Station Heizijde fietsenstalling en parking : geen oor voor verbetering.

Minister Labille, PS, bevoegd voor Overheidsbedrijven- NMBS- heeft weinig belangstelling voor Station en parking Heizijde.

Op een vraag van Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, om de parking en fietsenstalling een opknapbeurt te geven om zo de buurt een betere aanblik te geven had minister J.P. Labille geen oren.
Deze tussenkomst kwam er op vraag van een aantal spoorweggebruikers uit Heizijde, die pleiten voor een herwaardering van de halte en de omgeving.

(Minister J.P Labille is een in Vlaanderen totaal onbekende politieker komt uit het Luikse, was actief in de socialistische mutualiteit maar, ziet geen verderzetting van zijn poltikeke carriere meer na 2014 (Wikipedia).

Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiƫn, belast met Ambtenarenzaken, over "het station van Heizijde" (nr. 17703)

19.01 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, Heizijde is een wijk in de gemeente
Lebbeke en heeft een oud, pittoresk stationnetje dat geklasseerd is, dacht ik.
Het is nog altijd een vrij belangrijke halte op lijn 60, maar het station en de parking liggen er slecht bij.
Het stationsgebouw wordt niet meer als dusdanig door de NMBS gebruikt, maar het Rode Kruis heeft hier haar lokalen.
De parking is deels een werf en deels een opslagplaats van spoormateriaal. Dit geeft de buurt en de treinreizigers geen goed gevoel en het is een vrij verwaarloosde omgeving.
Wij zijn dan ook van oordeel dat een leuke omgeving, een mooi stationsgebouw met en goede parking en een goede fietsenstalling deze deelgemeente een betere aanblik zou geven.
Mijnheer de minister, welke plannen zijn er met het stationsgebouw, de parking en de fietsenstalling van Heizijde?

19.02 Minister Jean-Pascal Labille : Mijnheer de voorzitter, de NMBS-groep meldt mij dat het voormalig stationsgebouw van Heizijde op 9 september 2004 werd verkocht aan de gemeente Lebbeke. Momenteel is niet voorzien in werken voor een vernieuwing van de parking te Lebbeke.
De materialen die zijn gestapeld op de parking die vroeger dienst deed als goederenkoer, werden
ondertussen verwijderd.

19.03 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, het is jammer dat de parking niet als parking zal worden geherwaardeerd. Ik neem daar nota van.

0 reacties:

Een reactie posten