N41 - alternatief traject blijft buiten Belle

De N-VA van Denderbelle-Lebbeke-Wieze tekende reeds op 24.01.2012 bij de Procoro, de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, bezwaar aan tegen de voorliggende plannen en stelt een alternatief tracé (Dijktracé) voor dat Denderbelle ontziet , ter vervanging van de voorliggende tracé van de N41 .
Het alternatief plan loopt ten noorden van de Dries en op het kruispunt Dries-Hoge Brug en Denderbellestraat loopt de weg op de Dijk ten noorden van Belle broek richting Oudegem ( zie in bijlage), tracé rood-blauw-rood. Het grote verschil met het geselecteerde tracé (= paars= dromedaristracé) is dat het de voornaamste bezwaren tegen dit tracé opvangt .Het verschil met het noordelijke tracé (rood) bestaat er in dat het korter is en geen twee overbruggingen over de spoorweg in Oudegem behoeft .

Karel Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger , geboren en getogen Bellenaar: ” “ Met dit alternatief tracé (Dijktracé) zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben gezocht, via een 20-tal contact- en overlegrondes met de belanghebbenden, naar een consensusmodel met een zo groot mogelijk draagvlak.

Het voorliggend voorstel kwam tot stand in samenspraak met de mensen uit het meest bedreigde gebied en is voor een groot deel van de hand van een van de bewoners, een burgerlijk ingenieur.

Het tracé werd persoonlijk afgetoetst met buurtbewoners, lokale actievoerders, bedrijven en hun organisatie (oa plaatsbezoek met mobiliteitsverantwoordelijken Voka en Barry-Callebaut ). Ik ben het , samen met vertegenwoordigers van de buurt, gaan presenteren en toelichten aan de bevoegde overheden en beleidsverantwoordelijken, aan deputé RO Marc De Buck (juli 2011) en aan de provinciale directie RO .”

N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze vraagt dat dit tracé ten gronde zou onderzocht worden. Dit leidt niet noodzakelijk tot vertraging: N-VA is van oordeel dat een goed plan, dat kan rekenen op een breed draagvlak, beter is dan een plan dat een stuk van de gemeente Denderbelle amputeert en aanleiding geeft tot tal van tijdrovende procedures.

Tenslotte betreurt N-VA dat deze soms eenvoudige en voor hand liggende voorstellen nooit werden onderzocht.

Namens het N-VA bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger 0497/522 800
Andre Segers, voorzitter 0470/58 65 01

0 reacties:

Een reactie posten