Lebbeke en den Grooten Oorlog N-VA Vredesweide/Vredesbos

Nu al worden volop voorbereidingen getroffen voor 100 jaar Wereldoorlog I of ‘den Grooten Oorlog’, die van 1914 tot 1918 de wereld in de ban hield. In totaal sneuvelden zowat 8,5 à 10 miljoen soldaten en werden er miljoenen burgerslachtoffers gemaakt.

Ook Lebbeke ondervond de gruwelen van deze Grooten Oorlog. Op 4 augustus trokken Duitse soldaten ons land binnen. In de vroege ochtend van 4 september marcheerden zij van Opwijk richting Dendermonde, met op kop soldaten, Uhlanen, te paard. Ter hoogte van de maalderij Hofman, nu Bakkerij Van Peteghem en de Hof ter Varentstraat, werd er op de Duitsers geschoten, vermoedelijk door Belgische soldaten die in deze buurt ingekwartierd lagen bij burgers. Er vielen verschillende gewonden en een Duitse officier werd gedood. De Duitsers beschuldigden de burgers van de aanslag. Uit weerwraak werd de inboedel van de huizen langs de huidige Brusselsesteenweg, tussen de Hof ter Varentstraat en de huidige Colruyt, toentertijd de Kazzèrekes genaamd, vernield.

Er werden die dag in Lebbekje 24 jonge mannen gevangen genomen en gedood. Dertien onder hen werden meegetroond naar een verder liggende weide omgeven door knotwilgen aan de Veldekens, nu Hof ter Varentstraat en Veldekensstraat. Daar dienden zij een put te graven om vervolgens op een gruwelijke wijze te worden geëxecuteerd en afgeslacht. De onschuldige slachtoffers werden in de, door henzelf gedolven, put begraven. De Duitse troepen zetten hun opmars naar Dendermonde voort en lieten hen voorafgaan door burgers van Lebbeke, die dienden als menselijk schild tegen nieuwe aanslagen. Nadien werden Lebbekenaren op transport gezet naar Duitsland .

Karel Uyttersprot : “N-VA Lebbeke stelt voor om dit terrein om te vormen tot een gedenkplaats, onder de vorm van een vredesweide/vredesbos of geboortebos, die ons herinnert aan de eerste wereldbrand. Een Vredesbos in het teken van “Nooit meer Oorlog”, met een gedenkplaat die jong en oud vertelt over de gruwelen van de oorlog en de onschuldige slachtoffers."


Tuur De Rijbel, ereburger van Lebbeke en gerenommeerd kunstschilder, 85 jaar
: “hier werden 3 ooms van mij gedood: Arthur, Leopold en Octaaf Verhulst. De broers van mijn moeder, die allen samen op de Brusselsesteenweg, nu 116, in de Kazèrekes woonden. Ook andere familieleden waren bij de slachtoffers. Ook al ben ik na de oorlog geboren, als kleine jongen heb ik de verhalen en de gruwelen talloze keren horen vertellen. De knotwilgen die de weide omheinden hebben in mijn later werk steeds een prominente rol gespeeld. “

N-VA Lebbeke stelt voor dat de nodige initiatieven worden genomen om dit terrein te verwerven, te beschermen en van een gedenkplaat te voorzien. De beplanting kan in het teken staan van het begin van WOI, ‘100 jaar Grooten Oorlog’. Minister Geert Bourgeois heeft een speciaal fonds opgericht om herdenkingsinitiatieven te ondersteunen en er zijn ook contacten met de voorzitter van de Heemkring Lebbeke, de heer Jozef Dauwe. Dit voorstel wordt ook aan de Gemeenteraad voorgelegd.


Bronnen : Bronnen:mondelinge overlevering en getuigenissen van o.a. Tuur De Rijbel, het boek ’Mijn dagboek’, Armand Du Bois, toenmalig burgemeester Lebbeke, uitg.A.Tirez-De Laey Lebbeke; publikaties Heemkring Lebbeke, nr 2, juni 1992, G.Ravijts, p 43; nr 3 september 1992, J.Mertens, p 80-81; nr 4 december 1996, G.Ravijts, p120; nr 2, juni 2001, A.Vermeiren, p62 en nr 1, maart 2004, K.Tirz, p3.

Voor N-VA Lebbeke, 23.3.2012
Karel Uyttersprot
karel.uyttersprot@n-va.be

0 reacties:

Een reactie posten