RUP SOLLEVELD : N-VA hekelt kortzichtig beleid

N-VA Lebbeke vernam uit goedgeplaatste bron dat de huidige beleidsploeg zijn plannen voor de ontwikkeling van RUP Solleveld opbergt en tot nader order in de diepvries stopt.

Zoals voldoende duidelijk bleek uit de, enige tijd geleden, georganiseerde hoorzitting had de huidige beleidsploeg dit dossier niet goed voorbereid en volkomen fout ingeschat.

Dit leidde dan ook tot grote weerstand van betrokken inwoners. Allicht uit verkiezingsvrees heeft de huidige beleidsploeg dan ook de ‘moedige’ beslissing genomen om dit dossier terug te trekken...

M.a.w.  alle kosten die in dit dossier reeds gemaakt werden zijn ‘onnodige kosten’!!!

Deze kosten, waaronder vooral, de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de hoorzittings- en communicatiekosten, enz... zijn dan ook “kosten op ’t sterfhuis” zoals men in de volksmond zegt!

Hieruit blijkt nog maar eens dat slechts één conclusie de juiste is.

De korte termijnvisie en ondoordachte beleidskeuzes van de VLD-SPA meerderheid, zadelen de Lebbeekse bevolking met meer kosten op!

We mogen in deze niet vergeten dat de belastingdruk in onze gemeente reeds met voorsprong bij de koplopers is in de regio!

Lebbeke heeft nood verandering...

N-VA Lebbeke is bereid die verandering aan te bieden...

N-VA Lebbeke stelt de KRACHT VAN VERANDERING ter beschikking van zijn dorpsgenoten...


Peter Huyck
N-VA Lebbeke

0 reacties:

Een reactie posten