Aanschaf en gebruik van opnameapparatuur voor de commissies en gemeenteraad

Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet wens ik het volgende punt toe te voegen aan de Agenda van de gemeenteraad: Aanschaf en gebruik van opnameapparatuur voor de commissies en gemeenteraad.

Toelichting :

Met het oog op een juiste verslaggeving en de daaruit voortvloeiende verdere afhandeling van de dossiers is het van groot belang dat de gemeentesecretaris het verloop van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies nauwgezet kan volgen en reconstrueren.
Omdat het verloop van de debatten niet altijd toelaat om alles nauwgezet te noteren zal het gebruik van opnameapparatuur tijdens de zittingen van de gemeenteraadscommissies en gemeenteraad de efficiëntie, de effectiviteit en het werkcomfort verhogen.
Deze werkmethode is al in meerdere gemeenten in gebruik en de ervaringen zijn positief.

Voorstel van beslissing :

De gemeenteraad beslist tot de aanschaf en gebruik van eenvoudige opnameapparatuur tijdens de commissies en gemeenteraad en hiertoe het nodige budget te voorzien.

Resultaat : 
Dit voorstel werd afgewezen door de meerderheid.

Hoogachtend,
Voor de N-VA fractie,
André Segers


0 reacties:

Een reactie posten