

Vanaf het kruispunt Dries-Hoge Brug-Denderbellestraat belandt de voorgestelde weg op de dijk ten noorden van Bellebroek, richting Oudegem.

Dit tracé tast Denderbelle niet aan, bewaart de waterbergingscapaciteit van het Broek en is budgetvriendelijk. In tegenstelling tot het noordelijk tracé, is het korter en behoeft het geen twee overbruggingen over de spoorweg in Oudegem.'

‘Dit tracé', onderstreept volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot, ‘kwam tot stand in samenspraak met buurtbewoners, lokale actievoerders, Voka en Barry Callebaut. Het kan rekenen op een breed draagvlak. We verdedigden het al bij de provinciale overheid.'

Verduidelijking:

het alternatief tracé kwam tot stand op initiatief en in samenspraak met de buurtbewoners . Nadien werd het voorgesteld aan/ besproken met heel wat belanghebbenden. Zo ook aan Voka (plaatsbezoek met mobiliteitsverantwoordelijke 17.06.2011) , Barry Callebaut (plaatsbezoek 09.09.2011 met de HSE manager).

De voor- en nadelen van de verschillende tracés werden met hen besproken, toegelicht en naar oplossingen gezocht. Zij toonden belangstelling voor de argumentatie en het voorgestelde traject, maar spreken uiteraard geen voorkeur uit voor het ene of andere tracé; zij willen wel zo vlug mogelijk een oplossing. Uit bovenvermeld artikel zou men kunnen afleiden dat zij actief aan een bepaald traject meewerken.