Lebbeke : Ook de gemeente moet de wet naleven !

Rotonde met Paard en Koe.


Of de koe en het paard op de rotonde Flor Hofmanslaan/Brusselsesteenweg tot kunst kan gecatalogeerd worden, laten we in het midden. Er zullen steeds voor- en tegenstanders zijn.

En wat “kunst” is, zal de N-VA zeker niet bepalen.

Wellicht hebt u vragen of de gemeente de wettelijke voorschriften heeft nageleefd?

Van burgers wordt verwacht dat zij de wetten respecteren en bij bouwwerken, constructies, inname van het openbaar domein, bepaalde procedures volgen. Ook een gemeente is gebonden aan regels, procedures en reglementen. Zij staan dus niet boven de wet!

Kunstwerken tentoonstellen kan men nu eenmaal niet overal, zeker niet op plaatsen die u niet toebehoren. De N47 is een gewestweg, eigendom van de Vlaamse Overheid.

De N-VA, bij monde van Raadslid André Segers, deed bij de Vlaamse overheid navraag, of er met betrekking tot de plaatsing van ‘het paard en de koe‘ op het rond punt, gelegen op de gewestweg N47 aan de kruising van Flor Hofmanslaan/Brusselsesteenweg, voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningen.

Na onderzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, blijkt dat er helemaal niets in orde is!

Het paard en de koe staan er volledig illegaal. Het gemeentebestuur werd hiervan op de hoogte gebracht, maar tot dusver werd hier niet op gereageerd.

Voor het plaatsen van de beelden werd de verplichte procedure niet gevolgd. Meer zelfs, het zou gaan over een persoonlijk initiatief van de heer F. Saeys.

Blijkbaar vindt het bestuur dat ze wel regels mogen opleggen aan de bewoners van Lebbeke, maar dat ze zelf de wet niet moeten toepassen.

N-VA onderzocht deze zaak enkel met een vraag naar de gevolgde procedure, via een schrijven aan de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.

Nog voor wij hierop een antwoord kregen, lazen wij in de pers dat het gemeentebestuur zelf deze zaak naar buiten bracht.

Merkwaardig.

Andre Segers
Gemeenteraadslid