Lebbeeks schepencollege keurt oprichting Verkeersadviesraad goed

Lebbeke – “ Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is!”, meldt Karel Uyttersprot van N-VA.

“Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de gemeenteraad om het ‘Verkeersplatform’ officieel te erkennen en om tot de oprichting over te gaan van een Verkeersadviesraad/verkeerscommissie. Dit punt staat dan ook geagendeerd voor de gemeenteraad op 28 februari. En zie, nog voor het punt op de dagorde kwam, heeft het schepencollege van 21 februari de erkenning van het platform goedgekeurd en voorzien zij de oprichting van een verkeerscommissie. N-VA kan zich dan ook alleen maar verheugen in de snelle goedkeuring van haar voorstel. Wij hopen dat ook andere N-VA voorstellen even vlug goedgekeurd geraken.”

André Segers: “Het verkeersplatform is een onafhankelijke stuurgroep waarin inwoners, scholen, verenigingen en instanties een breed draagvlak vormen om werk te maken van een veiliger verkeer en een betere mobiliteit in Groot Lebbeke. Het zou onlogisch zijn als het gemeentebestuur deze bron van geïnteresseerde vrijwilligers niet zou gebruiken om het voor iedereen een stuk verkeersveiliger te maken in Groot Lebbeke. Deze stuurgroep kan perfect samenwerken met de politie. Zoals andere adviesraden belangrijk zijn voor het sociaal leven zou deze ‘Verkeersadviesraad’ er samen met het bestuur kunnen voor zorgen dat het aangenamer en veiliger vertoeven is in Groot Lebbeke.”

Editie Dendermonde - 24 februari 2013

Lebbeke: Schepencollege keurt N-VA voorstel tot erkenning Verkeersplatform en oprichting Verkeersadviesraad goed

Het kan soms vlug gaan in de politiek, ook al weten wij dat dit doorgaans NIET zo is !

Op 8 februari diende N-VA bij monde van raadslid André Segers een voorstel in voor de Gemeenteraad om het “Verkeersplatform” officieel te erkennen en om tot de oprichting over te gaan van een Verkeersadviesraad/verkeerscommissie (zie bijlage)( Deze erkenning was een uitdrukkelijke vraag van het Verkeersplatform zelf).Dit punt staat dan ook geagendeerd voor de GR van 28.2.2013.

En zien ,nog voor het punt op de dagorde kwam, heeft het schepencollege van 21.2.2013 de erkenning van het platform goedgekeurd en voorzien zij de oprichting van een verkeerscommissie.

N-VA kan zich dan ook alleen maar verheugen in de snelle goedkeuring van haar voorstel.
Wij hopen dat ook andere N-VA voorstellen even vlug goedgekeurd geraken.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Brief aan College klik hier.


Wegenwerken Brusselsesteenweg Lebbeke


De reeds lang geplande wegenwerken aan de Brusselsesteenweg zijn van start gegaan.

Hopelijks vorderen de werken naar wens.

N-VA heeft alleszins een voorstel ingediend om bij deze werken, maar eveneens op alle andere plaatsen in Denderbelle-Lebbeke-Wieze,te voorzien in voldoende brede voetpaden en in het vermijden van obstakels op de voetpaden zoals verlichtingspalen, verkeerstekens, schakelkasten,... die de doorgang van rolstoelen en kinderwagens onmogelijk zouden maken.

N-VA wil meer vrouwen in Autonoom Gemeentebedrijf

Oppositiepartij N-VA vindt dat er te weinig vrouwen in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Lebbeke zetelen. Raadsleden An Vervliet en Raf De Wolf hebben daarover een brief geschreven naar het schepencollege. Daarin wijzen zij er op dat bij de verkiezing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf de verhouding man-vrouw niet gerespecteerd wordt.

 "Wettelijk is bepaald dat in de Raad van Bestuur van het AGB maximaal 2/3 personen van hetzelfde geslacht mogen zetelen", klinkt het. "Voor een raad van twaalf leden is dat dus 8 op 4. Maar in Lebbeke ligt de verhouding met negen mannen en drie vrouwen anders.

N-VA vaardigde nochtans een gelijke verhouding van mannen en vrouwen af, meer dan nodig. Sp.a-spirit, CD&V en Vlaams Belang kunnen gezien hun verkozenen niet meer vrouwen afvaardigen. Open Vld heeft wel nog vrouwelijke gemeenteraadsleden en levert te weinig vrouwen af. We dringen er op aan dat Open Vld nog een vrouw afvaardigt, zodat het AGB in regel is met de wetgeving." (DND)

Nele Dooms - HLN - 22 februari 2013

Valentijnsactie N-VA Denderbelle - Lebbeke - Wieze


Jurgen Buslot en Karel Uyttersprot


An Vervliet met een paar marktbezoekersBea Van Damme, An Vervliet, Hilde Pauwels, Andre Segers, Pieter Paul Moens, Karel Uyttersprot en Frederik Ringoot

Karel Uyttersprot en Jongerenvoorzitter Frederik Ringoot


De actievoerders

N-VA Lebbeke pleit voor ondersteuning private kinderopvang

Lebbeke – De Lebbeekse gemeenteraad keurde op 31 januari het toelagereglement voor Lebbeekse kinderopvang goed. N-VA Lebbeke stelde op de vergadering voor om de private initiatieven voor kinderopvang te stimuleren omdat volgens de partij de kinderopvang binnen de gemeente ver beneden het Vlaamse gemiddelde ligt.

Raadslid Nele Bosman becijferde dat per 100 kinderen er in Lebbeke slechts 26,88 opvangplaatsen zijn. Het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 48 plaatsen per 100 kinderen, terwijl de vraag volgens Kind en Gezin geraamd wordt op 62 plaatsen per 100 kinderen.

“Het reglement voor de toelage voor Lebbeekse kinderopvang voorziet dat 80 % van het budget van 25.000 euro gaat naar scholen voor de voor- en naschoolse opvang en dat 20% gaat naar onthaalouders en minicrèches, op basis van het aantal opgevangen kinderen gedurende het afgelopen jaar”, aldus N-VA Lebbeke.

Editie Dendermonde - 3 februari 2013