N-VA Raadsleden bereiden zich voor op hun mandaat

Lebbeke – N-VA Lebbeke wil dat zijn raadsleden beslagen op het ijs komen en biedt elk van hen een opleiding aan.

“Naast een opleiding, georganiseerd door de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor nieuwe mandatarissen, werd ook een degelijk programma uitgewerkt door N-VA-nationaal. In deze opleidingen zitten alle elementen waar een mandataris mee te maken heeft en geconfronteerd wordt, evenals een reeks praktisch tips en concrete voorbeelden”, meldt N-VA fractieleider André Segers.

Raf De Wolf, raadslid: “Maar wij gaan een stuk verder dan het volgen van cursussen. Wij hebben ook een uitgewerkt plan om alle diensten van de gemeente beter te leren kennen en naar hen te luisteren zoals de politie en brandweer. Wij brachten een bezoek aan het Administratief Centrum, bezochten de Jeugddienst, de burgerlijke stand, de administratie, de rekendienst enzovoort. Binnenkort staan ook de sportinfrastructuur, de bib, de Biekorf, de gemeenteschool De Puzzel, de academie enzovoort op het programma. Zo kunnen wij ons een beter beeld vormen over de noden en verzuchtingen. Zo kunnen wij ook uitvoering geven aan ons programma.

Editie Dendermonde - 16 maart 2013

N-VA Lebbeke kiest nieuw bestuur - Fons Moereels wordt voorzitter

Op 1 maart kozen de leden, op een algemene ledenvergadering in ’t Toreken, een nieuw bestuur.
De heer Fons Moereels werd verkozen tot voorzitter , Dominique De Jonghe wordt ondervoorzitter.

Fons Moereels  neemt de fakkel over van André Segers.

André: voor mij was dit voorzitterschap een bijzonder boeiende periode waar ik met veel genoegen op terugkijk: de parlementsverkiezingen en de grote doorbraak van N-VA van juni 2010. Hier konden wij voor het eerst een verkozene in het federale parlement in de wacht slepen met Karel Uyttersprot. En uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 waarbij wij van 1 naar 8 zetels klimmen en 28.4 % van de kiezers achter ons programma kregen. Maar wees gerust, ik ga mij niet vervelen. Als fractieleider in de Gemeenteraad wil ik met onze ploeg wegen op het beleid, door enerzijds het uitoefenen van controle op de meerderheid en anderzijds door zelf constructieve voorstellen te formuleren, overeenkomstig ons programma.


De nieuwe voorzitter:

Fons Moereels, 61 jaar.

Getrouwd met Christel De Donder, OCMW raadslid voor N-VA in Lebbeke, en dochter van Victor De Donder.

Reeds actief in de Vlaamse beweging in Aalst sinds 1974, maar sinds 8 jaar wonend in Lebbeke.

Fons Moereels: Mijn kandidatuur als voorzitter van NVA Lebbeke was dan ook een logische keuze. Ik wil mijn ervaring en overtuiging delen met een fantastisch team. Elke uitdaging willen we aangaan.

Ben ook lid van de Dender Lions, een instelling die zijn opbrengsten schenkt aan prachtige initiatieven. Een van deze initiatieven was de borstkliniek van Dendermonde, onder leiding van Dokter De Cloedt en Dokter Romarick.

Fons heeft 34 jaar les gegeven in de hotelschool van Aalst, nu Technigo. Momenteel is hij zaakvoerder van Momentum Events, een caiteringbedrijf en orginisator van feesten.

Fons over zijn professionele ervaring: Door beide functies te combineren heb ik leerlingen kunnen opleiden tot vaktechnische specialisten, rekening houdend met hun talenten, en heb nooit de voeling verloren met het bedrijfsleven

Ik heb enorme interesse in kunst en volg dan ook een opleiding aan de academie.

Ondervoorzitter:

Dominique De Jonge, 37 jaar, wonende in Wieze en gehuwd met Annick Van de Voorde.

Samen hebben wij 2 dochters, Caro en Elise.

Dominique : Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de verkiezingslijst voor NVA, mede door het aantal voorkeurstemmen heeft mij dit dan ook gemotiveerd om mij kandidaat te stellen als ondervoorzitter voor het lokale bestuur. Gesteund door een sterke en getalenteerde groep zal ik samen met hen de komende jaren onze ambities uitbouwen.

Zelf heb ik als zelfstandig ondernemer in Lebbeke verschillende jaren de frituur aan ’t station uitgebaat.

