Oversteek Denderbelle : minister Weyts zoekt mee naar oplossing

Volksvertegenwoordigers Marius Meremans en Goedele Uyttersprot

Reeds in 2010 , onder de vorige legislatuur, werd de nieuwbouw van de sluis en stuw te Denderbelle voorzien en gecommuniceerd. Dit kadert in de opwaardering van de Dender, met het oog op een verbetering van de bevaarbaarheid (tot 1350 ton) én een betere waterbeheersing om overstromingen tegen te gaan.Toen werd al gevraagd om de publieke doorgang te behouden. Na onderzoek werd dit negatief beoordeeld door Waterwegen en Zeekanaal, vanuit veiligheidsoogpunt.

Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.

De streekparlementariërs Goedele Uyttersprot en Marius Meremans kaartten deze problematiek aan bij de betrokken minister.

Federaal volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot (N-VA): “Er moet gezocht worden naar een alternatief : een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets – en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.”

Op een vruchtbare kabinetsbespreking verklaarde Minister Weyts dat hij bereid is mee te denken aan een oplossing en wil de betrokken partners (gemeenten Dendermonde en Lebbeke, alsook de provincie en W en Z) rond de tafel zetten.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA): “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”


Er is dus zeker hoop, dit probleem kunnen we omvormen tot een opportuniteit ! Voor N-VA Dendermonde en Denderbelle-Lebbeke-Wieze,

Marius Meremans (Vlaams parlementslid)
Goedele Uyttersprot (Federaal volksvertegenwoordiger)
Tomas Roggeman (gemeenteraadslid Dendermonde)
Karel Uyttersprot (gemeenteraadslid Lebbeke)
Hilde Raman (gemeenteraadslid Dendermonde)

N-VA Lebbeke protesteert tegen dubieuze aanwerving technisch assistent

Schepencollege Lebbeke komt eigen afspraken niet na: dubieuze aanwerving technisch assistent

In het Schepencollege van 22 januari 2015 werd er een technisch assistent aangeworven voor het Sportcentrum.

In een eerder Schepencollege (d.d. 4/12/2014) is beslist om gebruik te maken van de rangschikking van de geslaagde kandidaten voor het aanwervingsexamen van technisch assistent voor de Groendienst,

waarvoor de selectie eerder georganiseerd werd, gezien het over een vergelijkbaar functieprofiel gaat.

Nu blijkt dat deze rangschikking niet gerespecteerd werd en dat er iemand aangeworven is die helemaal niet op deze lijst van geslaagden voor komt.

André Segers, N-VA gemeenteraadslid: “dat men besluit om de lijst van geslaagden voor een soortgelijke functie te gebruiken, om tijd en geld uit te sparen, kan ik begrijpen. Maar dat men dan vervolgens afwijkt van deze lijst en iemand aanwerft die helemaal niet geslaagd is voor de selectieproeven, kan voor mij niet door de beugel. Aanwervingen bij de gemeente zijn aan strikte regels gebonden en deze dienen te worden gerespecteerd.”

An Vervliet, N-VA fractieleider gemeenteraad: “als oppositie kunnen wij het niet dulden dat de wetgeving niet gerespecteerd wordt. Bovendien komt men zelfs de eigen beslissing niet na.”

Bronnenmateriaal

In chronologische volgorde verwijzen graag naar de notulen van het College van burgemeester en schepenen waarop wij ons baseren om deze onregelmatigheid aan te klagen:


  • Schepencollege d.d. 20/11/2014: punt 7
  • Schepencollege d.d. 04/12/2014: punt 7 en punt 11
  • Schepencollege d.d. 11/12/2014: punt 5
  • Schepencollege d.d. 23/12/2014: punt 12 en punt 13
  • Schepencollege d.d. 22/01/2015: punt 28

N-VA Bestuur Lebbeke

Wissel fractievoorzitterschap N-VA Lebbeke

André geeft de fakkel door aan An

Na 2 jaar met verve de N-VA gemeenteraadsfractie geleid te hebben, geeft André Segers de fakkel door aan An Vervliet. Voortaan zal zij het fractievoorzitterschap op zich nemen.

André Segers: “ het was sowieso mijn bedoeling om in de loop van de 6 jaar de fakkel door te geven. Ik ben blij dat de kaart van verjonging getrokken is. Op deze manier krijgen ook jonge mensen de kans om te groeien en ervaring op te doen. Laat het duidelijk zijn: ik blijf zetelen in de N-VA gemeenteraadsfractie. De meerderheid is nog niet van mij af.”

An Vervliet: “ ik ben verheugd dat ik het vertrouwen van onze fractie heb gekregen en het voorzitterschap op mij mag nemen. We hebben een mooie ploeg van gedreven en bekwame gemeenteraadsleden die ik met fierheid en enthousiasme zal aanvoeren.”

N-VA bestuur Lebbeke