Historisch pand ’t Oud Gemeentehuis Wieze wordt verkocht

N-VA Wieze/Lebbeke wenst dringend een duurzame oplossing..

Wieze beschikt over een van de mooiste dorpskernen uit een verre omtrek.

Naast de pas gerenoveerde St Salvatorkerk staan er ook een aantal burgerwoningen die getuigen zijn van het economisch verleden van Wieze.

Een van de meest authentieke gebouwen is echter ‘t Oud Gemeentehuis, voormalig café en oa vele jaren het repetitielokaal van de Koninklijke Harmonie van Wieze.

De heer en mevrouw Karel en Erna De Wolf waren de laatste uitbaters, zij verlieten ’t Oud Gemeentehuis in oktober 2009.

Ondertussen staat het te verkommeren.Zowel het Dorpsgezicht als ’t Oud Gemeentehuis zijn beschermde gebouwen.

N-VA klaagt dit verval reeds maanden aan (cfr oa ’t Wielebelleke van september 2010) en vraagt een oplossing.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger: Wij namen contact met de NV Diepensteyn, beter bekend als Brouwerij Palm en eigenaar van het gebouw met de vraag naar de bestemming van dit pand..

NV Diepensteyn vertelde dat zij de gemeente Lebbeke een plan hadden voorgesteld voor renovatie en herbestemming maar dat de gemeente geen belangstelling toonde.

Wij pleegden ook overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed evenals met de bevoegde minister voor Monumenten en Landschappen, de heer Geert Bourgeois .

Samen met de eigenaar, Diepensteyn, werd nagegaan welke de mogelijkheden van betoelaging zijn vanuit de Vlaamse Overheid en eventuele aanvullende mogelijkheden van de provincie.

N-VA- voorstel: Wieze beschikt over een prachtige dorpskern, met een aantal uitstekende Horeca-zaken en voldoende parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving.

Laat dit een toeristische troef zijn, bv als belangrijk vertrekpunt in het Fietsen-knooppunten-netwerk of voor dagrecreatie.

’t Oud Gemeentehuis zou dan bv een thema-taverne/café kunnen worden met het accent op de drie producten waar Wieze sterk in is/was: Bier-Chocolade en Bloemen.

Een ander gedeelte van ’t Oud Gemeentehuis zou kunnen omgevormd worden voor handelsruimte, bv bloemenzaak, geschenken, chocoladeboetiek,….

Dit voorstel werd door de NV Diepensteyn onderzocht op zijn commerciële haalbaarheid de conclusie is evenwel negatief : voor ’t Oud Gemeentehuis zal een koper gezocht worden.

Sinds de laatste bewoners het pand verlieten is staat van het gebouw alleen maar slechter geworden. De eigenaars hebben beloofd om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren.

Hoe langer het gebouw leeg staat en niet grondig hersteld wordt, hoe meer de kosten van renovatie zullen oplopen.

Wij dringen er bij de bevoegde overheden dan ook op aan om de nodige stappen te ondernemen om aan deze toestand een einde te maken:

De Inspectiediensten van Onroerend Erfgoed dienen een proces-verbaal van verwaarlozing op te maken over de slechte toestand .

De Gemeente Lebbeke moet de nodige maatregelen treffen tegen deze leegstand van dit historisch en beschermd gebouw, en moet de nodige herstellingswerken bevelen om de veiligheid te waarborgen.
Van de NV Diepensteyn verwachten wij dat zij haar verantwoordelijkheid neemt tot herstel en tot het zoeken naar een duurzame oplossing.

Het is niet aanvaardbaar dat zij een dergelijk pand laten verwaarlozen en nadien te koop aanbieden, de kosten lopen ondertussen torenhoog op.

Karel Uyttersprot: dit is een dossier dat in Wieze zeer sterk leeft. Een Wiezenaar is , terecht, fier op zijn dorp en zijn dorpskern. Het kan niet dat deze toestand nog lang duurt. De Vlaamse Overheid en de Proincie voorzien ruime middelen om de herstellingswerken te betoelagen. Wij vragen dat ook de gemeente Lebbeke en de eigenaar hun verantwoordelijkheid nemen om tot een oplossing te komen. Want ook al wordt het pand verkocht, dan nog zullen de verschillende partijen moeten gaan samenzitten en samenwerken.

De heer Rik Vermeir, voorvechter voor het behoud van ’t Oud Gemeentehuis en van het historisch erfgoed van Wieze, organiseert op 19 juni naar aanleiding van Rita Kermis, samen met een aantal medestanders, een wandeling door Wieze.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

0 reacties:

Een reactie posten