N-VA Lebbeke kiest nieuw bestuur - Fons Moereels wordt voorzitter

Op 1 maart kozen de leden, op een algemene ledenvergadering in ’t Toreken, een nieuw bestuur.
De heer Fons Moereels werd verkozen tot voorzitter , Dominique De Jonghe wordt ondervoorzitter.

Fons Moereels  neemt de fakkel over van André Segers.

André: voor mij was dit voorzitterschap een bijzonder boeiende periode waar ik met veel genoegen op terugkijk: de parlementsverkiezingen en de grote doorbraak van N-VA van juni 2010. Hier konden wij voor het eerst een verkozene in het federale parlement in de wacht slepen met Karel Uyttersprot. En uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 waarbij wij van 1 naar 8 zetels klimmen en 28.4 % van de kiezers achter ons programma kregen. Maar wees gerust, ik ga mij niet vervelen. Als fractieleider in de Gemeenteraad wil ik met onze ploeg wegen op het beleid, door enerzijds het uitoefenen van controle op de meerderheid en anderzijds door zelf constructieve voorstellen te formuleren, overeenkomstig ons programma.


De nieuwe voorzitter:

Fons Moereels, 61 jaar.

Getrouwd met Christel De Donder, OCMW raadslid voor N-VA in Lebbeke, en dochter van Victor De Donder.

Reeds actief in de Vlaamse beweging in Aalst sinds 1974, maar sinds 8 jaar wonend in Lebbeke.

Fons Moereels: Mijn kandidatuur als voorzitter van NVA Lebbeke was dan ook een logische keuze. Ik wil mijn ervaring en overtuiging delen met een fantastisch team. Elke uitdaging willen we aangaan.

Ben ook lid van de Dender Lions, een instelling die zijn opbrengsten schenkt aan prachtige initiatieven. Een van deze initiatieven was de borstkliniek van Dendermonde, onder leiding van Dokter De Cloedt en Dokter Romarick.

Fons heeft 34 jaar les gegeven in de hotelschool van Aalst, nu Technigo. Momenteel is hij zaakvoerder van Momentum Events, een caiteringbedrijf en orginisator van feesten.

Fons over zijn professionele ervaring: Door beide functies te combineren heb ik leerlingen kunnen opleiden tot vaktechnische specialisten, rekening houdend met hun talenten, en heb nooit de voeling verloren met het bedrijfsleven

Ik heb enorme interesse in kunst en volg dan ook een opleiding aan de academie.

Ondervoorzitter:

Dominique De Jonge, 37 jaar, wonende in Wieze en gehuwd met Annick Van de Voorde.

Samen hebben wij 2 dochters, Caro en Elise.

Dominique : Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond ik op de verkiezingslijst voor NVA, mede door het aantal voorkeurstemmen heeft mij dit dan ook gemotiveerd om mij kandidaat te stellen als ondervoorzitter voor het lokale bestuur. Gesteund door een sterke en getalenteerde groep zal ik samen met hen de komende jaren onze ambities uitbouwen.

Zelf heb ik als zelfstandig ondernemer in Lebbeke verschillende jaren de frituur aan ’t station uitgebaat.

Momenteel werk ik als “account manager” voor een installateur van grootkeukens zowel in de profit - en non profit sector.

Het behoud van het Vlaams karakter in Lebbeke – Wieze - Denderbelle en de uitbouw van onze lokale economie daar sta ik voor!

Andere verkozen bestuursleden:

Alfons Van Nieuwenhuyzen, Bea Van Damme, Duncan Braeckevelt, Eddy Van Nuffel, Erik De Smedt, Frederik Ringoot – voorzitter Jong N-VA Lebbeke, Hilde Pauwels, Hubert Bosman, Jan Van Biesen, Leo Callaert, Luc Depreitere en Pieter Paul Moens.
De mandatarissen van gemeente- en ocmw-raad maken ambtshalve deel uit van het bestuur.

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

0 reacties:

Een reactie posten