Jumping Wieze kost Lebbekenaren 10.000 €

Open brief van N-VA Lebbeke aan het College van Burgemeester en Schepenen met betrekking tot de Jumping te Wieze.

Geachte Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Dit weekend heeft opnieuw de Jumping te Wieze plaats. Een groots gebeuren met internationale allures en een aantal positieve, maar zeker ook vele negatieve kanten, vooral voor de bevolking van Wieze.

Dit initiatief krijgt de steun van de gemeente, onder de vorm van  enerzijds materiële steun en
anderzijds financiële steun door de aankoop van VIP-arrangementen.

De materiële steun vertaalt zich in:  gebruik van hoge afsluitingen en dranghekkens, gebruik van vuilbakken met zakken, aanleggen van watervoorziening, gebruik van borstelveegmachine enz.,
hetgeen een commerciële waarde heeft van zowat 6500 € !

Daarbovenop komen nog de kosten van het VIP-arrangement. Net als vorig jaar gaat het College van burgemeester en schepenen terug aanschuiven aan de VIP-tafels van de Jumping.
Kostprijs €3000 of €375 (! 15127 BEF) per persoon.
In totaal bedraagt de waarde van de gemeentelijke steun maar liefst 10.000 €, exclusief BTW!!!

Dit lijkt ons van het goede te veel. Zeker gezien het evenement weinig affiniteit heeft met de gemeente, zowel inzake deelnemers als toeschouwers. De Wiezenaars hebben er vooral veel last van.
Dat de gemeente instaat voor de materiële en veiligheidsondersteuning zoals politie, brandweer, dranghekkens, signalisatie, … kunnen we nog aanvaarden.

Maar dat het schepencollege zichzelf verwent met een arrangement van €3000 of €375 per persoon vinden wij ronduit onaanvaardbaar, zeker in een periode dat iedereen moet inleveren, de kosten torenhoog zijn en de gemeente een oproep doet aan de Vlaamse regering voor meer middelen.

Daarom stellen wij voor dat het College van Burgemeester en Schepenen hun deelname aan het VIP arrangement zelf betaalt, meer bepaald uit hun maandelijkse vergoeding die zij krijgen voor de uitoefening van hun ambt.

Die 3000 € kunnen voor andere, meer dringende behoeften worden aangewend.

André Segers, fractieleider N-VA Lebbeke
16.11.2013
0470 58 65 01

____________________________

Uittreksel Schepencollege mbt materiële ondersteuning van de Jumping Wieze.
“Voor de jumping is er ook een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt (BNIP).
Daarin staat een volledige omschrijving van het ganse gebeuren.
Aan de gemeente hebben zij dit jaar het volgende gevraagd:
  • Goedkeuring tot het plaatsen van publiciteit, zowel op de gemeentelijke aanplakborden als op eigen borden;·
  • Goedkeuring tot het plaatsen van een bord op de beschikbare reclamestaketsels aan de grenzen van onze gemeente;
  • Goedkeuring tot het plaatsen van bewegwijzering;
  • Het gebruik van de toiletwagen tijdens de dagen van de jumping (te plaatsen op de parking Oktoberhallen);
  • Het gebruik van de beschikbare hoge afsluitingen (Herashekkens) van de technische dienst van de gemeente;
  • Het gebruik van de vuilnisbakken met zakken;
  • Het aanleggen van de watervoorziening voor de stallingen door de brandweer (op basis van slangen en collectoren);
  • De vermelding in de afdeling ‘sport’ van Kramiek;
  • Het gebruik van de borstelveegmachine (dagelijks) voor het wegnemen van wegafval op parking Oktoberhallen;
  • Het verlenen van de noodzakelijke milieuvergunning.
De beslissing van het schepencollege daarover was het volgende:
De bovenvermelde vragen worden ingewilligd.

De toilet wagen wordt ter beschikking gesteld mits betaling van de geldende retributie.

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Hilde Scholliers, aan Gonda Van der Vorst, aan de technische dienst, aan de dienstchef van de brandweer en aan Nathalie Willems.”