Momenteel werk ik als “account manager” voor een installateur van grootkeukens zowel in de profit - en non profit sector.

Het behoud van het Vlaams karakter in Lebbeke – Wieze - Denderbelle en de uitbouw van onze lokale economie daar sta ik voor!

Andere verkozen bestuursleden:

Alfons Van Nieuwenhuyzen, Bea Van Damme, Duncan Braeckevelt, Eddy Van Nuffel, Erik De Smedt, Frederik Ringoot – voorzitter Jong N-VA Lebbeke, Hilde Pauwels, Hubert Bosman, Jan Van Biesen, Leo Callaert, Luc Depreitere en Pieter Paul Moens.
De mandatarissen van gemeente- en ocmw-raad maken ambtshalve deel uit van het bestuur.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Jong N-VA Lebbeke stelt jeugdinfogids voor op de jeugdraad van Lebbeke

Jong N-VA Lebbeke heeft zaterdagmorgen op de jeugdraad een voorstel ingediend. Onder het motto: “goede ideeën moeten verspreid worden”, stellen ze voor om naar Opwijks voorbeeld (zie Bijlage) de jeugd een handige gids te verschaffen, waarin de trekpleisters voor de jongeren in kaart worden gebracht.

Zowel cafés, fuifzalen, als speelterreinen en dergelijke, zullen in een handige folder terug te vinden zijn. Op die manier wordt een duidelijk, aantrekkelijk overzicht geboden van wat in de eigen gemeente te beleven valt. Een beter gekend aanbod, wordt namelijk ook meer aangewend.

Met dit voorstel wil Jong N-VA Lebbeke de Lebbeekse middenstand en de jongeren dichter tot elkaar brengen. Ideeën aandragen vanuit de oppositie, een voorbeeld van de verantwoordelijkheidszin van (jong) N-VA.
Jong N-VA Lebbeke
lebbeke@jongnva.be

Lebbeke GR 28.2.2013 Verkoop van BMW die reeds lang verkocht was...

Beste Persmedewerker,

Op de gemeenteraad van Lebbeke dd 31.1.2013 stond de verkoop van een BMW 728 geagendeerd.
De Gemeenteraad stemde hiermee in en bepaalde dat de wagen te koop zou worden aangeboden op de website van de gemeente en in het maandblad Kramiek.
Tot onze consternatie stelden wij nadien vast dat de wagen reeds lang verkocht was, met name op 13.12.2012.

Raadslid Raf De Wolf kwam hieromtrent tussen op de GR van 28.2.2013 en bracht deze onverkwikkelijke zaak aan het licht, waarbij de ganse gemeenteraad door de burgemeester werd voorgelogen.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze
 Geachte Voorzitter en raadsleden,

Graag was ik nog even teruggekomen op het agendapunt nummer 9 op de gemeenteraad van 31/01 nml. De verkoop van een BMW728.
Bij de omschrijving van dit agendapunt werd er gevraagd om de toestemming te geven voor de verkoop van deze wagen.
Op de zitting van 31/01 werd er besproken om dit in de Kramiek te laten verschijnen en op de website van de gemeente en dat de verkoop zou geschieden aan de hoogst biedende.

Na enig onderzoek is nu gebleken dat deze wagen reeds op 13/12/2012 verkocht is voor de prijs van €400.
Onze vraag is uiteraard hoe het mogelijk kan zijn dat het college van Burgemeester en Schepenen een punt agenderen dat alreeds beklonken is.

Wij kunnen hier met onze fractie maar 2 redenen voor terugvinden en deze zijn

  • Oftewel dat jullie geen weet hadden van deze verkoop
  • Oftewel jullie dit wel degelijk wisten, maar dit niet wenste te vermelden om zo in regel te kunnen zijn.

Over de eerste reden heb ik mijn twijfels aangezien dit punt alreeds 2X op het schepencollege is geweest nml. 27/09/12 en 21/06/12.
Van een college dat beweerd in “bekwame handen” te zijn, zou je toch mogen verwachten dat zij hun dossiers door en door kennen. Wat hier uiteraard niet het geval is.

Indien het college wel degelijk weet had van de verkoop, dan vinden wij het ongezien dat jullie een punt agenderen dat vals blijkt te zijn.

De N-VA fractie rekent er dan ook op dat het college in de toekomst ofwel eerst hun dossiers ten gronde bespreekt om het dan op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en ons niet te belasten met valse of onjuiste agendapunten.

De Wolf Raf
N-VA Gemeenteraadslid