Aanvraag bescherming Oorlogsmonument Denderbelle

In Denderbelle zijn er twee plaatsen die gebeurtenissen aan de Wereldoorlogen in herinnering brengen:

  • Aan de kerk van Denderbelle bevindt zich een gedenkplaat die herinnert aan de eerste wereldoorlog.
    Deze gedenksteen is nagenoeg onleesbaar geworden en dient grondig te worden opgeknapt. Hierover zou reeds de  vraag gesteld zijn aan het gemeentebestuur.
 
  • Aan de ingang van het Kerkhof, gelegen aan de Visstraat, is er een bescheiden erepark met een Oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.


Het is een sober monument, opgetrokken in arduin, met de vermelding van de namen van de burgerlijke en militaire slachtoffers.

De oorlogsmonumenten van Wieze en Lebbeke werden reeds beschermd.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en geboren en getogen Bellenaar, heeft aan minister Geert Bourgeois  gevraagd om ook het Oorlogsmonument van Denderbelle te beschermen als onroerend erfgoed. In zijn antwoord zegt de minister dat de bevoegde administratie de erfgoedwaarde en de beschermenswaardigheid van het monument zal onderzoeken.

De bescherming van het Oorlogsmonument en de restauratie van de gedenkplaat zien wij in het teken van de herdenkingen “100 jaar Grooten Oorlog” .

In bijlage maak ik u kopij over van mijn brief aan de minister evenals de motivatie.

Dit initiatief kwam mede tot stand na samenspraak met Br.Frans De Kimpe, voorzitter van de Heemkring Comité Belle 2000, en ook de heer Edward Saeys, auteur van het boek

“De kronycken van Denderbellenaren, slachtoffers van het oorlogsgebeuren” werd hieromtrent geconsulteerd.

Meer informatie klik  : Hier en Hier

Karel Uyttersprot

0 reacties:

Een reactie posten