Dochter en vader Uyttersprot op N-VA lijst Lebbeke

Goedele en Karel Uyttersprot staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de N-VA lijst te Lebbeke.

Goedele , 31 jaar, studeerde rechten aan de Universiteit Brussel, is advocaat te Lebbeke en zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad. Zij werd toen rechtstreeks verkozen op de kartellijst CD&V-N-VA. Zij stond ook aan de wieg van Jong N-VA Lebbeke. Partners van Goedele is David Schepens en zij hebben twee kindjes, Zeger en Isolde.

Karel, 62 jaar, studeerde aan de Universiteit Gent oa Administratief Recht en volgde management bij Prof.André Vlerick. Hij leidde 10 jaar de Commercieel Dienst bij de NV Wattex te Buggenhout en was  ruim 25 gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Hij gaf zijn job in het bedrijfsleven op en zetelt sinds 2010 in het federaal parlement als volksvertegenwoordiger.

Hij coördineert in het parlement de N-VA fractie in de commissies Bedrijfsleven en Handels &Economisch Recht.

Karel is gehuwd met Marleen De Block . Zij hebben twee dochters, Katelijne, schooljuf in de Puzzel te Lebbeke en Goedele.

André Segers: Goedele en Karel zijn vaste waarden en sterkhouders van de N-VA te Lebbeke; hun inbreng en inzet liggen mee aan de basis van de werking en succes  van de N-VA in onze gemeente.

Voor het N-VA bestuur Lebbeke,
André Segers,
Voorzitter

Christel De Donder, adjunct-directeur CVO Tanera ,op de lijst van N-VA Lebbeke

Christel De Donder (46j) adjunct-directeur bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tanera Aalst (De Ledebaan - De Welvaert) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de lijst staan van N-VA Lebbeke.


Zij haalde het diploma van bachelor in het onderwijs en is tevens actief als kwaliteitscoordinator.
Zij is de dochter van Victor De Donder en is gehuwd met Alfons Moereels . Zij is moeder van 2 kinderen, Nele en Bart Brusselmans.

Christel is ook actief en creatief bezig met moderne schilderkunst.

Met Christel heeft de N-VA een bijkomende expert inzake onderwijs binnen die bovendien een bijzondere balangstelling heeft voor cultuur, jeugd- en gezinsproblematiek.

André Segers,
Voorzitter N-VA Lebbeke

Brouwerij Palm stelt zijn plannen voor inzake renovatie ’t Oud Gemeentehuis Wieze

’t Oud Gemeentehuis te Wieze is een geklasseerde herberg  (° 1783, aanbouw van 1839), gelegen op het, eveneens geklasseerde Dorpsplein .De laatste bewoners, Karel en Erna De Wolf verlieten dit pand in 2009 .

Een ogenblik werd gevreesd dat de eigenaar van dit gebouw, NV Diepensteyn – Brouwerij Palm, zou verkopen en/of hieraan een andere bestemming zou geven.

Hiertegen werd door ons, samen met mensen van de heemkring, actie ondernomen  in overleg met het kabinet ven minister Geert Bourgeois. De  kwam de eigenaar kwam  hierop gelukkig terug.

Hij verklaarde hij zich bereid om het gebouw te restaureren en in zijn functie van horecazaak, met vergadermogelijkheden, te herstellen.

NV Diepensteyn kan genieten van een tussenkomst van de Vlaamse Overheid (minister Geert Bourgeois), de provincie en de gemeente, maar het overgrote deel van de kosten wordt door de eigenaar gedragen.

Karel Uyttersprot: “Dit engagement werd ruim een jaar geleden aangegaan. Ondertussen was het enige tijd stil, maar bleven wij in contact met de eigenaars. Gespecialiseerde architecten werden door de aangesteld, materiaal-, stabiliteits- en historische studies werden uitgevoerd. Belanghebbenden en geïnteresseerden, o.a. de Heemkring H.Salvator Wieze, werden betrokken in dit dossier. Wij hebben ook gevraagd om beschermende maatregelen te treffen om verdere aftakeling te voorkomen.”

De plannen zijn klaar en werden op 20 juni op een, mede door ons ondersteunde  informatievergadering, voorgelegd aan de voornaamste belanghebbenden.

