Lebbeke: N-VA laakt hypocriete houding SP.A schepen

sp.a had sleutel in handen om de asociale belastingsverhoging tegen te houden.

Het is geweten dat de Lebbeekse meerderheidspartijen niet uitblinken in het voeren van een degelijk beleid . Het gemeentebestuur van Lebbeke geniet dan ook een merkwaardige reputatie , niet alleen in de omliggende gemeenten , maar tot ver daarbuiten, tot en met in het provinciebestuur.Als men er vertelt Lebbekenaar te zijn, dan bekijkt men u meewarig en schamper aan.

Op de jongste gemeenteraad (16.12.09) heeft ook sp.a schepen Heuvinck zijn examen afgelegd en slaagt hij met glans in het vak ‘hypocrisie’.
Op de dagorde stonden een aantal drastische belastingsverhogingen, zowel op de onroerende voorheffing, zeg maar belasting op het bezit van een stuk grond of een huis, en de belastingen op huisvuil ,die van 100 € naar 125€ worden verhoogd.

sp.a-Lebbeke had reeds laten weten zich tegen deze asociale belasting te verzetten.
Maar wat blijkt uit de stemming:

- 13 raadsleden van VLD, SLP (wie weet er nog waarvoor dit staat?) en SP.a-er Heuvinck stemden voor deze belasting,

- stemden tegen : de N-VA en de rest van de voltallige oppositie, samen 12 neen stemmen.

De stem van de sp.a was dus beslissend om deze belasting door te voeren.

Wat concluderen wij hieruit?
1) Schepen Heuvinck houdt vast aan zijn schepenpostje en lapt het standpunt van zijn eigen partij aan zijn laarzen;
2) sp.a aanziet met lede ogen dat haar mandataris de doorslag geeft bij de goedkeuring van deze asociale belastingsverhoging, die moet dienen voor de financiering van prestigeprojecten;
3) Ronny Heuvinck is schepen ‘sociale zaken en welzijn’,maarvan enig sociaal beleid komt niets in huis, want het geld is op;
4) Ronny Heuvinck is schepen van ‘jeugdzaken’ maar voor de jeugd, wordt er NIETS in het vooruitzicht gesteld , zij blijft met lege handen achter;

Wat hij wél bekomt is een schouderklopje van de VLD en de SLP voor zijn “trouw” aan de meerderheid en aan zijn postje. Hijzelf noemt dat ‘solidariteit’ met de meerderheid.
Had hij nochtans voor de verkiezingen niet beweerd nooit enige belastingsverhoging te zullen goedkeuren?

Wij vragen ons af hoe het sp.a bestuur van Lebbeke met dergelijke dissidenten omgaat, en of hij nog thuishoort binnen haar rangen dan wel bij VLD of SLP?

Voor N-VA Lebbeke,
Het bestuur
17.12.09

0 reacties:

Een reactie posten