Winkelcentrum op domeinen van Holbrecht

Raadslid André Segers maakt bedenkingen bij het geplande project op de domeinen van Holbrecht aan de Brusselsesteenweg.

Het is echt wel spijtig dat dit zwaar ingrijpend project onttrokken wordt aan de gemeenteraad, waar toch wel de nodige kennis en knowhow samen zit.

Uit het schrijven van de heer commissaris van 3 mei ll. blijkt dat de vergunning (met de stedenbouwkundige voorwaarden) toch is ontvangen. Het zou mooi zijn om een kopie van voornoemde vergunning te ontvangen.

Ik kan mij volledig vinden in het door het Verkeersplatform geformuleerde voorstel, dat zegt: "De enige oplossing is ter hoogte van de ambachtelijke zone een verkeersveilige inrichting te voorzien" (Gemeentelijke Begeleidingscommissie van Lebbeke 23/03/2016, verstuurd op 02/05/2016).

Bij deze wil ik er toch op wijzen dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 met eenparigheid van stemmen (meerderheid zowel als oppositie) een motie goedkeurde die juist handelde over het (meer) verkeersveilig maken van de N47!

Wij herinneren ons allen nog, het zeer spijtige ongeval met dodelijke afloop op de N47 vorig jaar.

Ik dring toch sterk aan op een nieuwe zitting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie om zodoende de problemen, voorstellen en alternatieven inhoudelijk te behandelen.

We menen dat de verkeersveiligheid voor de N47 vanaf de rotonde Flor Hofmanslaan tot het kruispunt Plezanten Hof (dit kruispunt wordt in de nabije toekomst heringericht) moet worden aangepakt.
Er zullen minstens ook veilige (vrij liggend), voldoende brede, éénrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N47 moeten aangelegd worden.Dit vormt een minimumvoorwaarde voor het waarborgen van de veiligheid van de fietsers.

Dit zou tot de zorgplicht van Wegen en Verkeer moeten behoren. De gemeenteraad van Lebbeke onderschreef op 25 juni 2015 unaniem in een motie deze verkeersveilige inrichting.

0 reacties:

Een reactie posten