N-VA stelt "Kadobox Lebbeke" voor

Zaterdag 28 september  gaat voor de 26 ° maal de “Dag van de Klant door”, de dag van de Middenstand laat ons zeggen.

N-VA Lebbeke komt met een voorstel om de zelfstandige ondernemers een steuntje in de rug te geven.

De middenstand is een belangrijke steunpilaar in het dagelijkse leven .
Middenstanders bepalen een groot stuk het gezicht van de gemeente, zijn de pleisterplaats van vele sociale contacten, zij zijn de sponsors van de vele socio-economische activiteiten in de gemeente.

Jaarlijks geeft de gemeente en andere openbare diensten,  geschenken aan jubilarissen, laureaten in sport en cultuur, aan verdienstelijke Lebbekenaren of bezoekers van onze gemeente.
Ook bedrijven geven geschenken  aan verdienstelijke werknemers, personeelsleden die huwen of op pensioen gaan, aan kinderen een Sint-Maartensgeschenk,…


Daarnaast zijn er de vele Belle-, Lebbeke-, Wiezenaren die bij eindejaarsfeesten, feestdagen, verjaardagen,communiefeesten, jubileum, ... niet weten wat te kopen als geschenk.

De N-VA wil de samenwerking met  de lokale handelaars aanmoedigen en stimuleren.

Karel Uyttersprot : Het principe is eenvoudig. Iemand die een geschenk wil geven schaft een ‘Kadobox Lebbeke’ aan, deze bevat een lijst en een fiche van alle deelnemende handelszaken. Wie de kadobon krijgt kan in deze winkels terecht met zijn bon.
Dit kan een krantenabonnement zijn, een (korting) bon in een kledingszaak, bij een juwelier, voedingszaak,….
Zo heeft diegene die de bon krijgt de vrije keuze tussen tientallen handelszaken. Dit maakt het verschil met andere cadeaubons waar men aangewezen is om te gaan bij wie de bon werd aangeschaft door de schenker.

De boxen kunnen verschillen in waarde en variëren van bv 30 euro en 60 euro.

Raf De Wolf :Wij zijn met dit voorstel niet over een nacht ijs gegaan. Het werd afgetoetst met een aantal middenstanders en hun vertegenwoordigers.

De N-VA stelt de invoering  van de “Kadobox Lebbeke” dan ook  voor in een samenwerkingsverband tussen gemeente en de lokale handelaars met een waaier van aanbiedingen.
De Boxen zouden bv te koop worden aangeboden op het gemeentehuis, GC De Biekorf, de bibliotheek, het Sportcentrum, krantenwinkels, eventueel bij deelnemende handelaars..… .

Voor de praktische uitwerking heeft N-VA een dossier met modelbrieven, praktische afspraken, een modelbox,…

Dit punt werd geagendeerd op de gemeenteraad van 26.9.2013.

Algemene Principes en reglement kadobox Lebbeke ( Klik Hier )

Karel Uyttersprot, Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid 0497/522800
Raf De Wolf, Gemeenteraadslid, 0455205064

Schepencollege Lebbeke trakteerde zich op de Jumping te Wieze met een VIP arrangement van 453.75 € per persoon !

Elk jaar gaat er te Wieze een Jumping door . Het College van Burgemeester en Schepenen neemt op dit evenement een VIP tafel voor zichzelf.

Het Schepencollege van Lebbeke kreeg zopas de rekening voor haar deelname aan het VIP arrangement van de Jumping van eind 2012.

Totale factuur bedraagt 3 630 €, voor 8 personen, of 453.75 € ( of 18 304 BEF) per persoon !
Burgemeester en schepenen schoven op deze Jumping met belastingsgeld  aan, aan de rijke tafelen van spijs en drank.

Hiermee houdt het engagement van de gemeente trouwens niet op: naast dit VIP arrangement staat de gemeente ook in voor een aantal andere kosten, zoals veiligheid, politie, ter beschikking stelling materialen,…

Dit is volgens N-VA ongehoord;

André Segers, N-VA fractieleider Gemeenteraad: “Dit is een ware schande. In tijden waar iedereen moet inleveren, waar de gemeente een tekort heeft van 500 000 € in dit dienstjaar alleen al, en geen geld heeft voor een aantal andere prioriteiten, gooit ze het zuur verdienden geld van de belastingbetaler over de balk.
Dit wanbeheer kunnen wij niet accepteren.”

VLD noemt dit “besturen met visie”.

Burgemeester en schepenen verdienen , naast hun gewone job, een aardig centje bij.
Voor de burgemeester ligt dit vast op  5 290 €  per maand plus vakantiegeld en een eindejaarspremie .
De 6 schepenen krijgen 3 175 € per maand, dus x 12, eveneens te verhogen met een eindejaarspremie en vakantiegeld .
Voor wie hard werkt is daar niets op tegen, maar voor sommigen is het snel en gemakkelijk verdiend.
Wij stellen dan ook voor dat ze hogervermeld VIP arrangement betalen met hun vergoeding als burgemeester en schepen.

N-VA wenst paal en perk te stellen aan deze exorbitante uitgaven en wil dat er limieten gesteld worden aan bedragen voor VIP en andere arrangementen.

N-VA Bestuur Lebbeke – Denderbelle- Wieze