Sint Maarten en N-VA op bezoek bij de Zilveren Schatten in Denderbelle

Naar jaarlijkse gewoonte, en deze gewoonte is nu zowat 45 jaar oud, ging het N-VA bestuur van Denderbelle- Lebbeke- Wieze,op bezoek bij de ‘zinlveren schatten’ uit Denderbelle, naar aanleiding van Sint-Maarten.

Zij brachten een bezoek aan de ruim 180  + 75-jarigen  van de  Sint-Maartensgemeente Denderbelle .

Zij werden allen bedacht met een St Maartensspeculoos.


Deze traditie werd ingevoerd door de toenmalige voorzitter en ondervoorzitter van de Volksunie, Jef Uyttersprot (vader van Karel, en grootvader van Goedele),en Anna De Cock.

En zoals ieder jaar opnieuw werden onze bestuursleden gastvrij ontvangen en stond op menige plaats “de borrel” klaar.
      
N-VA bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze