'Aartsbisdom overtreedt taalwet'Al 54 federatiepastoors tegen tweetalige campagne voor 450ste verjaardag

LONDERZEEL/MEISE - De reacties op de tweetaligepromotiecampagne van het
aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn soms ongezouten. Van'ongepast' over
'onaanvaardbaar' tot 'miskenning van de Vlaamse eigenheid'.
Al 54 Vlaams-Brabantse federatiepastoors hebben hun ongenoegen geuit.Het
aartsbisdom Mechelen-Brussel omvat Waals- en Vlaams-Brabant en Brussel. Dus
dacht het bisdom 'kostenbesparend te werken' door tweetalig
promotiemateriaal te verspreiden.
Het voert in Vlaams-Brabant en Mechelen een tweetaligepromotiecampagne voor de
viering van 450 jaar aartsbisdom. Zo hangen in de kerk van Vilvoorde tweetalige
banieren. Maar heel wat andere Vlaams-Brabantse parochies willen van die
tweetalige campagne niet weten.

Federatiepastoor Jan Lagae, die de vier Londerzeelse parochies en Meise en Wolvertem onder zijn hoede heeft, vindt de tweetalige promotiecampagne ongepast. 'Ik heb op het jongste overleg van federatiepastoors, coördinatoren en dekens, heel wat protest tegen die tweetalige campagne gehoord.''Er werd beslist, namens de 54 aanwezigen, een brief te schrijven naar de bisschopsraad om duidelijk te maken dat we met die campagne in Vlaams-Brabant niet gediend zijn.
Dat het kostenbesparend zou zijn, is toch wat kort door de bocht. Het bisdom miskent de Vlaamse eigenheid van de regio, dat is toch een zwaar feit. Vlaams-Brabant is Nederlandstalig gebied.''De federatiepastoors van Vlaams-Brabant zullen, in het kader van 450 jaar aartsbisdom, hun eigen weg bewandelen', kondigt Lagae
aan.
Hij stelt zelf een 'oplossing' te hebben voor het tweetalig promotiemateriaal. 'De kaarsen met tweetalige opschriften en de tweetalige folders worden niet gebruikt.De banieren worden aangepast, in die zin dat ik de Franstalige tekst laatomstikken, zodat alleen de Nederlandstalige tekst te zien zal zijn in onzekerken.

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) zal over de zaak in de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden interpelleren. 'Het aartsbisdom overtreedt de taalwet. De bestuurstaal van overheden en besturen in het Vlaams Gewest en in de faciliteitengemeenten is het Nederlands. Onder besturen vallen ook de erkende erediensten.
Het aartsbisdom gaat met de tweetalige campagne duidelijk in de fout', besluit Demesmaeker, die oproept tot een boycot tegen de tweetalige campagne van het bisdom.

Vlaams Belang, het Taal Aktie Komitee (TAK) en heel wat parochieradenen priesters uit Vlaams-Brabant steunen nu die boycot.

Artikel Uit Nieuwsblad

Bekijkt ook deze link.

Vlaamse Leeuw mag op scoutskamp Ardennen

Eigenaars van weiden in de Ardennen mogen niet verbieden dat jeugdbewegingen op kamp er de Vlaamse vlag hijsen. Dat heeft de Waalse minister Philippe Courard (PS), de voogdijminister voor de Waalse gemeenten, gezegd in Le Soir.
Courard reageert daarmee op een initiatief van de burgemeester van La Roche, Pierre Dardenne.
Hij wilde dat de eigenaars van kampeerweiden in het huurcontract, dat ze met jeugdbewegingen afsluiten, zouden vermelden dat het verboden is de Vlaamse vlag te hijsen.

De burgemeester kwam met dat idee op de proppen nadat een Vlaamse verkozene het Comité P had gewezen op het gedrag van een politieagent in Rendeux, in de provincie Luxemburg.
Die had in augustus aan scouts had gevraagd om ook de Belgische vlag te hijsen naast die van de Vlaamse Leeuw die al hing te wapperen.Dit artikel stond vandaag in de Standaard én sloeg op een artikeltje van Kris Van DijckVlaamse vlag niet. Vlaamse centen wel. (14/08/08)

In België is een Vlaamse leeuwenvlag aanstootgevend…
Daar gaan we weer!

Een onschuldige Chirogroep, op kamp in de Ardennen, hangt een Vlaamse leeuwenvlag uit. Naast die van haar afdeling en gemeente. Op privé-terrein wel te verstaan. Dat is buiten de waard gerekend. Te weten een tolerante buur, een goede Belg waarschijnlijk, die zich daar aan ergert en parmant naar de politie stapt.

Nu ben ik zelf burgemeester en voorzitter van het politiecollege in onze zone Balen-Dessel-Mol, en kan ik toch een beetje inschatten hoe wij politioneel omgaan met belachelijke klachten: classement verticale! Om het in de taal van Moliére te zeggen.

Niet zo in Wallonië. Daar gaat de arm van de wet in op de ongegronde ergernis en gebiedt de jongeren ook een Waalse Haan of toch minstens een Belgische vlag te hangen. Waarom de Europese niet? Die van Frankrijk, de
provincie Luxemburg of Boejoemboera?

