Zinkvervuiling in de Dender : Hoogtijd voor een sluitende meldingsprocedure bij vervuiling Dender.

Beste persmedewerker,

N-VA arr. Dendermonde maakt zich zorgen over de zware zinkvervuiling van de
Dender en de gebrekkige informatiedoorstroming vanuit het Waals gewest, waar de
vervuiling zich voordeed.
Zij heeft ook vragen bij het verwaarlozen van de meldingsplicht door
Ecolo-minister Henry.

Voor het N-VA bestuur arr Dender
Eric Scheire Voorzitter


Na de vervuiling van de Dender in 2007 en 2008 blijkt helaas opnieuw uit de perikelen rond de zinkvervuiling, van maandag 21 december 2009, dat er nog steeds geen degelijke procedure is of deze niet wordt nageleefd. Telkens werd het Vlaams gewest niet of pas laattijdig op de hoogte gesteld van de verontereiniging. Telkens ook slaagde het Waalse gewest er, ondanks sterke aanwijzigingen, niet in om de daders(s) van de verontreiniging op te sporen en kon de Vlaamse overheid dus ook geen schadedossier indienen. Na de massale sterfte van ruim 6 ton vis in 2007, betekende alleen al het op peil brengen van het visbestand, een investering van ruim 68 000 €. De vervuiling die zich vorige week voordeed in het Henegouwse Aat betreft 300 tot 600 kg zinkchloride, die in de Dender terechtkwam na problemen met de zuiveringspompen van de fa La Floridienne.

De Belgische gewesten zijn op basis van de Schelde- en Maasverdragen verplicht elkaar te informeren in geval van rampen. Helaas maakt het stroomgebied van de Dender geen deel van uit van dit Scheldeverdrag. Nochtans bleek reeds in oktober 2007 uit het antwoord van de toenmalige minister van leefmilieu en natuur, Hilde Crevits (CD&V), aan Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens (N-VA) dat de Scheldecommissie plannen had om het werkingsgebied uit te breiden “tot de belangrijke rivieren in het gehele stroomgebied”. N-VA arr. Dendermonde gaat er vanuit dat de Dender toch één van de belangrijke rivieren van het stroomgebied van de Schelde is!

In september 2008 bevestigde de toenmalige minster opnieuw, dat een werkgroep binnen de Maas- en Scheldecommissies, de procedures optimaliseert en het werkingsgebied uitbreidt. “In dit verband werd per commissie een groepsmailadres met o.m. de adressen van alle betrokken instanties in Vlaanderen aangemaakt en bekendgemaakt bij de andere partijen.” aldus het letterlijke antwoord van de minister. Maar hier bleef het niet bij. Er werd een waterlopenkaart opgemaakt die de communicatie over de exacte plaats van het incident en de potentieel beïnvloede trajecten stroomafwaarts daarvan zal vergemakkelijken.

De N-VA Dender zal navragen of de Dender nu eindelijk deel uit maakt van het Scheldeverdrag en vraagt ook de bevoegde instantie in te lichten. In Vlaanderen is dit het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). LNE heeft de mogelijkheid om de milieuschade te onderzoeken en maatregelen te nemen tegen de milieuschade. Het is ook bij machte om bij grensoverschrijdende schade de kosten terug te vorderen bij de vervuiler.

Eric Scheire
Voorzitter N-VA Dender (arr.Dendermonde)
0475/624 782
e-Post: eric.scheire@n-va.be

0 reacties:

Een reactie posten