Aanwezig waren de eigenaar-bouwheer NV Diepensteyn, de heer Filip Van Damme, volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot, vertegenwoordigers van de diensten van Onroerend Erfgoed, de heemkring van Wieze, van de provincie en van de gemeente, alsmede de architecten Katelyn Verhasselt, die bekend is van de renovatie Abdij van Park –Mariapoort, Filip De Mulder en Filip Claes, interieurarchitecten.

Het gerenoveerde pand zal bestaan uit een grote mooie herberg, links, en een mooie zaal met een capaciteit van 60 a 80 personen langs de rechterkant,vroegere repetitielokaal van de harmonie. Bepaalde vloeren, oa oude Boomse tegels en gedecoreerde cementtegels, sommige deuren en ramen zullen worden bewaard en hersteld.

Karel Uyttersprot: “wij zijn bijzonder verheugd met de voorliggende plannen en de grondigheid waarmee NV Diepensteyn, brouwerij Palm, dit heeft aangepakt. Deze plannen zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende overheden. De aanvang der werken zal pas kunnen starten na het doorlopen  van de procedures ter goedkeuring. Maar alle partijen die vandaag aan tafel zaten hebben de intentie te kennen gegeven dit dossier met de nodige spoed te zullen behandelen.

Wij zijn blij dat in dit aanslepend dossier eindelijk schot komt.”


Plannen Oud Gemeentehuis Wieze
Plannen Oud Gemeentehuis Wieze

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

Dossiers Vredesbos Lebbeke/Oorlogsmonument Denderbelle

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat VOS, het Verbond der Vlaamse Ous-Strijders vzw,Vlaamse Vredesvereniging, het initiatief tot oprichting van een Vredsbos met gedenkplaat, steunt.

Dit initiatief moet ons doen herinneren aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog die in 2012 herdacht wordt


Karel Uyttersprot.


Brief Vos

Buurtcomité Bovenhoek wil terug naar de oude verkeerssituatie

De bewoners van de Bovenhoekstraat in Wieze zijn niet te spreken over de gewijzigde verkeerssituatie in hun straat.
Zonder degelijke inspraak of overleg heeft het college van burgemeester en schepenen, de rijrichting omgekeerd.
Enkel de bewoners van de Bovenhoek een nieuwsbrief kregen met de mededeling van deze verandering.
Bewoners van de Nieuwstraat, die hun garage uitkomt in de Bovenhoek, werden van deze wijziging niet op de hoogte gebracht.

Waar er vroeger enkel mocht ingereden worden vanuit de Schoolstraat, richting ‘Kapelletje’/Kerkhofstraat  is de situatie veranderd en mag er nu enkel ingereden worden vanuit de Kerkhofstraat.

Zij vragen zich af wat de zin is van deze wijziging. Om vanaf ’t Kapelletje de Bovenhoek in te rijden is  niet simpel en gevaarlijk.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke neveneffecten. Decennia lang hebben de bewoners zich aangepast bij het bouwen en verbouwen aan de vroegere verkeerssituatie.

Door de omkering van de enkele richting zijn er nu een aantal bewoners die hun woning standplaats of garage, nog moeilijk kunnen bereiken.

Een van de bewoners: wij hebben onze garage voor mobilhome gebouwd vanuit de oude verkeersregeling. Door de omkering van de rijrichting kunnen wij niet meer op een passende manier in onze garage rijden.

Twee andere bewoners : wij kunnen totaal niet meer in onze garage. Of we moeten de garagepoort laten openstaan, of we moeten als grote, volwassen persoon ons van de bestuurders- naar de passagierszetel
verplaatsen om uit de wagen te geraken.

Als argument dat de nieuwe situatie meer verkeersveilig zou zijn is nonsens en onjuist. Wij vragen dat de situatie van vroeger, die al meer dan 50 jaar heeft gefunctioneerd, opnieuw wordt ingevoerd.

Contactgegevens : Pieters Tony, Bertin Arianne, Bovenhoek 1, Wieze.
Mail : ariannebertin@hotmail.com
Telefoon : (best bereikbaar op) 0496/68.38.21 (Arianne Bertin)

Dorpskernherwaardering Denderbelle Dorp-Kerk-speelplein en Pastorij

Wandel- en Fietsrouteplan.

