Jeugd en talent op N-VA lijst in Lebbeke

N-VA Lebbeke pakt uit met een aantal  jonge, bekwame kandidaten op haar lijst. Op vlak van jongeren wensen wij ons enerzijds te richten op de studerende jeugd door te focussen op een goed fuifbeleid en voorzieningen voor deze leeftijdsgroep.

Anderzijds richten wij ons op de problematieken die jonge gezinnen nauw aan het hart liggen: voldoende kinderopvang, betaalbaar wonen, verkeersveiligheid…

Een overzicht van onze jonge kandidaten en hun interesses:


Frederik Ringoot, 22 jaar, laatstejaarsstudent Rechten aan de Universiteit Gent. Hij liep school aan de VBS te Lebbeke en aan het H.Maagdcollege te Dendermonde. Frederik is actief in de speelpleinwerking Kulderzipken van Lebbeke, speelt minivoetbal en is ex-speler van Rapide Lebbeke.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar jeugdwerking, cultuur  en sport.
Hij is de’ benjamin’ van de N-VA lijst

An Vervliet, 29 jaar, licentiate Geschiedenis, werkzaam in het federaal parlement, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke en secretaris van N-VA Lebbeke. Zij zetelt tevens in de Nationale Raad van Jong N-VA, de partijraad van jongeren. An was vroeger lid van meisjeschiro Sonneveld en zetelt reeds enkele jaren voor Jong N-VA in de Jeugdraad.

Naast de jeugdproblematiek gaat haar belangstelling vooral uit naar milieu, mobiliteit en betaalbaar wonen.

Duncan Braeckevelt, 31 jaar, licentiaat Criminologie en Media en Communicatie, werkt als fractiemedewerker voor N-VA in het Vlaams parlement waar hij zich onder meer bezig houdt met cultuur, jeugd en onroerend erfgoed. Voorheen was hij raadgever media op het kabinet van Geert Bourgeois.

In zijn vrije tijd gaat Duncan graag fietsen en houdt hij zich als jonge vader vooral bezig met zijn twee jonge zoontjes.

Zijn interesses gaan vooral uit naar cultuur, jeugd, onroerend erfgoed en voldoende kinderopvang. Als wielerliefhebber is hij tevens begaan met mobiliteit en de zwakke weggebruiker. Als inwoner van de Klein-Antwerpenstraat ligt ook de waterproblematiek hem nauw aan het hart.

Goedele Uyttersprot, 31 jaar, advocaat, zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad voor N-VA. Zij is steeds actief geweest bij Chiro Sonneveld en zit nu bij de oud-leidingbond. Goedele is moeder van 2 jonge kinderen (Zeger is 4 en Isolde 2).

Goedele voelt een grote betrokkenheid betreffende gezinsbeleid en de herwaardering van de deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft Goedele aan den lijve ondervonden wat er in Lebbeke allemaal nog dient veranderd en verbeterd te worden. Er is in Lebbeke nog veel werk aan de winkel!

 Met deze jonge kandidaten wil N-VA niet alleen de aandacht vestigen op de jongerenproblematiek, jonge gezinnen, kinderopvang en jeugdbeleid, maar tevens de continuïteit en werking van N-VA Lebbeke garanderen.

N-VA bestuur Lebbeke

0 reacties:

Een reactie posten