Die politiekers, allemaal dezelfden?!Fabrieken sluiten, banken beven en begeven, begrotingen als ze er al zijn ontsporen en regeringen blokkeren, maar de topprioriteit van Open VLD en LDD is de politieke dwerg Dirk Vijnck. De CD&V zijn dan weer “duivensjappers”volgens de o zo betrouwbare leider van de Open VLD.

Ga met die mannen naar de kermis zeg! Alhoewel, een kermis zou ik het nu niet bepaald noemen. Op een kermis valt er plezier te beleven. Wat nu gebeurd, meer, wat er niet gebeurd is om je te ergeren.

Gaan wij, de N-VA het dan ineens allemaal oplossen? Bijlange niet, en zeker niet in het huidig Belgisch bestel. Wat wij wel zeggen is dat we een uitweg bieden naar een geleidelijke verbetering. Waar de o zo veel belovende grote politieke groepen jarenlang hun best voor gedaan hebben om de boel grondig te verknoeien kunnen wij niet in een-twee-drie oplossen.

Ik zou echt aan iedereen eens willen vragen om eventjes de tijd te nemen en na te denken over wat de partijen die al vele jaren denken dat ze ons land besturen, welke beloftes ze nu echt waargemaakt hebben. Vijf minuten politieke moed?? Hallo??

Overloop met mij even onze N-VA speerpunten.

- Vlaams investeringsplan : De Vlaamse regering moet investeren in onze economie, de federale regering moet sparen voor onze pensioenen. Of anders gezegd: de Vlaamse begroting moet investeren in ziekenhuizen, scholen en mobiliteit én moet niet langer het gat dichtrijden op de federale begroting.

- Vlaams inburgeringsbeleid : De N-VA wil dat nieuwkomers zich verplicht inburgeren zodat ze met ons kunnen samenleven en werken. Inburgeren in het land van herkomst, een inburgeringsexamen, maar ook meer kansen op de arbeidsmarkt wanneer het inburgeringstraject succesvol werd beëindigd.

- Vlaams energiebeleid : De hoge energieprijzen zijn een gevolg van een slecht werkende energiemarkt. Naar analogie met de Telenet-operatie breken we de markt open met een eigen Vlaamse energiemaatschappij die bovendien investeert in groene, hernieuwbare energie.
- Vlaamse kinderbijslag : In afwachting van een eigen systeem krijgt elk gezin een aanvullende kinderbijslag van 500 euro per kind tot en met de leeftijd van drie jaar.


- Vlaamse hospitalisatieverzekering: De N-VA wil de gezondheidsfactuur betaalbaar houden en dure hospitalisatiepremies vervangen door een goedkope Vlaamse hospitalisatieverzekering die alle normale medische kosten dekt. Zo leggen we de basis van een eigen Vlaamse sociale zekerheid.

Hier mag je ons, mij echt op aanspreken. Dit zijn zaken waar we voor staan mochten we de kans krijgen op de verwezenlijking ervan. Slaagkans kan echter alleen met jullie massale steun. Dus hou je niet in op zondag 7 juni, doe nu eens echt je goesting en stem N-VA.

Andre Segers
15de plaats Vlaams Parlement.
0497 045653
segers.andre@gmail.com

0 reacties:

Een reactie posten