Karel Uyttersprot, geboren en getogen Bellenaar: ” N-VA pleit voor een grondige herwaardering van de dorpskern van Denderbelle.
Decennialang  is hier niets fundamenteels gebeurd, het Dorp geeft geen aantrekkelijke aanblik. Er valt nochtans iets moois van te maken.
De Dorpskernvernieuwing moet gebeuren via een totaalconcept met groen, nieuwe bestrating, nieuwbouw dat op een gezonde mannier wordt ingeplant,
goed uitgedachte parkeerplaatsen, een mooi speelterrein…
Het Dorp biedt hiervoor een aantal mogelijkheden en opportuniteiten.
Er is de mooie, historische pastorij, de geklasseerde St Martinuskerk (van 1539), het gemeentehuis en het open terrein daar tegenover,
het speelplein en kantine, de gecreëerde open ruimte tussen pastorij en Dorp…”


 Achterkant pastorij Denderbelle, rechts ziet met het Gemeentehuis.

De pastorij

De pastorij van Denderbelle, Dorp 9, staat bekend als een waardevol gebouw. Het dateert in zijn huidige vorm van 1864, maar gaat terug tot 1572 toen er sprake was van een priesteraige te Denderbelle.
Het  is één van de meest waardevolle gebouwen van de gemeente.
Vader, Jozef Uyttersprot (°1917-†2004) was ruim 50 jaar koster in Denderbelle, vandaar ook dat wij het gebouw goed kennen.
Het  is goed gelegen  met ruimte voor parking en een terras voor het gebouw, het heeft een prachtige tuin(foto) die uitgeeft op de weiden (meersen), de oude pastoorswoning heeft de hoge plafonds, mooie vloer, en deuren …  Hier kan iets moois mee gedaan worden.
De pastorij is eigendom van de gemeente en staat leeg sinds het vertrek van de laatste pastoor, E.H.Johan Van Daele, medio 2011.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de pastorij verkocht worden. Wij stellen voor dat bij de verkoop een aantal verplichtingen worden opgelegd met het oog op het behoud van dit historisch waardevol gebouw. Dit kan na verkoop verbouwd worden tot  bv een taverne, restaurant, Bed en Breakfast,…

Het Speelplein en kantine:


Het speelplein is een bijzondere ontmoetingsplaats.
Niet allen vinden hier de bloeiende jeugdbewegingen hier een onderkomen, bovendien is het plein en de ‘kantine’ zowat dé ontmoetingsplaats geworden van het verenigingsleven.
Dit moet bewaard blijven en geoptimaliseerd worden met speeltuigen, …
Het speelplein en der tuin van de Pastorij grenzen voor het overgrote deel aan elkaar, wat een aantal mogelijkheden schept..

De Kerk

De kerk is toegewijd aan de H.Martinus en de H.Cornelius. Het is van oudsher een bedevaartsoord tegen de ‘seskens’ of de stuipen. Het oudste gedeelte dateert van 1539. Aan de voorgevel bevindt zich een gedenksteen met de slachtoffers van de 1° Wereldoorlog (WO I). Deze gedenksteen wordt gerenoveerd met het oog op de herdenkingen van 100 Jaar WO I die in 2014 plaatsvinden. Momenteel wordt getracht de namen van de slachtoffers terug te vinden . De tand des tijds heeft een gedeelte van deze gedenksteen onleesbaar gemaakt.

Het Gemeentehuis

Het Gemeentehuis van Denderbelle is beschermd en heeft nog een beperkte functie. Tegenover het gemeentehuis ligt al vele jaren een braakliggend terrein. Ook dit willen wij een functie geven en opnemen in het totaalplan.

Dag en Fietstoerisme langs Belle en Wieze:

Denderbelle,samen met het geklasseerde dorpsplein van de aanpalende deelgemeente Wieze, willen wij  een project uitwerken rond Dag- en Fietstoerisme, mogelijks ook voor verblijfstoerisme in de regio.
De aanwezigheid van de Dender,de bestaande fietspaden, de nabijheid van Aalst en Dendermonde, de nabijheid van Denderbelle Broek, lenen zich tot heel wat mogelijkheden.
Toelichting : links onder: speelplein en kantine, centraal onderaan Pastorij, groen gedeelte centraal: open ruimte tussen kerk en Pastorij;
centraal: H.H. Martinus en Corneliuskerk, hoek Meerskant en Klein Gent: Gemeentehuis met daartegenover braakliggend terrein.


