Aanvraag bescherming Oorlogsmonument Denderbelle

In Denderbelle zijn er twee plaatsen die gebeurtenissen aan de Wereldoorlogen in herinnering brengen:

  • Aan de kerk van Denderbelle bevindt zich een gedenkplaat die herinnert aan de eerste wereldoorlog.
    Deze gedenksteen is nagenoeg onleesbaar geworden en dient grondig te worden opgeknapt. Hierover zou reeds de  vraag gesteld zijn aan het gemeentebestuur.
 
  • Aan de ingang van het Kerkhof, gelegen aan de Visstraat, is er een bescheiden erepark met een Oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.


Het is een sober monument, opgetrokken in arduin, met de vermelding van de namen van de burgerlijke en militaire slachtoffers.

De oorlogsmonumenten van Wieze en Lebbeke werden reeds beschermd.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en geboren en getogen Bellenaar, heeft aan minister Geert Bourgeois  gevraagd om ook het Oorlogsmonument van Denderbelle te beschermen als onroerend erfgoed. In zijn antwoord zegt de minister dat de bevoegde administratie de erfgoedwaarde en de beschermenswaardigheid van het monument zal onderzoeken.

De bescherming van het Oorlogsmonument en de restauratie van de gedenkplaat zien wij in het teken van de herdenkingen “100 jaar Grooten Oorlog” .

In bijlage maak ik u kopij over van mijn brief aan de minister evenals de motivatie.

Dit initiatief kwam mede tot stand na samenspraak met Br.Frans De Kimpe, voorzitter van de Heemkring Comité Belle 2000, en ook de heer Edward Saeys, auteur van het boek

“De kronycken van Denderbellenaren, slachtoffers van het oorlogsgebeuren” werd hieromtrent geconsulteerd.

Meer informatie klik  : Hier en Hier

Karel Uyttersprot

Jan Macharis, alias Kanu, prins carnaval Wieze 2012, op N-VA lijst.


De heer Jan Macharis, alias prins Kanu I, prins carnaval 2012 te Wieze, is bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012 kandidaat op de N-VA lijst.

Jan ‘Kanu’ Macharis is geboren en getogen Wiezenaar, hij is 41 jaar (°1971) en werkt als ambtenaar te Gent.

Hij was lang actief als voetballer en zet zich al vele jaren in voor het culturele leven te Wieze.

Op 4 maart jl leidde hij de bijzonder succesvolle carnavaloptocht te Wieze als Prins Kanu I. Carnaval Wieze is een van dé belangrijkste jaarevenementen van en mét Wiezenaars, waar alle groepen en alle deelnemers uit Wiezenaars worden samengesteld. Het is trouwens vanuit zijn voetbalperiode dat zijn roepnaam Kanu komt. Deze verwijst naar de succesvolle Nigeriaanse profvoetballer Kanu.

Jan: “Mijn keuze voor N-VA is niet zomaar toevallig. Het nationaal partijprogramma spreekt mij sterk aan. Op lokaal vlak sluit ik mij graag aan bij de aandacht voor de deelgemeenten, voor het erfgoed, voor de verkeersveiligheid evenals de inzet van de N-VA Lebbeke-Belle-Wieze voor een goed bestuur . Dit is voor mij belangrijk. Daar wil ik mij graag mijn medewerking aan verlenen.”


N-VA is dan ook opgetogen met de kandidatuur van Jan.

Namens het N-VA bestuur,
André Segers,voorzitter
Karel Uyttersprot, communicatie

Gemeente scoort slecht voor kinderopvang

Lebbeke bengelt onderaan in Vlaanderen op het vlak van aantal plaatsen voor kinderopvang. Met 26,88 opvangplaatsen op honderd kinderen tussen nul en twee scoort de gemeente ver onder het gemiddelde (48). Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. "Binnenkort komen er extra opvangplaatsen bij", beloven OCMW-voorzitter Christophe De Backer en schepen van Sociale Zaken Ronny Heuvinck (sp.a).Best in onze regio scoort Buggenhout met 46,5 plaatsen. Dendermonde, Berlare en Hamme kunnen 37 à 38 plaatsen per honderd kinderen aanbieden, Zele 34. Maar in Lebbeke zijn dat er slechts 26,88.

