Asociaal en anti-liberaal beleid in Lebbeke


Lebbeke heeft zowat de hoogste belastingsdruk in de provincie.
Forse belastingsverhoging moet de put van De Biekorf delgen.
Biekorfput van 385 000 €- belastingsverhoging OV: 385 000 € !


Op 21.6.09 waarschuwde de N-VA voor de financiële crisis en belastingsverhogingen in Lebbeke.
De burgemeester ontkende in de geschreven pers en voor TV-Oost met klem.

Sinterklaas komt niet in Lebbeke!

- Met een verhoging van 1350 naar 1450 opcentiemen op de onroerende voorheffing (slechts 10 gemeenten op de 65 in Oost-Vlaanderen doen nog slechter),
- Met een heffing van 8 % op de personenbelasting,
- Met een verhoging van 25 € naar 125 € voor huisvuilomhaling,
- Met meer dan 20 soorten belastingen ,
Heeft Lebbeke de zowat hoogste belastingsheffing/inwoner in de provincie.Wij moeten toegeven , de gemeente is op dit vlak zeer ceatief, zeker als het gaat om geld bij de burger te halen.

Het beleid van VLD en SPA/SLP (?) is asociaal, antiliberaal en enkel gericht op prestige.

De begroting 2010 voorziet geen enkele ruimte voor een sociaal beleid, geen ruimte voor verkeersveiligheid, geen ruimte voor een gezinsvriendelijk-of jeugdbeleid.
De VLD, de partij die belastingsVERLAGING predikt, lap hier haar beloftes, zonder blozen, aan haar laars.
De SPA/ SLP (wie weet nog waarvoor SLP staat ???) voeren een asociaal beleid en sluizen alle middelen naar een megalomaan project, dat ver boven het niveau van een gemeente als Lebbeke staat.

De put van De Biekorf.

Reeds van in den beginne hebben wij erop gewezen dat dit project te hoog gegrepen is en de Lebbeekse belastingbetaler een pak geld zou kosten, niet alleen voor bouw, maar ook voor de onrendabele exploitatie.
De werkingstoelage die de gemeente volgend jaar, en ongetwijfeld ook de volgende jaren aan De Biekorf toelegt bedraagt 178 360 €, dit bedrag moet worden verhoogd met de loonkost van pakweg 4 medewerkers (onderhoud, techniek, administratie, planning,…). Dit breng ons op een geraamde kost van ruim 385 000 € per jaar, of 15 530 000 oude Belgische franken!
Hierbij spreken wij nog niet over de bouwkosten, de bankkosten en leningen, de afschrijvingen, de hangende gerechtelijke procedures, de schadeclaim van de aannemer(1 miljoen € !),…

Stellen wij daartegenover de belastingverhoging op de onroerende voorheffing, van 3 567 359 € naar 3 951 887 €, of een verhoging die juist 385 000 € moet opbrengen,
én de belastingsverhoging op het huisvuil, die 137 475 €€ moet opbrengen,
dan is het duidelijk waarvoor deze bijkomende inkomsten moeten dienen!

De N-VA heeft, als opvolger van de Volksunie, steeds gepleit voor een duurzaam cultuurbeleid, inclusief een cultureel centrum, op maat van de gemeente Lebbeke.
Wij hebben hier echter te maken met een prestigeproject dat de draagkracht van een gemeente met 18 000 inwoners ver overschrijdt.
Ter vergelijking: De Biekorf heeft een capaciteit van 650 bezoekers; De Werf in Aalst, een stad met ruim 78 000 inwoners, heeft een capaciteit van 605 bezoekers !

Merkwaardig is de toelichting bij de beleidsnota (blz 11)die stelt dat:
“Tegen 2013 is de Lebbeekse bevolking op de hoogte van het cultureel aanbod dat via de verschillende communicatiekanalen wordt verspreid. “(sic)
De Biekorf opende in 2008, tegen 2013 is de Lebbeekse bevolking op de hoogte….!!

Gevolg van dit asociale, antiliberale beleid van VLD en SPA/SLP:

- torenhoge belastingen op de kap van de 18 000 Lebbekenaren,
- een cafetaria in De Biekorf die maar geen uitbater vindt, omdat er geen enkele geïnteresseerde is die erin gelooft hier zijn boterham te kunnen verdienen;
- een grote mate van leegstand van De Biekorf . Dit leidt ertoe om allerlei NIET-culturele aktiviteiten toe te laten, tot en met trouwfeesten.
- geen geld voor een degelijk management en een aantal mogelijke financiële “verrassingen” als gevolg van aangespannen procedures.

Conclusie:

Het geld is op ! Dit wordt tot 2012 een bestuur van lopende zaken.Voor vele jaren zullen de Lebbeke-, Belle- en Wiezenaren op hun honger moeten blijven wachten voor andere, noodzakelijke, beleidsmaatregelen;
- de jeugd, en het door haar gevraagde beleidsplan, inclusief fuifruimte, blijft in de diepvriezer; Er is evenmin geld voor speeltuigen of andere speelpleininfrastructuur.
- voor meer verkeersveiligheid, zoals een degelijk voet- en fietspadenplan, is er geen plaats. De burgers zullen het moeten stellen met minder dan borrelnootjes;
- voor een aantal sociale maatregelen is er geen ruimte, want het geld is op.

Lebbeke, met een LIBERALE meerderheid, heeft zowat de hoogste lasten van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen!
Lebbeke, met de SPA/SLP in de meerderheid voert een asociaal beleid !

Dat kan tellen !
De Lebbekenaar verdient beter.

Voor N-VA Lebbeke,
Mandatarissen en bestuur.
10.12.09

0 reacties:

Een reactie posten