Burgemeester Saeys neemt een loopje met de waarheid !

Gemeenteraad en pers wordt voorgelogen.

Op de agenda van de  gemeenteraad van november stonden  niet minder dan 60 punten.
26 punten  hebben te maken met belastingen heffingen en retributies.
Bij de inleiding van 19 soorten belastingen leest men: de vraag om “deze retributie/ heffing  ongewijzigd te hernieuwen voor de periode 2014-2019” MAAR:  bij nader toezicht blijkt dat in het grootste deel van  de voorstellen worden de hierin vermelde bedragen niet alleen gewijzigd maar daarentegen allen flink verhoogd worden . Er is hier duidelijk iets aan de hand.

Bij wijze van voorbeeld geven wij hieronder punt 29 van de agenda : Vaststelling van een retributie op werken voor derden; Wij geven hierbij de prijs die tot nog toe van toepassing was én de nieuwe, verhoogde prijs. Alleen deze laatste prijs  staat vermeld op de stukken met bovenvermelde aanduiding als “ongewijzigd”.

Blijkbaar is het de bedoeling van het gemeentebestuur om met opzet, maar sluikse mannier, de belastingen en retributies te verhogen.

De gemeenteraadsleden worden dus op een onbetamelijke wijze misleid.

Van iemand die prat gaat op zijn bijzondere dossierkennis kunnen we moeilijk aannemen dat dit allemaal vergissingen zijn…..

Maar het is , zoals te verwachten, de fout van de administratie !
Een verhoging van  bijna 10% en François Saeys noemt dit ‘amper aangepast’.

Namens de N-VA Fractie,
André Segers

Voorbeeld:
Agenda gemeenteraad 28/11/2013
Punt 29
Vaststelling van een retributie op werken voor derden: vaststelling eenheidsprijzen met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
Gehoord het voorstel om, met het oog op het financieel evenwicht “deze retributie ongewijzigd te hernieuwen voor de periode 2014-2019”
1. Aanleg riolering
2. Huisaansluiting, aanleg riolering vanaf rooilijn tot de straatriool, buizen diameter 125mm: van 40 naar 45 Euro, enkel de hoogste prijs staat vermeld in het besluit maar staat aangekondigd als “onfgewijzigd”.
3. Ontstoppen aalsluitingen: van 40 naar 45 Euro, idem;
4. Ontstoppen riolering: van 55 naar 60 Euro
5. Ontstoppingsmachine
6. Bijplaatsen waterontvanger: van 500 naar 550 Euro
7. Metselen onderzoeksschouw: van 1000 naar 1100 Euro
8. Boordstenen: van 30 naar 35 Euro
9. Watergreppels: van 35 naar 40 Euro
10. Aanpassen boordstenen en voetpad: van 40 naar 45 Euro/persoon/uur
11. Lichte vrachtwagen met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
12. Vrachtwagen met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
12bis: Vervoer voor jeugdbewegingen: van 0,50 naar 0,60 Euro/km
13. Graafmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
14. Tractor met aanhangwagen plus bestuurder: van 55 naar 60 Euro
15. Trilwals met bestuurder : van 55 naar 60 Euro
16. Lichte graafmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
17. Vorkheftruck met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
18. Verfspuitmachine met bestuurder: van 55 naar 60 Euro
19. Ophalen snoeiafval: van 55 naar 57 Euro
20. Ophalen grof vuil: van 55 naar 57 Euro
21. Uurloon per persoon: 40 Euro
22. Afmaaien grasperken: 40 Euro
23. Gebruik borstelveegmachine: van 60 naar 70 Euro
24. Plaatsen bewegwijzering: van 250 naar 280 Euro
25. Aanleg voetpaden: van 45 naar 50 Euro
26. Verhuur houten chalets: van 50 naar 55 Euro
27. Ontlenen verplaatsbaar podium: van 250 naar 280 Euro
28. Ontlenen podiumelementen: van 8 naar 9 Euro/stuk
29. Kuisen gemeentelijke lokalen: 40 Euro/uur/persoon
30. Ontlenen verkeerssignalisatie: 2 Euro/signalisatie/dag met 25 Euro waarborg

0 reacties:

Een reactie posten