Goedele Uyttersprot, N-VA gemeenteraadslid en zelf jonge moeder kaart dit aan. "Ik moet dagelijks ons jongste dochtertje van Wieze naar Opwijk brengen, omdat er in Lebbeke geen plaats is", zegt zij. "Lebbekenaren moet al bijna de kindjes inschrijven lang voor ze verwekt worden." OCMW-voorzitter Christophe De Backer ontkent niet dat er lange wachtlijsten zijn voor het kinderdagverblijf Kwakkeltje van het OCMW. "Die loopt inderdaad tot september 2013", zegt hij. "De crèche is net verhuisd naar een nieuwbouw aan de Brusselsesteenweg en daar zitten we erg comfortabel. Maar spijtig genoeg kunnen we niet uitbreiden."

Negen extra plaatsen

Wel is een uitbreiding van opvangplaatsen in zicht voor de buitenschoolse kinderopvang van het OCMW. Daar komen binnenkort negen plaatsen bij. "Zonder subsidie van Kind en Gezin", benadrukt De Backer. "Terwijl de instelling een tekort aan opvangplaatsen aankaart, krijgen wij bij een aanvraag voor uitbreiding wel te horen dat we geen toelage krijgen." Wel ondersteunt het gemeentebestuur extra opvangmogelijkheden. Zo wordt de pastorie in de Lange Minnestraat omgebouwd om er een kinderdagverblijf te realiseren. "En we verlaagden de leeftijd voor de speelpleinwerking tot drie jaar om ook in de zomervakanties meer ouders opvangmogelijkheden te bieden", benadrukt schepen Heuvinck.

Kinderopvang Studie Kind & Gezin , Lebbeke ondermaats

Lebbeke scoort slecht inzake kinderopvang. N-VA pleit voor een gezinsvriendelijk beleid.

De gemeente Lebbeke blijft scoren, zij het telkens in negatieve zin.

Uit een recente studie van Kind en Gezin blijkt dat Lebbeke amper 26,88 plaatsen op 100 kinderen heeft voor de opvang van kindjes tussen 0 en 2 jaar.Hiermee scoort Lebbeke het slechtste van alle gemeenten uit het arrondissement Dendermonde en staat het op plaats 62 op 65 gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen.
Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 48 opvangplaatsen per 100 kinderen, in Lebbeke slechts 26,88 !

Goedele Uyttersprot, gemeenteraadslid N-VA en zelf jonge moeder: "Ik moet dagelijks ons jongste dochtertje van Wieze naar Opwijk voeren omdat er in Lebbeke geen plaats is.
De wachtlijsten voor de kinderopvang zijn zeer lang, vele jonge ouders zitten met hetzelfde probleem. Men moet al bijna de kindjes inschrijven lang voor de verwekt worden."

Hugo De Mol, OCMW-raadslid : " ’t Kwakkeltje is een zeer goed initiatief dat wij ten volle steunen en waar de medewerkers een prima dienstverlening verzorgen, maar de recent aangekondigde verhoging met 9 plaatsen is slechts een druppel op een hete plaat. Om de zeer grote achterstand die Lebbeke op dit vlak heeft weg te werken zijn andere initiatieven nodig, in overleg met de private sector voor kinderopvang.
Wie zich nu inschrijft, komt op de wachtlijst en kan maar worden geholpen in september 2013."

Wil Lebbeke een residentiële gemeente zijn, waar het goed is om wonen, dan moet het de bewoners de nodige faciliteiten bieden die jonge gezinnen mogen verwachten. Niettegenstaande de gemeente een torenhoge schuld heeft en de Lebbekenaren behoren tot de grootste belastingbetalers , krijgen zij niet de diensten die de jonge gezinnen, doorgaans tweeverdieners, voor hun bijdragen mogen verwachten.

