Waardig afscheid nemen

Met genoegen vernemen wij de gemeente Lebbeke een luifel plaatst op het gemeentelijke kerkhof.

Dit is de realisatie van een N-VA voorstel van juni 2008 (zie bericht van 8.6.2008 van de raadsleden Goedele Uyttersprot en Marcel Vermeir (+)).

In Denderbelle werd dit reeds uitgevoerd. Wij hopen dat een dergelijke luifel, zoals beloofd, ook in Wieze wordt geplaatst.
 Luifel Kerkhof Opwijk
 N-VA bestuur
André Segers

N-VA Lebbeke stelt zijn kandidaten voor : GR Verkiezingen 14.10.2012

Met genoegen stellen wij u de lijst voor waarmee N-VA Lebbeke naar de verkiezingen trekt op 14.10.2012.

Op de lijst staan 13 mannen en 12 vrouwen ;Twee kandidaten stonden bij de vorige verkiezingen op de kartellijst CD&V- N-VA, met name Goedele Uyttersprot en Hugo De Mol.

Geen enkele van onze  kandidaten stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op een anderen lijst !
Wij kunnen rekenen op 23 nieuwe, gemotiveerde, kandidaten . Onder hen een aantal personen die vroeger actief waren in de Volksunie.

Het bestuur vroeg Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger in het Federale Parlement,om de lijst te trekken.

Tweede kandidaat is An vervliet, die ook op de Provincieraadslijst staat (6° pl) als kandidaat voor onze gemeente.

De jongste kandidaat is Frederik Ringoot (23 j) , pas afgestudeerde master in de rechten; de oudste kandidaat is Pierre Moens, 68j , die als stukadoor heel wat huizen in Lebbeke ’plakte’.
Er staan zowel werknemers, vakbondsmensen,huismoeder, zelfstandigen, ambtenaren, vrije beroepen, als gepensioneerden ( een steeds groter wordende groep in Lebbeke) op de lijst, met een goede territoriale spreiding.

Karel Uyttersprot, lijsttrekker :”Samen willen wij gaan voor verandering, verandering die moet beginnen in Denderbelle-Lebbeke-Wieze. Het is een sterke lijst met gedreven en gemotiveerde kandidaten .   Dit gebeurt op basis van een dynamisch en fris programma, dat tot stand kwam door overleg met het middenveld, met betrokkenen, met vakspecialisten, met het bestuur,… Er werden 15 speerpunten bepaald die deze verandering moeten concretiseren.”

André Segers, voorzitter, 3de plaats: “Met deze verkiezingen willen wij gaan voor een maximaal resultaat . De N-VA is een beleidspartij . Voor N-VA is beleid voeren teamwerk; niet het werk van één persoon, maar “ het werk  van een groep mensen”. Maar wat mij tevens verheugt is het feit dat een aantal ‘oude getrouwen’ een groep jongeren en ‘middenklassers’ op sleeptouw nemen en zo de toekomst verzekeren .”

Raf De Wolf, 5de plaats:” het programma was voor mij een belangrijk element om mij te engageren op de lijst voor N-VA; een programma is nooit af, maar de inspraak en kansen die de kandidaten krijgen om hieraan mee te werken is voor mij een belangrijk element. De openheid en de goede sfeer die er heerst liggen mij. Ik wil mij dan ook ten volle engageren om deze verkiezingen tot een succes te maken.”

De Kandidaten en lijst en informatie : Klik Hier

Namens het bestuur,

Karel Uyttersprot
Lijsttrekker N-VA Lebbeke
Volksvertegenwoordiger

Ondernemers & Middenstand goed vertegenwoordigd op N-VA lijst Lebbeke

N-VA Lebbeke komt naar voor met een sterk programma voor zelfstandigen, middenstand, KMO’s en lokale economie.

Dit programma kwam tot stand in overleg met ondernemers en zelfstandigen.

Het ondernemerschap is bovendien goed vertegenwoordigd op de N-VA lijst van Lebbeke voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.    

Carin Meert, 6°plaats, is verpleegster, maar als ondernemersvrouw en ondernemersdochter  heeft ook zij meer dan gewone belangstelling voor KMO’s.

Dominique De Jonge is vertegenwoordiger voor een installateur van grootkeukens, was voordien uitbater van de frituur aan ’t station van Lebbeke en later ook van een broodjeszaak .

Goedele Uyttersprot, lijstduwer, is advocaat en runt haar eigen kantoor in Lebbeke dat gespecialiseerd is in jeugdrecht, familierecht en burgerlijk recht. Zij zetelt in de gemeenteraad sinds 2006, toen zij als 16de kandidaat, rechtstreeks verkozen werd op de kartellijst CD&V-N-VA.

Hilde Uyttenhove-Verhaege is zaakvoerder van de gelijknamige interieur en decoratiezaak op de Grote Plaats/Dendermondsesteenweg  te Lebbeke. Zij is ook actief in de organisatie voor ondernemende vrouwen, Markant.

Karel Uyttersprot, lijsttrekker, stond 25 jaar lang aan het hoofd van de belangrijkste bedrijvenorganisaties in de provincie. Hij is momenteel volksvertegenwoordiger in het federale parlement waar hij actief is in de commissies Bedrijfsleven en Handels- en Economisch Recht. Daarnaast gaat zijn bekommernis uit naar een breed spectrum van sociaal-maatschappelijke problemen.

Pierre Moens, uit de Bellestraat, is zelfstandig stukadoor. Hij leerde van jongsaf zijn stiel als zelfstandig plakker/stukadoor in Lebbeke. Dochter Katleen is OCMW-raadslid in Kapellen, waar schoonzoon Renaat is gemeenteraadslid is.

Raf De Wolf, plaats 5, is zaakvoerder van een bedrijf gespecialiseerd in belettering , werfborden en bedrukking van textiel. Raf is bovendien een van de drijvende krachten en bezielers van “Lebbeke Bruist”.

N-VA bestuur Lebbeke
André Segers
Voorzitter

Bedankt Els

N-VA Lebbeke wil Els Sinnaeve danken voor haar inzet als OCMW-mandataris.
Els verhuist naar Dendermonde en zal daar kandidaat zijn op de N-VA lijst.
Naast haar OCMW-mandaat was Els vooral begaan met de speelpleinen te Lebbeke.Mede onder haar impuls werd een petitie georganiseerd, werden alle speelpleinen in kaart gebracht en werd deze problematiek op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.
Vooral het onderhoud en de uitrusting van de speelpleinen werden onder de aandacht gebracht.

N-VA Lebbeke neemt dit dossier op in haar programma van de gemeenteraadsverkiezingen en blijft verder ijveren voor goed uitgebouwde speelterreinen voor onze kinderen.

Als gevolg van haar verhuis – haar ID kaart is sinds gisteren 9.8.2012 officieel in orde-zal zij voor de eerstvolgende OCMW-raad haar mandaat ter beschikking stellen.

Voor N-VA
André Segers, voorzitter
Hugo De Mol, OCMW-raadslid