N-VA wil meer vrouwen in Autonoom Gemeentebedrijf

Oppositiepartij N-VA vindt dat er te weinig vrouwen in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Lebbeke zetelen. Raadsleden An Vervliet en Raf De Wolf hebben daarover een brief geschreven naar het schepencollege. Daarin wijzen zij er op dat bij de verkiezing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf de verhouding man-vrouw niet gerespecteerd wordt.

 "Wettelijk is bepaald dat in de Raad van Bestuur van het AGB maximaal 2/3 personen van hetzelfde geslacht mogen zetelen", klinkt het. "Voor een raad van twaalf leden is dat dus 8 op 4. Maar in Lebbeke ligt de verhouding met negen mannen en drie vrouwen anders.

N-VA vaardigde nochtans een gelijke verhouding van mannen en vrouwen af, meer dan nodig. Sp.a-spirit, CD&V en Vlaams Belang kunnen gezien hun verkozenen niet meer vrouwen afvaardigen. Open Vld heeft wel nog vrouwelijke gemeenteraadsleden en levert te weinig vrouwen af. We dringen er op aan dat Open Vld nog een vrouw afvaardigt, zodat het AGB in regel is met de wetgeving." (DND)

Nele Dooms - HLN - 22 februari 2013

0 reacties:

Een reactie posten