Voor N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Zwerfvuil aan de Glascontainer Flor Hofmanslaan

 Hou uw gemeente rein !De waarschuwingen: Sluikstorten=strafbaar, ten spijt blijft het een oud zeer.

Op maandag 18 juni 2012 maakte een “wakkere burger” bijgevoegde beelden aan de glascontainer , Flor Hofmanslaan.

Het gaat hier niet alleen om glas maar ook om porselein en ander afval, wat zeker niet thuishoort in een glascontainer.

N-VA vraagt dat de gemeente contact opneemt met de firma om deze containers regelmatig leeg te maken en beter toezicht te houden op het sluikstorten..

N-VA bestuur Lebbeke

Jeugd en talent op N-VA lijst in Lebbeke

N-VA Lebbeke pakt uit met een aantal  jonge, bekwame kandidaten op haar lijst. Op vlak van jongeren wensen wij ons enerzijds te richten op de studerende jeugd door te focussen op een goed fuifbeleid en voorzieningen voor deze leeftijdsgroep.

Anderzijds richten wij ons op de problematieken die jonge gezinnen nauw aan het hart liggen: voldoende kinderopvang, betaalbaar wonen, verkeersveiligheid…

Een overzicht van onze jonge kandidaten en hun interesses:


Frederik Ringoot, 22 jaar, laatstejaarsstudent Rechten aan de Universiteit Gent. Hij liep school aan de VBS te Lebbeke en aan het H.Maagdcollege te Dendermonde. Frederik is actief in de speelpleinwerking Kulderzipken van Lebbeke, speelt minivoetbal en is ex-speler van Rapide Lebbeke.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar jeugdwerking, cultuur  en sport.
Hij is de’ benjamin’ van de N-VA lijst

An Vervliet, 29 jaar, licentiate Geschiedenis, werkzaam in het federaal parlement, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke en secretaris van N-VA Lebbeke. Zij zetelt tevens in de Nationale Raad van Jong N-VA, de partijraad van jongeren. An was vroeger lid van meisjeschiro Sonneveld en zetelt reeds enkele jaren voor Jong N-VA in de Jeugdraad.

Naast de jeugdproblematiek gaat haar belangstelling vooral uit naar milieu, mobiliteit en betaalbaar wonen.

Duncan Braeckevelt, 31 jaar, licentiaat Criminologie en Media en Communicatie, werkt als fractiemedewerker voor N-VA in het Vlaams parlement waar hij zich onder meer bezig houdt met cultuur, jeugd en onroerend erfgoed. Voorheen was hij raadgever media op het kabinet van Geert Bourgeois.

In zijn vrije tijd gaat Duncan graag fietsen en houdt hij zich als jonge vader vooral bezig met zijn twee jonge zoontjes.

Zijn interesses gaan vooral uit naar cultuur, jeugd, onroerend erfgoed en voldoende kinderopvang. Als wielerliefhebber is hij tevens begaan met mobiliteit en de zwakke weggebruiker. Als inwoner van de Klein-Antwerpenstraat ligt ook de waterproblematiek hem nauw aan het hart.

Goedele Uyttersprot, 31 jaar, advocaat, zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad voor N-VA. Zij is steeds actief geweest bij Chiro Sonneveld en zit nu bij de oud-leidingbond. Goedele is moeder van 2 jonge kinderen (Zeger is 4 en Isolde 2).

Goedele voelt een grote betrokkenheid betreffende gezinsbeleid en de herwaardering van de deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft Goedele aan den lijve ondervonden wat er in Lebbeke allemaal nog dient veranderd en verbeterd te worden. Er is in Lebbeke nog veel werk aan de winkel!

 Met deze jonge kandidaten wil N-VA niet alleen de aandacht vestigen op de jongerenproblematiek, jonge gezinnen, kinderopvang en jeugdbeleid, maar tevens de continuïteit en werking van N-VA Lebbeke garanderen.

N-VA bestuur Lebbeke

N-VA: Geruzie helpt Lebbekenaren niet bij wateroverlast.

Duncan Braeckevelt (N-VA Lebbeke) roept Burgemeester Saeys op om te stoppen met de zwartepiet door te schuiven naar de omliggende gemeenten inzake de problematiek van de wateroverlast.

