Noordelijk tracé als compromis

LEBBEKE - De voltallige gemeenteraad van Lebbeke heeft zich unaniem uitgesproken tegen de doortrekking van de N41. Samen met haar bezwaarschrift dient de gemeente ook een voorstel in om een meer noordelijk tracé uit te stippelen. Oppositiepartij N-VA tekende samen met burgerlijk ingenieur Jan Mys zelf een alternatief uit. «Een weg die Denderbelle en het broek ontziet en nauwer aansluit bij bedrijven VPK en Desso», klinkt het.

De plannen voor de doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst werden onlangs door het provinciebestuur voorgesteld. Maar in Lebbeke kan het tracé op totaal geen bijval rekenen.De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) stelde alvast een bezwaar op. Het tracé zou de leefbaarheid van Denderbelle in het gedrang brengen, er is geen oplossing voor het zwaar vervoer van chocoladefabriek Barry Callebaut en de verkeersoverlast op de Dendermondsesteenweg zal toenemen.

«Bovendien is het voorgestelde tracé zo bochtig dat er ongevallen zullen gebeuren. Dat werd al bewezen op het deel van de N41 tussen Lebbeke en Dendermonde dat een gelijkaardig traject heeft», zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). «Ook op de watertoets komt geen degelijk antwoord. Terwijl Denderbelle Broek in de toekomst alleen maar meer water zal moeten opgevangen, wordt de capaciteit van dit overstromingsgebied nog eens verkleind.»

Dijktracé

Het gemeentebestuur blijft tegen de N41 gekant. «Maar als de weg er dan toch moet komen,kies dan voore en ander tracé», zegt Saeys. «De provincie moet haar huiswerk herdoen en het noordelijk tracé, dat nooit degelijk onderzocht is, bekijken.»

N-VA gaat in dat voorstel nog een stap verder. Lebbeeks volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot en Denderbellenaar en burgerlijk ingenieur Jan Mys zetten alles op alles op een alternatief dat ze het ‘Dijktracé’ noemen.

«Het huidig voorstel kruist eerst de Dries in Denderbelle en dan de Hogebrug op amper zeventigmeter van het kruispunt met de Kruisstraat en loopt door watergevoelig gebied », schetst Mys. «Ons traject ontziet dit. De N41 komt dan toe op het kruispunt van Dries en Hogebrug en loopt dan verder op de binnendijk rond Denderbellebroek.

Zo blijft dit overstromingsgebied volledig behouden en wordt Denderbelle niet afgesneden. » Volgens N-VA zijn er nog voordelen. «Met dit traject sluit de N41 direct aan bij VPK en Desso. Zo zijn er geen extra wegen nodig om deze bedrijven te ontsluiten naar de N41», zegt Uyttersprot.

«Het oorspronkelijk noordtracé kruist de spoorweg aan Oudegem twee keer, maar de weg kan er ook parallel mee lopen. Ons traject situeert zich volledig op bestaande bermen. Buurtbewoners in Denderbelle zijn alvast te vinden voor dit traject.»

Raad van State


N-VA diende een bezwaar in en stuurt het voorstel mee naar de provincie.«We hopen echt dat dit bestudeerd wordt», zegt Mys. «We beseffen dat er een milieueffectenrapport nodig is. Maar dat is misschien wel sneller klaar dan sowieso voor het huidig voorstel kiezen.

Tegenstanders trekken naar de Raad van State en dan zijn we weer voor jaren vertrokken.» Ondertussen nam het gemeentebestuur een advocatenbureau onder de arm. «Onze advocaten pluizen alles uit en zullen dan een gefundeerd bezwaarschrift opstellen », zegt Saeys.«We beseffen dat dit een gevecht van David tegen Goliath is, maar we leggen ons er niet bij neer.»0 reacties:

Een reactie posten