Neen, de Vlaamse Leeuw is in hun ogen verderfelijk. Het is voor hen een symbool van extremisme en fascisme. Het brengt de openbare orde in gevaar zeker? Van Vlaamse centen is men er minder vies. Solidariteit heet dat dan.

Op de keper beschouwd zijn niet de Chirojongens van Emelgem-Izegem in overtreding. Wel de politiediensten van de zone Famenne-Ardenne. De gezagsdragers gaan immers ferm hun boekje te buiten.
Hebben ze daar niks beters te doen?
Awel, als Vlaams volksvertegenwoordiger ben ik in mijn eer gekrenkt.
Het symbool van mijn gemeenschap mag overal hangen

Mijn brief aan het comité P gaat vandaag de deur nog uit.


Kris Van Dijck

De Geschiedenis van Vlaanderen

De Geschiedenis van Vlaanderen beslaat 36 hoofdstukken en loopt van de Romeinse tijd tot het eind van de 14e eeuw wanneer Vlaanderen verdwijnt als zelfstandige staat. Pas in de 21e eeuw zal Vlaanderen weer uitzicht hebben op onafhankelijkheid.

Hoofdstuk 1: Het begin - De Romeinse tijd
Hoofdstuk 2: Het ontstaan van het Vlaamse volk: de vroege middeleeuwen

Hoofdstuk 3: Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: de eerste twee graven
Hoofdstuk 4: Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: Arnulf de Grote
Hoofdstuk 5: Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: Arnulf II en Boudewijn IV
Hoofdstuk 6: Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: Boudewijn V

Hoofdstuk 7: Het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: Boudewijn VI en Arnulf III

Hoofdstuk 8: De verdere ontwikkeling van het graafschap Vlaanderen: Robrecht de Fries

Hoofdstuk 9: Het Graafschap Vlaanderen en de eerste kruistocht: Robrecht van Jeruzalem
Hoofdstuk 10: Het Graafschap Vlaanderen na de eerste kruistocht

Hoofdstuk 11: Boudewijn VII, bijgenaamd de twaalfde graaf van Vlaanderen
Hoofdstuk 12: Het Vlaamse graafschap onder Karel den Goede (1119-1127)
Hoofdstuk 13: Van Karel den Goede naar Willem Clito

Hoofdstuk 14: Het korte bewind van Willem Clito, 14e graaf van Vlaanderen
Hoofdstuk 15: Diederik Van den Elzas, de 15e graaf van Vlaanderen
Hoofdstuk 16: Filips Van Den Elzas, de 16e Graaf van Vlaanderen
Hoofdstuk 17: Filips Van Den Elzas en de derde kruistocht
Hoofdstuk 18: Boudewijn VIII, 17e graaf van Vlaanderen

Hoofdstuk 19: Boudewijn IX, de 18e graaf van Vlaanderen
Hoofdstuk 20: Boudewijn IX en de vierde kruistocht
Hoofdstuk 21: Johanna Van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen (1)
Hoofdstuk 22: Johanna Van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen (2)
Hoofdstuk 23: Johanna Van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen (3)

Hoofdstuk 24: Margareta Van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen
Hoofdstuk 25: Margareta Van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen (2)
Hoofdstuk 26: Gwijde Van Dampierre, graaf van Vlaanderen (1)
Hoofdstuk 27: Gwijde Van Dampierre, graaf van Vlaanderen (2)
Hoofdstuk 28: De Slag van Woeringen
Hoofdstuk 29: Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen (3)
Hoofdstuk 30: Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen (4)
Hoofdstuk 31: De Guldensporenslag
Hoofdstuk 32: Na de Guldensporenslag
Hoofdstuk 33: De slag bij Pevelenberg
Hoofdstuk 34: Robrecht van Bethune
Hoofdstuk 35: Robrecht van Bethune (2)
Hoofdstuk 36: Lodewijk II van Nevers

Copyright © 2003-2009 Herman Boel

Eetfestijn N-VA Wichelen

Enkele beelden van het Eetfestijn in N-VA Afdeling Wichelen :
Karel Uyttersprot, Goedele Uyttersprot,
Anneken Vervliet, Jan Jambon, Andre Segers


Katelijne Uyttersprot, Marleen De Block, Karel uyttersprot,
Jan Jambon, Andre Segers

Ik ben Andre Segers, kent u mij ?

Neen u kent mij niet, denk ik toch, tenzij hier of daar een uitzondering die bewust op deze blog aankomt.

Om het kort te stellen, ik ben kandidaat voor de N-VA voor de verkiezingen 2009.

Hierboven ziet u alvast de vlag van onze Partij zoals ze vandaag uitgehangen werd tijdens onze nieuwjaarreceptie.

En hieronder ziet u mij in beeld bij het onthaal van de gasten, ikzelf sta uiterst rechts, juist naast Jan Jambon ons parlementslid.

Contactpagina


Wil je mij een berichtje laten .... dan kan je mij bereiken met email op volgend adres segers.andre(at)gmail.com

Suggesties, informatie, uw steunbetuiging, dat wordt allemaal met dank aanvaard.

Dank je wel.