Dinsdag 12 juni hadden de bewoners van de Benoït De Donderstraat en Klein-Antwerpenstraat weer last van wateroverlast. De beken, grachten en velden konden de wolkbreuk in Opwijk niet aan en in een deel van Lebbeke zaten we opnieuw met natte voeten. 

Wat volgt was een spelletje vingerwijzen in de pers tussen de burgemeesters van Lebbeke en Opwijk. Hier wordt echter niemand beter van.  N-VA Lebbeke vraagt dan ook dat burgemeester Saeys hier mee ophoudt. Saeys ligt om de haverklap overhoop met de buurgemeenten. Is het niet met Opwijk over de omlegging bij werken aan de N47, dan over de politiezone met Buggenhout. Nu is het weer hommeles met Opwijk over de wateroverlast. Duncan Braeckevelt : “Als buurtbewoner heb ik persoonlijk lak aan al het gekibbel tussen gemeentebesturen. Dat geruzie helpt de burgers geen meter vooruit. Het enige wat helpt is overleg en dialoog met de buurgemeenten. Het gemeentebestuur moet beseffen dat we in Lebbeke niet op een eiland wonen. N-VA gaat resoluut voor goed nabuurschap en een zo groot mogelijke samenwerking met de buurgemeenten. Op alle vlakken kan er samengewerkt worden. Op cultureel vlak, op veiligheidsvlak, maar ook én zeker op milieugebied. Enkel door samenwerking tussen gemeenten kunnen we in deze dossiers iets veranderen.”

De gemeente Opwijk ziet een oplossing voor het probleem van deze wateroverlast binnen twee tot drie jaar. N-VA roept dan ook het Lebbeeks bestuur op om te stoppen met vingerwijzen en met de mensen van Opwijk te gaan samenzitten en in overleg te bekijken hoe we er SAMEN kunnen voor zorgen dat er éérder een oplossing kan komen.  Daar zou de bevolking echt mee geholpen zijn.

Duncan Breckevelt
Bestuurslid N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Katrien Callaert op N-VA lijst Lebbeke

Katrien Callaert, 41 j, staat bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA.

Zij is de dochter van Leo ( en Lieve) Callaert, erevoorzitter van N-VA Lebbeke en oud-gemeenteraadslid van de Volksunie.


Katrien studeerde aan de Universiteit van Gent en  is licentiate bedrijfspsychologie en gegradueerde Marketing.

Na haar studies was zij assistente aan de UG, om nadien in het bedrijfsleven te stappen, eerst bij het HR-adviesbureau De Witte-Morel (nu Hudson) gespecialiseerd in personeelszaken, nadien bij Voka.

Momenteel is zij werkzaam als HR-manager bij de Vlaamse Watermaatschappij TMVW.

Zij is moeder van twee sportieve zonen, Gust en Staf.

Katrien : Politiek is een familiegegeven. Mijn vader Leo Callaert gaf me het Vlaamse gedachtengoed met de paplepel mee. Op 14 oktober treed ik in zijn voetsporen; ik ga het er op wagen !

Doelloos kritiek geven en enkel toekijken zijn niet mijn sterkste kant. Ik kies niet snel voor de gemakkelijkste weg. Ik ben een doe-er, gericht op concrete acties, overtuigend resultaatsgericht.

Daarom heb ik ‘ja’ gezegd om kandidaat te zijn op de N-VA lijst : Vlaamse waarden, menselijke belangen, meer welzijn in Lebbeke en Vlaanderen !

N-VA Lebbeke is opgetogen met deze sterke kandidaat;

N-VA Bestuur Lebbeke

Peter Huyck, Head of Real Estate (Gamma) - Bricorama komt op voor N-VA Lebbeke

Peter Huyck, 46 jaar, staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de N-VA lijst te Lebbeke.

Peter is Head of Real Estate bij één van  de grootste doe-het-zelf ketens van het land, hier is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor de expansie van nieuwe locaties en het volledige vastgoed en facilitair beheer.


Vanuit deze ervaringen wenst hij zich toe te leggen op een aantal specifieke domeinen waaronder: Stedenbouw, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Eveneens vanuit zijn vroegere sportervaringen heeft hij ook de nodige aandacht voor het sportbeleid in onze gemeente.

