Verkoop van de pastorij van Denderbelle

Verkoop van de pastorij van Denderbelle:

 Nu de pastorij van Denderbelle een nieuwe bestemming krijgt pleit de N-VA voor behoud en herstel van het gebouw door de nieuwe eigenaar.


De pastorij van Denderbelle is een zeer waardevol gebouw, waarvan er reeds sprake was in 1572 .

Zij dateert in haar huidige vorm  van 1864 en is dus bijna 150 jaar oud, en eigendom van de gemeente.

Sinds het vertrek van de laatste pastoor van Denderbelle, de heer Johan Van Daele staat dit gebouw leeg.

Na vrijgave door het bisdom Gent, kan de gemeente het renoveren voor eigen diensten, of wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort, overgaan tot de verkoop.

Karel Uyttersprot, geboren en getogen Bellenaar waar zijn vader koster was, woonde vele jaren naast de pastorij : Dit gebouw, waarschijnlijk een van de mooiste van Belle, mag niet verdwijnen. Het domein heeft een mooie toegangsdreef, een mooie tuin met uitzicht op de meersen van Belle, ruimte voor een mooi terras, parkeergelegenheid,..

Als de gemeente overgaat tot de verkoop moet zij bedingen dat de pastorij niet mag afgebroken worden, maar dat de koper en zijn rechtsopvolgers het gebouw moeten bewaren en renoveren.

N-VA Denderbelle-Lebbeke –Wieze pleit voor het behoud en een grondige renovatie van het gebouw, eventueel na verkoop en met een andere bestemming.

Dit kan een private bestemming zijn of de omvorming tot een horeca-zaak, restaurant, taverne, B&B…..

N-VA is dan ook van oordeel dat dit past in een grondige herinrichting van het Dorp van Denderbelle  .

Wij zien dit geheel ook als een schakel in een toeristisch circuit voor dag- en fietstoerisme.

Bijlage: archeologische beschrijving van het pand
                                       
Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Lebbeke

0 reacties:

Een reactie posten