Financiele crisis in Lebbeke

Tekort van + 2 miljoen euro .

N-VA vreest voor belastingsverhoging.De kas van de gemeente Lebbeke kent een structureel tekort van 2 miljoen euro, of meer dat 80 miljoen Belgische franken!

Dit betekent dat het jaarlijks weerkerend tekort minstens 2 miljoen bedraagt waarvoor een oplossing moet gevonden worden, een bedrag dat nog zal toenemen.
Het schepencollege zou hierover crisisberaad houden.

Als oorzaak voor deze steeds weer groter wordende schuld wordt gewezen op het zware gat dat het cultuurcentrum De Biekorf, in de gemeentekas sloeg. N-VA heeft de oprichting van een cultureel centrum op maat van de gemeente steeds genegen geweest, maar heeft zich ook gekant tegen het megalomane project.

De Biekorf is veel te groot en veel te hoog gegrepen voor een gemeente van 17 500 inwoners.
De bouwkosten, ondermaatse belangstelling, management, exploitatie van de cafetaria,… zijn een belangrijke oorzaak van financiĆ«le kater waarmee de Lebbekenaren nu opgezadeld worden.
Zoals in elk goed huishouden gebeurt, moet de gemeente de tering naar de nering zetten en bezuinigen.

De Lebbekenaar betaalt reeds de hoogste belastingen uit de regio: zowel inzake onroerende voorheffing als de personenbelasting behoren wij tot de top-betalers. Daarnaast kent Lebbeke het grootste aantal verschillende belastingen in vergelijking met de ruime omgeving.

De N-VA wijst dan elke belastingsverhoging ,om deze jaarlijks weerkerend put te vullen, dan ook resoluut af maar vraag een gezond en realistisch beleid.
Daarnaast leidt de hoge kost van de prestigeprojecten er toe dat er geen geld meer is voor andere noodzakelijke investeringen als voet- en fietspaden, veilig verkeer, degelijke speelpleinen, sociale maatregelen…

Namens het bestuur van
N-VA Lebbeke
21.6.09

0 reacties:

Een reactie posten