Kinderopvang Studie Kind & Gezin , Lebbeke ondermaats

Lebbeke scoort slecht inzake kinderopvang. N-VA pleit voor een gezinsvriendelijk beleid.

De gemeente Lebbeke blijft scoren, zij het telkens in negatieve zin.

Uit een recente studie van Kind en Gezin blijkt dat Lebbeke amper 26,88 plaatsen op 100 kinderen heeft voor de opvang van kindjes tussen 0 en 2 jaar.Hiermee scoort Lebbeke het slechtste van alle gemeenten uit het arrondissement Dendermonde en staat het op plaats 62 op 65 gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen.
Gemiddeld zijn er in Vlaanderen 48 opvangplaatsen per 100 kinderen, in Lebbeke slechts 26,88 !

Goedele Uyttersprot, gemeenteraadslid N-VA en zelf jonge moeder: "Ik moet dagelijks ons jongste dochtertje van Wieze naar Opwijk voeren omdat er in Lebbeke geen plaats is.
De wachtlijsten voor de kinderopvang zijn zeer lang, vele jonge ouders zitten met hetzelfde probleem. Men moet al bijna de kindjes inschrijven lang voor de verwekt worden."

Hugo De Mol, OCMW-raadslid : " ’t Kwakkeltje is een zeer goed initiatief dat wij ten volle steunen en waar de medewerkers een prima dienstverlening verzorgen, maar de recent aangekondigde verhoging met 9 plaatsen is slechts een druppel op een hete plaat. Om de zeer grote achterstand die Lebbeke op dit vlak heeft weg te werken zijn andere initiatieven nodig, in overleg met de private sector voor kinderopvang.
Wie zich nu inschrijft, komt op de wachtlijst en kan maar worden geholpen in september 2013."

Wil Lebbeke een residentiële gemeente zijn, waar het goed is om wonen, dan moet het de bewoners de nodige faciliteiten bieden die jonge gezinnen mogen verwachten. Niettegenstaande de gemeente een torenhoge schuld heeft en de Lebbekenaren behoren tot de grootste belastingbetalers , krijgen zij niet de diensten die de jonge gezinnen, doorgaans tweeverdieners, voor hun bijdragen mogen verwachten.

N-VA Lebbeke pleit dan ook voor een gezinsvriendelijk beleid, met aandacht voor de jongeren, van kindsbeen af en wenst een heroriëntering van de uitgaven.

Namens N-VA Lebbeke
Het bestuur

(Gsm Hugo De Mol 0473/ 49 23 72)

0 reacties:

Een reactie posten