N-VA Lebbeke pleit dan ook voor een gezinsvriendelijk beleid, met aandacht voor de jongeren, van kindsbeen af en wenst een heroriëntering van de uitgaven.

Namens N-VA Lebbeke
Het bestuur

(Gsm Hugo De Mol 0473/ 49 23 72)

Paaskermis

Pasen is in Lebbeke ook Kermis.
Naar aanleiding hiervan bezoeken bestuursleden van N-VA Lebbeke leden en sympathisanten met een passend Paasgeschenkje:

Chocolade Paaseieren.

Zalig Paasfeest aan allen.

Het bestuur,

N-VA Lebbeke

35 Jaar N-VA huis-aan-huisblad Wielebelleke te Lebbeke

Beste Persmedewerker,

Hierbij maken wij u het pas verschenen nummer van ’t Wielebelleke over, het huis-aan-huis informatieblad van N-VA Lebbeke.

Het is het eerste nummer van Jaargang 35 !

Inderdaad, 't Wielebelleke bestaat onafgebroken 35 jaar lang (zie collage van de verschillende vormgevingen over de jaren heen).'t Wielebelleke werd gestart in 1978 als Volksunie Informatieblad Groot Lebbeke.

De naam is een creatieve samentrekking van Wieze-Lebbeke-Belle.

Karel Uyttersprot, toenmalig VU voorzitter en verantwoordelijke uitgever:” Ik was pas gehuwd en van Belle naar Lebbeke komen wonen. Samen met een schare jonge enthousiastelingen werd er gestart met een huis-aan-huis blad om onze eigen, soms eigenzinnige visie, op het politieke gebeuren in groot Lebbeke weer te geven. Het was nog de tijd van de stencilmachine, die op een achterkamer bij Hugo De Mol stond. Teksten schrijven en bespreken,stencils dienden getypt en afgedraaid te worden, recto-verso, dikwijls met heel wat problemen. Dan dienden de stencils gevouwen te worden,elk nummer telde in totaal zowat12 blz, klein formaat en werd dan bedeeld over de 8000 brievenbussen van Lebbeke, Belle en Wieze. Telkens weer een huzarestukje. De financiering gebeurde door het organiseren van een jaarlijks bal of een eetfestijn” (Zie bijlage ’t Wielebelleke mei 1978)

Het is ongetwijfeld uniek in de streek en zelfs vrij uniek in Vlaanderen, dat een politiek huis-aan-huis blad het, onafgebroken, 35 jaar vol houdt.

Toen tien jaar geleden de Volksunie uiteenviel in N-VA en Spirit (dat ondertussen opgehouden heeft te bestaan), was het logisch dat de N-VA deze traditie zou verderzetten.

Gedurende de loop der jaren is 't Wielebelleken sterk van uitzicht veranderd, van een zwart-wit stencil met primitieve tekeningen, werd het later in offset gedrukt maar is het nu een professioneel gedrukt blad, in vier-kleurendruk.

André Segers
,voorzitter N-VA en huidig verantwoordelijk uitgever: “Als je de oude nummers ziet en wat nu voorligt kan men dat haast niet geloven welke weg er is afgelegd. De pionierstijd van toen, op een primitieve wijze een dergelijk product afleveren verdient respect en bewondering. Verschillende jonge bestuursleden van toen zijn nog altijd actief binnen het huidige bestuur, hen komt alle eer toe. De huidige technische mogelijkheden van informatica, prepress, print,... hebben het allemaal wat gemakkelijker gemaakt. Met een ruime schare vrijwilligers bedienen wij 3 a 4 keer per jaar alle brievenbussen van Belle, Lebbeke en Wieze, door weer en wind.”

Voor het N-VA bestuur,
Karel Uyttersprot
Verantwoordelijke communicatie
Volksvertegenwoordiger