Het spreidingsplan voor asielzoekers: de gevolgen voor Lebbeke: N-VA Lebbeke vraagt actie van gemeente en OCMW.

Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht in een door de overheid georganiseerde opvangstructuren. Dat kan bijvoorbeeld een open opvangcentrum zijn, of een lokaal opvanginitiatief (LOI) van het OCMW. Sinds een aantal maanden zitten de opvangstructuren van de overheid echter overvol. Dat heeft onder andere te maken met een sterke stijging van het aantal asielaanvragen, waaraan de regularisatiegolf zeker een meebepalende factor is.

Federaal Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Courard (PS), die bevoegd is voor de opvang van asielzoekers, tracht nu de druk van de ketel te halen door bepaalde groepen uit de opvangcentra te halen en deze door te verwijzen naar de OCMW’s. Meer bepaald gaat het om asielzoekers van wie de procedure werd opgestart vóór 1 juni 2007 en nog niet werd afgerond. Deze worden vervolgens verspreid over de OCMW’s volgens het spreidingsplan 42. Het bevoegde OCMW moet aan de betrokkene ‘maatschappelijke dienstverlening’ bieden. Dit kan om materiële of financiële hulp gaan. De federale overheid betaalt deze steun enkel terug indien de betrokkene op het grondgebied van de gemeente van het bevoegde OCMW verblijft. Vele gemeenten zullen de betrokken asielzoekers echter geen aangepaste huisvesting kunnen aanbieden. Indien de betrokken asielzoeker in een andere gemeente verblijft (zonder een aanbod woonst door het OCMW) krijgt het bevoegde OCMW slechts 50 % terugbetaald.

Voor de gemeente Lebbeke inzonderheid het OCMW, waar in het spreidingsplan 36 asielzoekers zijn toegewezen, kan dit sterke financiële gevolgen hebben. (Het SVK ( Sociaal Verhuur Kantoor) heeft in haar woningaanbod geen woning te veel). Daarmee staat Lebbeke op de 56ste plaats op 589 Belgische gemeenten. De overgrote meerderheid van de asielzoekers wordt immers aan gemeenten uit het Vlaams Gewest ondergebracht. Het huidige spreidingsplan 42 is berekend op ongeveer 7.500 asielzoekers die naar de OCMW’s doorgestuurd zullen worden.. Maar liefst 6.500 asielzoekers of 88 % van het totaal wordt toegewezen aan Vlaamse gemeenten, ongeveer 11 % aan Waalse gemeenten en iets minder dan 1 % aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op dit moment zijn nog niet alle 7.500 asielzoekers ook effectief doorgestuurd naar de gemeenten. De druk op de federale opvangcentra zal echter zeer hoog blijven, waardoor de regering op termijn toch het volledige contingent van ongeveer 7.500 asielzoekers zal opvullen.

Staatssecretaris voor Maatschappellijke Integratie Courard (PS) spreekt de cijfers niet tegen, maar kadert ze binnen een “wettelijke en “harmonieuze” verspreiding”. Er is volgens hem dus niets aan de hand.

Ondanks de vernietiging door de Raad van State van het regularisatiebesluit, is het voor N-VA Lebbeke een sterk signaal dat het gemeentebestuur/OCMW officieel protest zou aantekenen bij staatssecretaris Courard tegen de wijze waarop het spreidingsplan is opgesteld. Bovendien kan aan de staatssecretaris de vraag worden gesteld hoe, gelet op de uitspraak van de Raad van State, het OCMW dient te reageren op de asielzoekers die zich reeds hebben aangeboden en diegenen die zich nog zullen aanbieden.

42003 Berlare 21
42004 Buggenhout 22
42006 Dendermonde 27
42008 Hamme (Vl.) 16
42010 Laarne 14
42011 Lebbeke 36
42023 Waasmunster 3
42025 Wetteren 0
42026 Wichelen 5
42028 Zele 20

0 reacties:

Een reactie posten