Reactie N-VA Lebbeke op persbericht traplift Gemeentehuis Lebbeke

Via een krantenartikel verneemt de N-VA Afdeling Denderbelle - Lebbeke - Wieze dat het College van Burgemeester & Schepenen van Lebbeke besloten heeft om een traplift te laten installeren in het Gemeentehuis. Deze traplift moet toelaten dat minder mobiele mensen de raadszaal kunnen bereiken om de debatten in de gemeenteraad te kunnen volgen, wat tot op heden niet mogelijk is .

We zijn verheugd dat de interpellatie van André Segers, fractievoorzitter van de N-VA, die op de zitting van 28 maart 2013 dit probleem aankaartte, op zo'n korte termijn een positief gevolg heeft gekregen. Deze nieuwe voorziening is de uitgave van 3.500 Euro dubbel en dik waard.

Het bewijs is nogmaals geleverd dat een positieve oppositie zijn vruchten afwerpt.

De N-VA fractie zal zijn inspanningen om het beleid van de gemeente in de richting van een betere dienstverlening te sturen, onverdroten verder zetten.

Dominique De Jonge,
Ondervoorzitter N-VA Denderbelle - Lebbeke - Wieze