“Lebbeke leeft boven zijn stand”

Met een score van 5.5 op 10 haalt Lebbeke de minimumnorm niet die gehanteerd wordt bij overheidsexamens (60%) .

De voorliggende cijfergegevens moeten wij bekijken in vergelijking met gelijkaardige gemeenten, wij kunnen Lebbeke immers niet vergelijken met Gent of Sint Laureins;

Dit gebeurt met een vaste cluster van 21 gemeenten, op basis van een set criteria van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Hierin worden een aantal indicatoren bekeken zoals de uitstaande schuld en de schuld per inwoner, en hierin scoort Lebbeke bij de allerslechtsten en stond in 2009 op de allerlaatste plaats.
De schuld per inwoner bedraagt 1466€, tegenover 903 € van het gemiddelde van de cluster.
Lebbeke int zowat 20 soorten belastingen.

De onroerende voorheffing bedraagt 1450 opc. en treft die gezinnen die een eigen woning hebben; met dit cijfer zit Lebbeke bij de top.

Inzake personenbelasting was de last 8 %, maar twee maanden voor de parlementsverkiezingen van juni 2010 kondigde het gemeentebestuur een verlaging aan naar 7.5 %, een verlaging die pas in 2012 van toepassing wordt, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen (dus 5 jaar 8% en 1 jaar 7.5% !)

Ondanks de score van 5.5/10 wordt er gesteld dat de bewindsploeg goede punten scoort omwille van het schuldbeheer; Merkwaardig !

De schulden stegen van het jaar 2000 tenopzichte van nu met 32.59 % Er is inderdaad een schuldenafbouw ten opzichte van 2006, maar dit is voor een groot gedeelte te danken aan de Vlaamse Regering die hiervoor 100 €per inwoner ter beschikking stelde, wat voor Lebbeke op ongeveer 1.800.000 € neerkomt.

Er worden trouwens nieuwe schulden in het vooruitzicht gesteld gebouwen ten belope van ruim 2 mio €. Het overgrote deel van de investeringen gebeurt in dezelfde sector.

Door de hoge schuldengraad blijft er weinig ruimte voor belangrijke initiatieven als nieuwe voet- en fietspaden, voor de dorpskernhernieuwing van Wieze en Denderbelle,speelpleinen, wegen en verkeersveiligheid,…

Zie ook bijlagen, met een nominatieve lijst van de 21 gemeenten uit de cluster en een analyse van deze gegevens.

Voor N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze
Karel Uyttersprot

0 reacties:

Een reactie posten