Peter Huyck: “Ruimte is schaars, dus men moet hier omzichtig en met visie mee om gaan... De behoefte aan betaalbaar wonen, de versterking van de woon- en handelskern door inbreiding, het duurzaam gebruik van de steeds schaarser wordende ruimte, zijn bijzondere aandachtspunten in het N-VA programma. Daar wil ik voor gaan... Inzake mobiliteit zijn de bijzondere aandachtsvelden te vinden inzake de fiets en voetpaden en bij uitbreiding de toegankelijkheid hiervan voor mindervaliden, ook goede wegen en een duurzame mobiliteitsbeleid zijn punten die nog lang niet de nodige aandacht krijgen.”

Peter komt uit een familie van ondernemende middenstanders. Zijn moeder baatte vele jaren de frituur ‘frituur Diane’ uit aan het rondpunt ter hoogte van de Dendermondse steenweg met de  Flor Hofmanslaan.

N-VA Bestuur Lebbeke

Vriendjespolitiek kost Lebbeekse belastingsbetaler € 50.000

Op 12 april 2012 vernietigt de Raad van State de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gunning van een overheidsopdracht voor het leveren van hardware apparatuur en van actieve netwerkcomponenten.

In september 2007 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het vernieuwen van het informaticanetwerk van diverse gemeentediensten.

Verschillende bedrijven gingen hierop in. Het CBS laat deze diverse kandidaturen/offertes door een externe gespecialiseerde (bevriende) firma vergelijken. Deze firma moet hiervan een beoordelings- en gunningsverslag opmaken.

Tegen de regels van de gunning in, kende de gemeente het order niet toe aan de laagste bieder, maar aan een bedrijf dat € 35.000 (!) duurder offreerde.

Het benadeelde bedrijf vroeg het beoordelingsverslag op om de andere offertes te kunnen vergelijken, maar kreeg deze niet van de gemeente (wat nochtans verplicht is). De benadeelde firma diende aldus via de rechtbank dit verslag gedwongen te laten afleveren!

Uit het verslag bleek hetgeen vermoed werd: op basis van fouten en vriendenpolitiek werd de opdracht aan iemand anders gegund, daar waar het benadeelde bedrijf aan alle voorwaarden voldeed (het bedrijf doet bvb. hetzelfde werk voor de Provincie Oost-Vlaanderen) en heel wat goedkoper was dan het bedrijf dat de opdracht heeft uitgevoerd.

De benadeelde ondernemer stapte hierop naar de Raad van State en kreeg gelijk: de beslissing van het CBS werd vernietigd, gezien in het gunningsverslag de selectie- en gunningscriteria verwisseld werden.

Omwille van de onwettige bestekken dient de benadeelde firma vergoed te worden voor de door haar geleden schade. De eigen advokaat van de gemeente (!) stelt dat de benadeelde firma dient vergoed te worden ingevolge de ‘opmaak van onwettige bestekken door de gemeente’.

Het totale kostenplaatje voor de gemeente en aldus voor de Lebbeekse belastingsbetaler loopt daardoor op tot € 50.000:

  • Een meerprijs van € 35.000 voor het gegunde werk ten opzichte van de goedkoopste bieder
  • Een schadevergoeding aan de benadeelde ondernemer van € 9.000
  • Advocaten- en gerechtskosten van enkele duizenden euro’s.

Of hoe favoritisme en vriendjespolitiek van het CBS de belastingbetaler zuur kan opbreken…

De eigen advokaat voegt er in zijn advies nog aan toe dat de firma die de bestekken onvoldoende correct heeft vergeleken, kan betrokken worden om mee in te staan voor de geleden schade. Ondanks het feit dat deze firma, die onbehoorlijk haar werk deed, werd op dit advies niet ingegaan. De huidige meerderheid (VLD-SPA-De Ploeg) wuifde dit advies weg en besliste alle kosten te betalen uit onze zak.

Raadslid Goedele Uyttersprot stelde deze wanpraktijken aan de kaak tijdens de laatste gemeenteraadszitting.

N-VA Lebbeke verzet zich met klem tegen dergelijke praktijken, waarbij ondernemers gevraagd wordt om offertes in te dienen, waar dan geen rekening mee gehouden wordt, maar bevriende ondernemers de opdracht toegewezen krijgen, ook al is deze veel duurder.

