Campagne

  
Op een brievenbus van een sympathisant in Lebbeke centrum.

Karel Uyttersprot legt klacht neer tegen onbekenden wegens vandalisme

Na het bekladden van borden van N-VA heeft Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en lijsttrekker N-VA Lebbeke, klacht neergelegd bij de lokale politie tegen onbekenden.

Affiches werden besmeurd en beschadigd en dienden vervangen te woorden.

Afgezien van de besmeuring van ons imago leiden deze beschadigingen ook tot oplopende kosten.

N-VA vraag dat de daders, in plaats van de borden te beschadigen om hun mening te verkondigen, in debat zouden treden over onze boodschap en ons programma .
Pas op deze wijze kan het komen tot een constructieve wisselwerking.

Wij stellen vast dat niet alleen N-VA hiervan het slachtoffer is maar dat ook andere partijen voorwerp zijn van graffiti en vandalisme.

Karel Uyttersprot
Lijsttrekker N-VA

15-09-2012 : 11de grote Spaghettizwier


Spaghettizwier: de medewerkers zijn er klaar voor !

Foto's Spaghettizwier affiches kandidaten

  
Spaghettizwier foto van de zaal: recordopkomst

Laatste Vredesfietseling en IJzerbedevaart; van Wieze tot Diksmuide

VREDESFIETSELING en IJZERBEDEVAART:Van Wieze tot Diksmuide

“De IJzerbedevaart:is in de eerste plaats een herdenking van het sneuvelen van frontsoldaten van ’14-‘18 en van alle slachtoffers van oorlog en geweld.”

De IJzerbedevaart is in zijn huidige vorm – de 85 ° bedevaart- aan zijn laatste editie toe op zondag 26 augustus.

De bedevaart zal in 2013 doorgaan volgens een nieuw concept en waarschijnlijk plaatsvinden op 11 november.

Zij is een  herdenking van alle oorlogsslachtoffers en van de gesneuvelde frontsoldaten van ’14-’18, die in erbarmelijke omstandigheden vochten onder volksvreemde bevelhebbers.

Maar is ook uitgegroeid tot de herdenking van al wie ten prooi viel of valt van oorlog en geweld.
Karel Uyttersprot :  “reeds van kindsbeen af trokken wij ieder jaar met gans het gezin, moeder, vader en 7 kinderen, naar Diksmuide. Het was een jaarlijkse vaste bedevaartdag waar we naar uitkeken, een ganse belevenis.

Ik denk dat het aantal keren dat ik deelnam tussen de 45 en de 50 moet liggen. Met een beetje weemoed kijk ik terug op het verloren gaan van deze traditie, maar ik kijk met belangstelling ook uit naar het alternatief voor deze herdenking op 11 november.”

Ieder jaar opnieuw is N-VA Lebbeke aanwezig op deze Bedevaart  te Diksmuide onder het motto “Nooit meer oorlog” en Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.
Voorafgaand aan de IJzerbedevaart trekken jongeren van de Voerstreek naar Diksmuide voor een “Vredesfietseling”.

Deze passeert ieder jaar in Wieze voor een gemeentelijke verfrissing in het Ontmoetingscentrum.
Foto: een van de  Vredesfietselingen ,vertrek te Wieze, vooraan N-VA raadslid Goedele Uyttersprot en zus Katelijne.


Jaarlijks is er een bloemenhulde te Diksmuide; Goedele draagt hier de krans van de Vlaamse Volksbeweging.

N-VA Lebbeke