Lebbeke: N-VA dient klacht in tegen dubieuze aanwerving technisch assistent

Het  Schepencollege van Lebbeke ging over  tot de aanwerving van een  technisch assistent voor het Sportcentrum.

In een eerder Schepencollege werd beslist om gebruik te maken van de rangschikking van de geslaagde kandidaten voor het aanwervingsexamen van technisch assistent voor de Groendienst,
waarvoor de selectie eerder georganiseerd werd, gezien het over een vergelijkbaar functieprofiel gaat.

Nu blijkt dat deze rangschikking niet gerespecteerd werd en dat er iemand aangeworven is die helemaal niet op deze lijst van geslaagden voor komt.

André Segers, N-VA gemeenteraadslid: “Dat men besluit om de lijst van geslaagden voor een soortgelijke functie te gebruiken, om tijd en geld uit te sparen, kan ik begrijpen. Maar dat men dan vervolgens afwijkt van deze lijst en iemand aanwerft die helemaal niet geslaagd is voor de selectieproeven, kan voor mij niet door de beugel. Aanwervingen bij de gemeente zijn aan strikte regels gebonden en deze dienen te worden gerespecteerd. Wij dienden vorige maand, tegen deze aanwerving dan ook een klacht in bij de bevoegde provinciale overheden. ”

An Vervliet, N-VA fractieleider gemeenteraad: “Als oppositie kunnen wij het niet dulden dat de wetgeving niet gerespecteerd wordt. Bovendien komt men zelfs de eigen beslissing niet na.”

Bronnenmateriaal

In chronologische volgorde verwijzen graag naar de notulen van het College van burgemeester en schepenen waarop wij ons baseren om deze onregelmatigheid aan te klagen:

  • Schepencollege d.d. 20/11/2014: punt 7
  • Schepencollege d.d. 04/12/2014: punt 7 en punt 11
  • Schepencollege d.d. 11/12/2014: punt 5
  • Schepencollege d.d. 23/12/2014: punt 12 en punt 13
  • Schepencollege d.d. 22/01/2015: punt 28
N-VA Bestuur Lebbeke