Jong N-VA Lebbeke is in rouwJong N-VA deelt dit weekend rouwkaartjes uit. Hiermee willen wij de aandacht vestigen op het belabberde jeugdbeleid dat er in de gemeente heerst. Het jeugdbeleid is er zo goed als dood.

Het JOC staat er quasi ongebruikt bij, initiatieven als Bellerock en de Roefel worden afgevoerd of tot een minimum herleid en van een gemeentelijke fuifzaal is al lang geen sprake meer. In vergelijking tot de buurgemeenten hinkt Lebbeke ver achterop wat het jeugdbeleid betreft.
In Dendermonde hebben zelfs bijna alle deelgemeenten een jeugdhuis!

Jong N-VA Lebbeke betreurt het dan ook dat er door de Lebbeekse schepen van Jeugd, Ronny Heuvinck (SP.A), niet meer initiatieven genomen worden.

De personeelsleden op de jeugddienst zijn wel van goede wil maar missen, volgens ons, de nodige ondersteuning. We stellen vast dat deze dienst onderbemand is waardoor zij noodzakelijkerwijs heeft moeten knippen in haar activiteiten.

Met deze actie vragen wij dan ook aan de schepen van Jeugd om met een reanimatieplan naar voor te komen. Lebbeke zou nog veel meer bewegen met een jeugdbeleid waar vaart achter zit. We verwachten dan ook dat de Schepen van Jeugd dit erkent en actief wilt meewerken aan een echt jeugdbeleid!

Meer informatie:
Vincent De Wolf
Voorzitter
0472/35.39.52
lebbeke@jongnva.be

Bidprentje

0 reacties:

Een reactie posten