N-VA Lebbeke stelt "Bewonerskaart" voor

Verbouwingskaart - Tijdelijke bewoningskaart bij verbouwingen ( gekoppeld aan toegang tot containerpark indien je niet woonachtig bent te Lebbeke)

N-VA Lebbeke pleit voor de mogelijkheid tot een parkeerkaart voor mensen die een huis verbouwen gelegen bv in een blauwe zone.

Momenteel kan een Bewonerskaart enkel aangevraagd worden indien je domicilie staat waar de bewuste blauwe zone van toepassing is.

Bij grondige verbouwingen is dit niet mogelijk, gezien het huis nog niet bewoond is. Indien je in je woning wil werken is dit vervelend, als je van 's morgens tot 's avonds bezig bent of als je met een aanhangwagen werkt om materiaal af te voeren. Je parkeren net buiten de blauwe zone is in dit laatste geval absoluut geen optie. De Verbouwingskaart zou betrekking hebben op de woning zelf. Idealiter is de kaart dan ook niet gekoppeld aan één nummerplaat, gezien verschillende wagens ingezet kunnen worden: een gepensioneerde ouder die helpt bij de werken, een vriend die zijn wagen met aanhangwagen ter beschikking stelt voor het vervoer van het afval, …

Dezelfde kaart zou naast de functie van parkeerkaart ook als toegangskaart voor het containerpark kunnen gelden. Indien de verbouwers niet gedomicilieerd zijn in Lebbeke, hebben zij immers geen toegang tot het containerpark van de gemeente. Wij menen, dat gezien de verbouwingen op het grondgebied van de gemeente plaats hebben, de verbouwers in de mogelijk dienen te zijn om gebruik te maken van het containerpark van deze gemeente, zeker wanneer zij de intentie hebben om zich daar nadien te vestigen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met hun afval ettelijke gemeentes verder dienen te rijden om toegang te hebben tot een containerpark.

De looptijd van deze kaarten hoeft niet per definitie 1 jaar te zijn, zoals bij een bewonerskaart het geval is. Men zou ze per maand, of bv per 6 maand kunnen aanvragen,eventueel verlengbaar, afhankelijk van de omvang en de planning van de verbouwingswerken. De verbouwingskaart kan dan nadien omgezet worden in een bewonerskaart, in het geval je domicilie verplaatst wordt tijdens de looptijd van de verbouwingskaart.

Jammer genoeg gaat de meerderheid van VLD – “Spirit-SLP-De Ploeg” en SPA niet in op dit concreet voorstel dat voor heel wat nieuwe bewoners en verbouwers een goede oplossing zou zijn.”

Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid
0479 37 69 91

0 reacties:

Een reactie posten