Onderhoud speelterreinen Lebbeke en verkeersborden

Betreft: Onderhoud speelterreinen Lebbeke

Zoals u ongetwijfeld weet zet N-VA Lebbeke zich reeds geruime tijd in voor een beter onderhoud van de speelterreinen en van de randinformatie hieromtrent, zoals verkeersborden, signalisatie...

In oktober werd de slechte situatie van deze speelterreinen op een persconferentie in beeld gebracht via een fotomontage van Els Sinnaeve, N-VA OCMW raadslid, en Pieter Paul Moens van Jong N-VA.

Hiermee onderstreep N-VA de dat er dringend nood was aan een beter onderhoud, betere en meer speeltoestellen, een beter veiligheid,…

Door raadslid Goedele Uyttersprot werd dit in de gemeenteraad aan bod gebracht en werd een planmatige aanpak gevraagd, gekoppeld aan een noodzakelijk budget..

Met genoegen stellen wij nu vast dat deze actie een begin van resultaat oplevert.

Els Sinnaeve :” deze week was ik er tot mijn genoegen getuige van hoe het gemeentepersoneel bezig was met het onderhoud van de verkeersborden aan het Meysveld .

Zij gaven ook het speelterrein een grondige beurt . Het riet werd gesnoeid en men is bezig met een opknapbeurt . Dit moet ons inziens het begin zijn van een grondigere aanpak.

De omheining van de waterpartij voldoet immers niet en moet veiliger worden. De afsluiting moet bescherming bieden aan de spelende kinderen, wat nu zeker niet het geval is.

Wij dringen ook aan op nieuwe en betere speeltuigen.

Hopelijks is dit het begin van een nieuwe aanpak, zoals wij reeds lang bepleiten voor alle speelterreinen in Lebbeke, Belle en Wieze.

Maar wij zijn alleszins verheugd dat onze actie al een begin van resultaat oplevert, maar de klus is zeker nog niet geklaard !”

Voor het N-VA bestuur,
André Segers
Voorzitter

N-VA Communicatie:
Karel Uyttersprot
0497/522 800 begin_of_the_skype_highlighting 0497/522 800 end_of_the_skype_highlighting

Nieuw N-VA bestuur arrondissement Dendermonde

De N-VA leden uit het arrondissement Dendermonde verkozen een nieuw bestuur voor de periode van 3 jaar. Deze verkiezingen, die doorgingen in Gasthof ’t Vaderland te Dendermonde, konden rekenen op een bijzonder grote belangstelling. Tot voorzitter werd de heer Hugo De Mol (Lebbeke) verkozen. Hij was tot voor kort de voorzitter van de afdeling Lebbeke, waar hij ook zetelt in de OCMW-raad.

Ondervoorzitter is de heer Dimitri Van Hoey (Baasrode), actief in de social-profit sector. Secretaris is de heer Bart Nobels (Dendermonde) die dit mandaat ook in de vorige bestuursperiode uitoefende.

Naast voorzitter en secretaris zullen ook de heren Eric Scheire, uittredend arrondissementeel voorzitter en voorzitter in Wichelen, en Cedric De Bruyckere (Dendermonde) de regio vertegenwoordigen in de partijraad te Brussel, samen met de parlementsleden Miranda van Eetvelde (Zele) en Karel Uyttersprot (Lebbeke).

Daarnaast werden volgende bestuursleden verkozen : Hilde Baeck (Buggenhout), Leonora Beerens en Fanny Pauwels uit Wetteren, Marnick De Wilde en Marc Van Driessche uit Berlare, Annemie Demuyt en Ingrid Michem uit Dendermonde. Jong N-VA wordt vertegenwoordigd door Laurent Mariën.


Het bestuur bestaat in totaal uit 6 vrouwen en 9 mannen. Er is ruimte voor bijkomende coöptatie van oa vertegenwoordigers uit de gemeenten die nog niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur: Hamme, Laarne en Waasmunster.

Vlnr . Siegfried Bracke, Miranda Van Eetvelde, Marc Van Driessche, Karel Uyttersprot, Marnic De Wilde, Fanny Pauwels, Leonora Beerens, Annemie Demuyt, Ingrid Michem, Dimitri Van Hoey, Hugo De Mol, Hilde Baeck, Bart Nobels en Laurent Mariën.