Deze praktijk blijkt schering en inslag te zijn bij dit CBS; ook bvb. inzake drukwerken en andere aanbestedingen zijn de ondernemers die meedingen er dikwijls aan voor hun moeite.

Ondanks het feit dat de Wet op de Overheidsopdrachten net in het leven geroepen is om dergelijke wanpraktijken tegen te gaan, treedt het CBS van Lebbeke deze Wet met de voeten.

N-VA Bestuur

André Segers, voorzitter

Nele Bosman, voormalig raadslid van VU op N-VA lijst Lebbeke

Nele Bosman (42jaar) staat op de lijst van N-VA Lebbeke bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.


Zij zetelde reeds in de gemeenteraad als raadslid van de Volksunie na de verkiezingen in 2000.

Door de komst van de tweeling Soetkin en Hadelijn zette zij een stap opzij in de politiek. Nu neemt zij de draad terug op.

Nele: “politiek heeft mij steeds bijzonder geboeid. Het uiteenvallen van de Volksunie was een moeilijke periode. Omwille van familiale redenen heb ik even afgehaakt, maar nu sta ik er weer.

De keuze voor N-VA is evident: een fris en dynamisch programma met aandacht voor wonen, jongeren en gezinnen, voor verkeersveiligheid en milieu.

Ook de aandacht die zij geven aan de dorpskernen krijgen mijn volle steun.”

De vader van Nele, Hubert Bosman is gewezen topman van Volvo Cars Gent en lag mee aan de basis van de oprichting van de N-VA Lebbeke waarvan hij ook bestuurslid is.

Nele werkt op een studiebureau  te Brussel.

Zij was medeoprichter en vele jaren actief in de Chiro Wieze, zit in de oud-leiding en is een werker achter de schermen bij toneelkring Wij (Lebbeke) en de Toneelgilde Sint-Salvator (Wieze).

N-VA Lebbeke is dan ook bijzonder verheugd dat Nele de draad terug opneemt en onze lijst komt versterken.

Voor het N-VA bestuur

Karel Uyttersprot

RUP SOLLEVELD : N-VA hekelt kortzichtig beleid

N-VA Lebbeke vernam uit goedgeplaatste bron dat de huidige beleidsploeg zijn plannen voor de ontwikkeling van RUP Solleveld opbergt en tot nader order in de diepvries stopt.

Zoals voldoende duidelijk bleek uit de, enige tijd geleden, georganiseerde hoorzitting had de huidige beleidsploeg dit dossier niet goed voorbereid en volkomen fout ingeschat.

Dit leidde dan ook tot grote weerstand van betrokken inwoners. Allicht uit verkiezingsvrees heeft de huidige beleidsploeg dan ook de ‘moedige’ beslissing genomen om dit dossier terug te trekken...

M.a.w.  alle kosten die in dit dossier reeds gemaakt werden zijn ‘onnodige kosten’!!!

Deze kosten, waaronder vooral, de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de hoorzittings- en communicatiekosten, enz... zijn dan ook “kosten op ’t sterfhuis” zoals men in de volksmond zegt!

Hieruit blijkt nog maar eens dat slechts één conclusie de juiste is.

De korte termijnvisie en ondoordachte beleidskeuzes van de VLD-SPA meerderheid, zadelen de Lebbeekse bevolking met meer kosten op!

We mogen in deze niet vergeten dat de belastingdruk in onze gemeente reeds met voorsprong bij de koplopers is in de regio!

Lebbeke heeft nood verandering...

N-VA Lebbeke is bereid die verandering aan te bieden...

N-VA Lebbeke stelt de KRACHT VAN VERANDERING ter beschikking van zijn dorpsgenoten...


Peter Huyck
N-VA Lebbeke

N-VA voorstel Vredesbos - Herdenking 100 Jaar Grooten Oorlog Lebbeke wordt gedeeltelijk gerealiseerd.

Volledige realisatie aangewezen.

4 september 1914

Op 4 september 1914 werden een aantal Lebbeken op gruwelijke wijze vermoord en een put die ze eerst zelf moesten delven.
De weide waar dit gebeurde, omzoomd door knotwilgen, N-VA Lebbeke wil deze weide omvormen tot een Vredesbos met herdenkingsmonument, ter nagedachtenis van de slachtoffers.


