N-VA bestuursleden St Maarten Denderbelle 11.11.2012

Bestuursleden N-VA staan op 11 november, Sint Maarten,  klaar om alle oudjes (+75 j) van Denderbelle te bezoeken en bezorgen hen een Sint-Maartenspeculoos. 

Sint Maarten van de N-VA kwam bij de oudjes in Denderbelle en bracht aan allen speculozen Sint.

Reeds vele jaren lang brengen N-VA bestuursleden een Sint Maartengeschenkje aan de oudjes in Denderbelle.

Deze traditie dateert van de tijd dat Jef Uyttersprot voorzitter was van de Volksunie in Belle en Anna De Cock secretaris, en gaat bijna 40 jaar terug in de tijd.

Karel op bezoek bij naamgenote Germaine Uyttersprot te Denderbelle. Germaine is 101 ! jaar. Zij is nog bijzonder goed, woont op de eerste verdieping van haar woning en doet nog dagelijks de trappen. Iedere zondags gaat zij eten bij een van haar dochters die ook alle zorg aan hun moeder besteden.