Gouverneur vraagt onmiddellijke aanleg parkeerplaats mindervaliden Hogeweg Lebbeke.

Gouverneur Briers vraagt burgemeester Saeys zich menselijk op te stellen.

In de Gemeenteraad van 28.5.2015 werd beslist om:


  • Het beurtelings parkeren in de Hogeweg op te heffen,
  • Het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van woning nr 34 voor een zwaar hulpbehoevende persoon.

Wegens het uitblijven van de uitvoering van dit besluit, ook na herhaalde vragen hieromtrent o.a. in de daaropvolgende gemeenteraden, diende N-VA gemeenteraadslid André Segers een klacht in bij gouverneur Briers.

De Gouverneur richt zich, na het gebruikelijke onderzoek,  in een schrijven d.d. 23.10.2015 in niet mis te verstane bewoordingen tot het Gemeentebestuur met het uitdrukkelijk verzoek niet te wachten met het aanbrengen van dit parkeervak tot de heraanleg van de Hogeweg( vermoedelijk voorzien voor midden 2016).

"Gelet op het feit dat mevrouw , voor wie de bewuste parkeerplaats bedoeld is, effectie zwaar hulpbehoevend is op het vlak van mobiliteit, en aangezien het aanleggen van een parkeervak voor mindervaliden slechts enkele kleine ingrepen behoeft, wil ik verzoeken hiermee niet te wachten tot de effectieve heraanleg van de Hogeweg".

Het aanbrengen van dit parkeervak is een zeer kleine ingreep – enkel wegmarkeringen en een verkeersbord - met een beperkt kostenplaatje.

André Segers: “Zeker met de winter voor de deur mag partijpolitiek in dit dossier geen enkele rol spelen maar telt het welzijn van elke burger. Zeker de zwakkeren in onze maatschappij moeten op onze hulp kunnen rekenen. De onwil van de burgemeester en arts, om dit gemeenteraadsbesluit uit te voeren, voor een hupbehoevende vrouw en rolstoelpatiënt  is onbegrijpelijk.

Wij  blijven aandringen op de onmiddellijke uitvoering !”

André Segers

Gemeenteraadslid