Dit initiatief ziet N-VA wij in het vooruitzicht van de herdenkingsactiviteiten naar aanleiding van het begin van 100 jaar WO I "den Grooten Oorlog".

Meerderheid keurt het voorstel af.

Dit voorstel werd door raadslid Goedele Uyttersprot op de gemeenteraad van Lebbeke van maart 2012 gebracht.

Het werd door de meerderheid afgewezen in bewoordingen die niets aan de verbeelding overlaten:

De burgemeester stelde dat de slachtoffers zich omkeren in hun graf en dat N-VA zich moest schamen een dergelijk voorstel te doen.
De burgemeester wil op de bewuste weide immers een KMO-zone aanleggen !!

Groeiende steun
Het N-VA voorstel krijgt ondertussen meer en meer steun en bijval: de VOS (Vereniging Vlaamse Oud-Strijders), nabestaanden van de slachtoffers,de buurtbewoners, eigenaars van de weide, twee ereburgers van Lebbeke, mensen begaan met het onroerend erfgoed, milieugroepen,…

De Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, heeft zich zopas (14.5.2012) in een advies uitgesproken om het Vredesbos/Vredespark gedeeltelijk te realiseren.
Van het geplande KMO-gebouw, op de weide waar de gruwelen zich voordeden, wordt een gedeelte afgenomen en een plaats voorzien voor een monumentje en groenvoorziening,

N-VA Lebbeke vraagt volledige realisatie Vredesbos.

Goedele Uyttersprot: in ons voorstel werd de volledige weide, die momenteel omgeven is door oude knotwilgen, als Vredesbos/Vredesweide aangezien.
Dit zou kunnen gecombineerd worden met bv het Geboortebos, waarbij elk in Lebbeke geboren kindje een boom krijgt.
Kan het symbolischer? De gruwelen van de oorlog tegenover de geboorte van nieuw leven?
In onze optiek zou dit plan ook een educatieve rol krijgen: een wandelpad, een herdenkingsmonument, groen,..en dat in een buurt met twee grote scholen, het OCMW,…
Bovendien staat de weide bekend als zeer moerassig en is een aangepaste beplanting de beste oplossing. Wij blijven dan ook bij ons oorspronkelijk voorstel.

N-VA is dan weer verrast dat het Schepencollege nu wel enigszins oor heeft naar dit initiatief, na de onbetamelijke afwijzing op de gemeenteraad.

Advies van de Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed:

N-VA vroeg advies aan de bevoegde diensten .
“….Het lokaal initiatief tot het inrichten van een herdenkingsweide of herdenkingsbos zou de historische locatie een bijkomende sociaal-culturele waarde geven, als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
De aaneensluitende rij van oude knotwilgen langsheen de zuid-westelijke perceelrand van de weide is te waarderen als biologisch waardevol element. (volgens de biologische waarderingskaart)

Onroerend Erfgoed pleit voor behoud van de knotwilgen.

Binnen de huidige visie van het RUP zou de bomenrij bewaard blijven en worden uitgebreid als lineair groen. Er is een noodzakelijke en verplichte buffer te voorzien tussen de lokale bedrijvenzone en de bewoning langsheen de Veldekensstraat.

Om het behoud van de knotwilgen te vrijwaren is een cirkelvormige beschermingszone voor wortels en takkengestel af te bakenen.

In die optie ware het beter om de gehele waterrijke weide of de beide onderzoekspercelen te bestemmen als bufferzone.

Mocht de realisatie van het project worden uitgevoerd, mede in het kader van de aanleg van een noodzakelijke bufferzone, dan suggereert Onroerend Erfgoed te opteren voor de aanleg van een herdenkingsweide, waarbij de symbolische boomaanplant wordt voorzien aan de randen van het perceel met behoud van een grasland (te maaien). Een herdenkingsmonument kan dan in het midden van het perceel worden geplaatst.

De Vlaamse regering ondersteunt initiatieven rond de herdenking van 100 jaar “Grooten Oorlog,”
De realisatie van een herdenkingsweide kan beschouwd worden als een mooi project, wanneer deze gedragen wordt door de ganse lokale gemeenschap.”
(schrijven dd 21.3.2012- Sonja Vanblaere-Administrateur-generaal Onroerend Erfgoed)

Voor N-VA Bestuur
Karel Uyttersprot